Conquastor professional 1

Experts in complex projectmanagement

De uitdagingen in de energiesector zijn groot. Mensen met de juiste kennis zijn schaars, terwijl de administratieve, financiële en projectmatige werkdruk rap toeneemt. Die druk wordt straks nog groter als de transitie verder op stoom komt. En terwijl iedereen over de uitdagingen praat, gaat het te weinig over de mensen die het moeten doen. Wij werken midden in het primaire proces, zowel van netwerkbedrijven als leveranciers. Van hands-on toptalenten en projectteams die administratieve achterstanden én uw klantcontact overnemen, tot interim professionals met sectorkennis die werkprocessen optimaliseren.

Youri 1

Project-, procesmanagement en advies

Dit kunnen we betekenen:

  • Beleid en strategieontwikkeling zoals ontwikkeling van Regionale Energiestrategie of klimaatbegroting.
  • Warmtetransitie in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling van Transitievisie Warmte en programma’s aardgasvrij.
  • Warmtenetontwikkeling (regie en strategie, business case, marktconsultaties), Wijkuitvoeringsplannen en het opzetten van publieke warmtebedrijven.
  • Verduurzaming woningcorporaties & VVE’s. Het opzetten van isolatieprogramma’s.
  • Opgaven rondom netcongestie en congestiemanagement.
  • Begeleiden en ontwikkelen van Smart Energy Hubs
  • Nieuwe energiesystemen en Waterstof opgaven
Conquastor professional 5

Van ambitie naar realisatie

EIFFEL denkt en werkt met je mee tijdens alle fasen van de warmtetransitie. We denken strategisch mee, zoeken verbinding tussen alle betrokken, zien kansen hoe je die kunt benutten en zorgen voor versnelling van je project. Met ons actieve netwerk in de energiesector en onze verschillende rollen bij verschillende organisaties hebben we een breed referentiekader. Ons team ontwikkelt kennis en tools die energieprocessen versnellen. We doen dit in de volgende drie thema’s:

  • Regionale Energiestrategie (RES) & duurzame opwek
  • Warmtetransitie, wijkuitvoeringsplannen & aardgasvrij
  • Energiesystemen, waterstof & Smart Energy Hub
Testillustratie niet gebruiken

Talentsharing

Het tekort aan goede professionals is groot in de energiesector. Wij hebben speciaal voor deze complexe markt een talentprogramma vormgegeven. Binnen 2 weken kennen onze toptalenten de energiemarkt, omdat onze klanten zélf meeschrijven aan het programma. Zij werken direct binnen uw primaire (administratie)proces en zitten razendsnel op het niveau van uw gemiddelde teamlid. Vanaf daar ontwikkelen zij zich alleen maar verder.

Werk waar we trots op zijn

IPM4

Warm Amsterdam

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Vattenfall en de Amsterdamse woningbouwcorporaties heeft EIFFEL Projects gewerkt aan het ontwikkelen van een aanbod voor huurders om over te stappen op het bestaande warmtenet in Amsterdam.

Liander Openbare verlichting 1

Sturende energieplanologie

EIFFEL Projects Advisory heeft Liander bijgestaan om te komen tot een nieuwe werkwijze en hiervoor een aantal pilots met gemeenten opgezet.

Ijsselmeerdijk website nieuw2

Smart Energy Hubs

EIFFEL Projects heeft met grote toewijding gefungeerd als projectleider voor de ontwikkeling van Smart Energy Hubs (SEH) in opdracht van de Provincie Overijssel.

IPM4

Warm Amsterdam

In samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Vattenfall en de Amsterdamse woningbouwcorporaties heeft EIFFEL Projects gewerkt aan het ontwikkelen van een aanbod voor huurders om over te stappen op het bestaande warmtenet in Amsterdam.

Liander Openbare verlichting 1

Sturende energieplanologie

EIFFEL Projects Advisory heeft Liander bijgestaan om te komen tot een nieuwe werkwijze en hiervoor een aantal pilots met gemeenten opgezet.

Ijsselmeerdijk website nieuw2

Smart Energy Hubs

EIFFEL Projects heeft met grote toewijding gefungeerd als projectleider voor de ontwikkeling van Smart Energy Hubs (SEH) in opdracht van de Provincie Overijssel.

Multidisciplinaire expertise

Een goede samenwerking tussen de energiesector, overheden, industrie en andere betrokken partijen is essentieel om de gestelde doelen binnen de energietransitie te behalen. Een complex speelveld met verschillende belangen. Deze complexiteit vraagt om een gedegen en daadkrachtige aanpak om de transitie werkbaar te maken. Door snel te schakelen met verschillende teams binnen EIFFEL kunnen we u effectief ondersteunen bij integrale vraagstukken.

Contact

Ontdek hoe EIFFEL Energie & Transitie uw organisatie kan versterken. Neem vandaag nog contact voor de tijdelijk invulling van een rol of om in gesprek te gaan hoe we uw afdeling kunnen helpen voorblijven.

Martin Wolfswinkel

Martin