Uitbesteding

Interim juristen

Juridisch beleidsadvies

Uitbesteding

Waar besluiten worden genomen, dienen burgers bezwaren in. En vaak komen ze in honderd- of duizendtallen, vooral als de dossiers maatschappelijk of inhoudelijk gevoelig liggen. Wij zijn ingericht om deze dossiers volledig over te nemen. Daarvoor formeren wij snel een groot juridisch projectteam, een mix van ervaren projectleiders en ambitieuze toptalenten. Scherp, gefocust, klantgericht, inhoudelijk sterk en uitblinkend in communicatie.

Interim juristen

Bezwaar- en beroepszaken komen in pieken en zijn vaak complex. Dan is het prettig om snel op te schalen met juridisch specialisten die direct uw dossiers kunnen behandelen. Onze juristen zijn breed ontwikkeld op inhoud en communicatie: voor een groot draagvlak en acceptatie bij de burger is snelheid, inzicht en een klantgerichte benadering minstens zo belangrijk als juridische juistheid.

Juridisch beleidsadvies

Wet- en regelgeving opstellen is één. Maar toepassen, uitvoeren en handhaven is een taaie tweede. Juist op dit pragmatische niveau zijn wij sterk, omdat onze senior juristen uitblinken in projectleiding en het versnellen van processen. Wij toetsen de haalbaarheid en schrijven mee aan toepasbare beleidskeuzes. In een latere fase toetsen wij op de compliance van de organisatie.

Onze klanten werken graag met ons.

345 opdrachtgevers in 14 verschillende sectoren vertrouwen op onze professionals.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland
Immigratie- en naturalisatiedienst
Belastingsdienst
Autoriteit persoonsgegevens

Meer weten?

Een goede samenwerking met de organisaties binnen de overheid is essentieel om de gestelde doelen binnen het Rijk te behalen. Een complex speelveld met verschillende belangen, waar de impact op de maatschappij groot is. Deze complexiteit vraagt om resultaatgericht werken en oog voor kwaliteit en de menselijke maat. Wij geloven in een combinatie van ervaren projectleiders en juridische talenten. Samen met de opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid halen wij het beste in elkaar naar boven. Kwaliteitsgericht werken, in samenwerking met politiek gestuurd denken.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Els Blaauw
Business unit director

Neemt contact op

Els

Meer weten?

Een goede samenwerking met de organisaties binnen de overheid is essentieel om de gestelde doelen binnen het Rijk te behalen. Een complex speelveld met verschillende belangen, waar de impact op de maatschappij groot is. Deze complexiteit vraagt om resultaatgericht werken en oog voor kwaliteit en de menselijke maat. Wij geloven in een combinatie van ervaren projectleiders en juridische talenten. Samen met de opdrachtgevers binnen de Rijksoverheid halen wij het beste in elkaar naar boven. Kwaliteitsgericht werken, in samenwerking met politiek gestuurd denken.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Els Blaauw
Business unit director

Neemt contact op

Event

Kennisevent: Toekomstbestendige integrale projectbeheersing

Toekomstbestendige integrale projectbeheersing

Wanneer:

10 oktober 2024

15.00 tot 19.00 uur

Locatie:

Clubhuis, Marathon 4, 1213 PJ Hilversum