Uitdaging

In aanloop naar de Omgevingswet streefde de gemeente Amstelveen ernaar goed voorbereid zijn op het werken met het omgevingsplan. Zo wilde de gemeente een visie op de transitie naar het volwaardig omgevingsplan bedenken en ontwerpkeuzes maken ten aanzien van het omgevingsplan. Daarnaast was het doel om kort na inwerkingtreding ontwikkelingen te faciliteren via het omgevingsplan.

Ook was er de intentie om een aantal bouwwerken vergunningvrij maken in het omgevingsplan, een mogelijkheid die de Omgevingswet biedt doordat voormalige rijksregels over vergunningvrij bouwen naar het omgevingsplan zijn overgeheveld. De gemeente kan deze regels nu zelf aanpassen.


Aanpak

We hebben een projectteam opgezet met een projectleider als aanspreekpunt. De werkzaamheden hebben tot verschillende aanpakken geleid. Zo hebben wij bij het opstellen van het transitieplan een begeleidende rol gehad en is de gemeente zelf tot keuzes gekomen die wij hebben verwerkt in het plan.

Om de gemeente in staat te stellen ontwikkelingen te faciliteren, hebben we voorgesteld om een regelset op te stellen met standaardregels. Deze regelset vormt de basis om wijzigingen van het omgevingsplan efficiënter en uniformer op te stellen. Door het maken van een regelset hebben we de gemeente ontzorgd.

Parallel aan dit traject hebben we ook aan kennisoverdracht gedaan door in sessies over bijvoorbeeld de systematiek van het omgevingsplan toe te lichten. Daarvoor hebben wij ook adviezen opgesteld over de keuzemogelijkheden in de structuur van het omgevingsplan.

EIFFEL heeft ons goed geholpen de eerste stappen te zetten bij het opstellen van het omgevingsplan. Dit niet alleen met het opstellen van regels voor dit plan, maar ook met het bepalen van een transitiestrategie voor de uitrol en het maken van een handboek voor het opstellen ervan.

- Jurist Gemeente Amstelveen

Het resultaat

Dankzij onze ondersteuning is de gemeente Amstelveen een stap verder met het werken aan het omgevingsplan. We hebben ter voorbereiding op werken met omgevingsplan een transitieplan en een regelset opgeleverd. Vervolgens hebben we voor de gemeente een complete wijziging van het omgevingsplan voorbereid voor de bruidsschat- en bouwregels.

Ook bood dit project onze eigen professionals de kans om ervaring op te doen met het nieuwe instrument omgevingsplan en in de toekomst van toegevoegde waarde te zijn voor onze opdrachtgevers.

Wij staan klaar om uw gemeente te helpen

Worstelt uw gemeente ook met de implementatie van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door gebrek aan de juiste expertise en capaciteit? Wij staan klaar om u hierbij te ondersteunen. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Klik hier om meer te lezen of neem contact met ons op, ik kom graag langs om de mogelijkheden te bespreken, of het nu voor, met of bij de gemeente is.

Chloë Polman
Juridische adviseur

Neem contact op

Chloe polman c