Heb jij ook geen idee waar die ene afdeling dagelijks mee bezig is, heb je het gevoel dat de processen binnen jouw organisatie niet meer van deze tijd zijn en vind je dat de stuurinformatie een gevalletje nattevingerwerk is? Jij bent niet de enige.

Door de dynamische en complexe markten, snel veranderende informatietechnologie en toenemende controle door toezichthoudende instanties, worden organisaties gedwongen in control te zijn. Ze zien steeds meer het belang in van grip hebben op de bedrijfsprocessen, doelmatigheid in de uitvoering hiervan en actuele stuurinformatie. Maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen.

In een reeks van artikelen gaan wij in op het belang voor organisaties van een optimale samenhang tussen AO/IC, Risk & Control en BI. Om zo van interne beheersing naar betrouwbare besturing te komen. De eerste stap: breng de basis op orde. Hier gaan we in dit artikel nader op in.

Basis op orde

Om meer grip op en toenemende doelmatigheid in de processen te realiseren, moet je basis op orde zijn. Alleen dan kun je als organisatie effectiever en efficiënter opereren: processen zijn helder, AO/IC is ingericht en de risico’s worden beheerst. Daarnaast is het vastleggen en beheersen van processen, AO/IC en risico’s & controls geen eenmalig traject, het moet deel uitmaken van de planning & control cyclus van de organisatie.

Dit is het uitgangspunt voor een informatie-omgeving (business intelligence) gericht op het verzamelen van data, het omvormen hiervan naar stuurinformatie en het presenteren van deze informatie in heldere dashboards.

Waarde AO/IC

Wat is AO/IC? Dit staat voor Administratieve Organisatie en Interne Controle. Administratieve Organisatie (AO) is het geheel aan processen, procedures, werkinstructies en taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden binnen een organisatie. Interne Controle (IC) is de toetsing van de AO. Zo kun je tijdig onjuistheden en/of onvolledigheden in de bedrijfsprocessen constateren. Vervolgens kun je, waar nodig, bedrijfsprocessen corrigeren en maatregelen treffen om deze onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. 

Een goed ingerichte AO/IC zorgt voor een omgeving waarin de informatievoorziening betrouwbaar is. Het management kan hierop sturen en een gedegen (financiële) verantwoording afleggen naar belanghebbenden. 

Ondanks dat AO/IC – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Lean – geen ‘sexy’ imago heeft, is het een essentieel onderdeel van een optimale bedrijfsvoering. Sterker nog; zonder een goede AO/IC kan een procesoptimalisatietraject nooit succesvol zijn. En het inrichten van een kostbare BI-omgeving is zinloos als geen zekerheid bestaat over de juistheid van de gegevensverwerking, de kern van AO/IC.

Inrichting AO/IC

Hoe richt je op een goede manier de AO/IC in? Hierover is natuurlijk al veel geschreven. Vanuit onze praktische ervaringen hebben wij een eigen aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit twee fases:
   Fase 1 is gericht op het bepalen van de scope;
   Fase 2 is gericht op de uitvoering en inbedding binnen de organisatie.

Uitgangspunt hierbij is een model waarmee we kunnen inschatten hoe volwassen de AO/IC (in samenhang met Risk & Control en BI) binnen een organisatie is ingericht. De mate van volwassenheid bepaalt vervolgens de omvang van het te doorlopen traject. Naar de gewenste situatie van de organisatie.

Met een goed ingerichte AO/IC heb je de fundering gelegd voor de componenten Risk & Control en BI.  In het volgende artikel lichten we de aanpak van een AO/IC-traject nader toe en maken we de brug van AO/IC naar Risk & Control en de onderlinge samenhang tussen deze twee componenten.

Versterk je team met EIFFEL finance professionals

EIFFEL Finance
Wil je meer info? Neem contact met mij op!
Yüzey Nuraydin Finance consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen