(Project) management

Beleid en bedrijfsvoering

Financiële sturing

(Project) management

EIFFEL voert verschillende opdrachten uit op het gebied van projectmanagement. We zijn betrokken bij verschillende GGD regio's als bij de GGD GHOR Nederland. Hier vervullen onze ’professionals verschillende (strategische) projectleiders rollen. We zijn dagelijks betrokken bij verschillende thema's als; versterking infectie ziektebestrijding, pandemische paraatheid, data gedreven werken, LFI, Landelijk professioneel Kader (LPK) en zijn in de gehele keten betrokken bij het GALA en IZA. We denken strategisch mee en weten snel werk uit handen te nemen. We weten wat er speelt en hebben een groot netwerk binnen de GGD GHOR, verschillende regio’s, RIVM en het Ministerie van VWS. Wij vervullen rollen als (programma)manager, projectleider, projectlid of projectondersteuner.

Beleid en bedrijfsvoering

De afgelopen jaren hebben we verschillende GGD'en en de GGD GHOR Nederland ondersteund op het gebied van beleid met als aandachtsgebieden strategie en bedrijfsvoering. Onze beleidsadviseurs hebben meegeholpen notities, annotaties, jaarverslagen en rapportages uit te werken. Daarnaast hebben we ondersteund en meegeholpen in het opstellen van verschillende beleidsstukken, coördineren en uitvoeren van beleidswerk, afstemming met stakeholders, schrijven van subsidies, coördineren van wetswijzigingen en uitwerken van strategische vraagstukken.

Financiële sturing

Onze administratief medewerkers, business-, financial- en regiocontrollers zijn dagelijks bezig bij de GGD'en, JGZ en GGD GHOR Nederland actief om te ondersteunen, mee te werken en adviseren op financieel vlak. We zijn betrokken bij diverse grote projecten, subsidie aanvragen ... .... ...