De uitdaging

De gemeente Rotterdam streeft ernaar meer mkb-ondernemers te bereiken met passende producten en diensten. Om dit te realiseren hebben zij het mkb-actieplan opgesteld, met als doel om tijdens deze collegeperiode (2022 tot 2026) tienduizend ondernemers te ondersteunen bij hun bedrijfsvraagstukken. Daarnaast is het aantrekken van meer congressen en bedrijven een belangrijk doel. Om hieraan bij te dragen, heeft Rotterdam het evenement Urban Future, Europa’s grootste evenement voor duurzame steden, naar Ahoy weten te halen. In mei 2023 begon consultant Daisy Visser, een ervaren projectmanager, met haar opdracht bij de gemeente Rotterdam. Zij heeft de taak om de gemeentelijke doelen naar concrete plannen te vertalen en de uitvoering ervan te begeleiden.

De aanpak

Daisy is als projectmanager met het team verantwoordelijk voor het implementeren van het actieprogramma van de gemeente Rotterdam. Door middel van daadkrachtig projectmanagement en implementatiemanagement, gesteund door een heldere organisatievisie en aandacht voor de mens, heeft zij effectieve resultaten weten te behalen die duurzaam worden geborgd en verankerd binnen de organisatie. Aanvankelijk lag de focus van Daisy op het promoten van Rotterdamse start- en scale-ups om ondernemerschap te stimuleren. Nu biedt ze ondersteuning aan Rotterdamse mkb'ers door hen toegang te geven tot financiering, nieuwe markten en talent, en versterkt ze hun netwerken. Daarbij monitort ze de voortgang via een dashboard dat gebruikt wordt om de raad en het college te informeren.

Als projectmanager voor het Urban Future evenement koppelt Daisy de Rotterdamse projecten, partners en initiatieven aan het evenement, zodat zij zich internationaal kunnen presenteren. Ze heeft met haar team een grondige stakeholderanalyse uitgevoerd specifiek voor dit evenement om alle betrokken partijen en hun belangen in kaart te brengen. Daarnaast heeft ze overlegstructuren opgezet en de taken en verantwoordelijkheden binnen haar team verdeeld volgens de PRINCE2-methode. Daisy fungeert tevens als centraal aanspreekpunt voor de organisatie van Urban Future, de interne organisatie van de gemeente Rotterdam en lokale en regionale partners. Ze waarborgt dat Rotterdamse projecten goed zichtbaar zijn en dat zowel lokale als regionale stakeholders en partners adequaat vertegenwoordigd zijn. Haar rol is cruciaal om te verzekeren dat het evenement een duurzame maatschappelijke waarde creëert, door het faciliteren van side events of projecten die een positieve nalatenschap voor Rotterdam achterlaten.

Ook hulp nodig? Heeft uw gemeente ook ambities en mooie projecten met een bestuurlijke focus op de agenda staan, maar geen ruimte om deze uit te voeren ? Onze consultants staan voor u klaar.

Het resultaat

Daisy zorgt er samen met het Rotterdamse team voor dat de mkb’ers tevreden zijn. Dit levert een positief economisch vestigingsklimaat op voor de gemeente. Daarnaast haalt ze feedback op bij alle betrokken partners en houdt ze een dashboard met gegevens bij. Sinds haar start, één jaar geleden, heeft het actieplan al mooie resultaten en enthousiaste reacties opgeleverd. De teller staat al op vijfduizend bereikte mkb’ers, en dat terwijl het programma nog tot 2026 loopt. Het Urban Future event moet nog plaatsvinden. Mede dankzij Daisy loopt de organisatie op schema. De gemeente vindt het belangrijk dat de projecten en initiatieven die tijdens het event tentoon worden gesteld ook daarna nog doorlopen, zodat het evenement en de projecten een positief nalatenschap hebben voor de gemeente. Met haar werkzaamheden draagt Daisy bij aan het realiseren hiervan.

Meer weten?

De tijd dat alleen hard werken altijd het meest optimale resultaat oplevert, is voorbij. Om impact te maken op de (interne) klant heeft u soms, of misschien wel vaker dan u denkt, ook een frisse blik van buiten nodig. Laat ons helpen om impact te maken, door werk uit handen te nemen of samen te ontdekken hoe uw team nóg meer het verschil kan maken. De wereld verandert in rap tempo, het speelveld is complex, maar samen komen we verder dan alleen.

Renée Disteli
Businessunit Director

Neem contact op

Renee