In een notendop

Bij veel van onze klanten merken we dat directie, management en business control uitdagingen hebben om betrouwbare stuurinformatie aligned & realtime inzichtelijk te krijgen. Vaak is er onduidelijkheid over de betekenis van de cijfers, zijn ze inconsistent en wordt er teveel tijd besteed aan het aanleveren hiervan. Terwijl we juist accurate beslissingen willen maken op basis van data en daar het liefst zo weinig mogelijk tijd aan kwijt willen zijn.

Pains

Deliverables

Gains

Pains

  • Onduidelijkheid over de betekenis van de cijfers
  • Inconsistente cijfers
  • Veel tijd kwijt aan het aanleveren van de cijfers

Deliverables

  • Gedocumenteerde KPI-structuur met bijhorende definities
  • Het datamodel vastgelegd in de database
  • KPI’s inzichtelijk via dashboards

Gains

  • Betrouwbare stuurinformatie
  • Duidelijkheid over de betekenis van jouw KPI’s
  • Aangelijnde KPI’s per organisatorische laag
  • Voortdurend actuele inzichten in visuele rapportages

Meer weten?

Goed ontworpen performance management stelt managers in staat om tijdig te ontdekken wanneer de organisatie afwijkt van de verwachte prestaties. Om 'management by exception' effectief te implementeren, moet een organisatie de set gedefinieerde prestatie-indicatoren duidelijk communiceren naar haar medewerkers. Het gebruik van dashboards om deze informatie via meerdere organisatorische lagen te cascaderen is hiervoor een geschikt hulpmiddel.

Meer weten over ons concept? Ik ga graag in gesprek.


Jeroen Kroon

Data consultant

Neem contact op