Isa maakt verschil in de zorgadministratie

Vanuit EIFFEL werk ik nu ruim een jaar als DBC medewerker in het OLVG in Amsterdam. Naast de financiële controles ga ik ook regelmatig met artsen is gesprek. Wat blijkt? Zij willen wel correct registreren, maar weten niet hoe of vinden de processen ingewikkeld. Het is meestal geen onwil, maar veel vaker onwetendheid. Ik geef artsen daarom trainingen over het correct registreren. Resultaat? Minder registratiefouten en meer betrokken artsen. Minder fouten betekent een groeiend vertrouwen vanuit de zorgverzekeraar en dat komt ten goede aan het horizontaal toezicht. Vanuit EIFFEL krijg ik de kans om aan de slag te gaan met thema’s als horizontaal toezicht en de implementatie daarvan. Ik mag nadenken over de processen en hoe ze verbeterd kunnen worden. Mijn collega’s bij EIFFEL zijn stuk voor stuk zorgprofessionals die in oplossingen denken en processen kunnen optimaliseren. Voor mij is EIFFEL een mooie plek om mijn carrière te beginnen, omdat ik op verschillende locaties, instellingen en vlakken mag werken. Zo kun je je interesses en talenten ontdekken en uiteindelijk écht impact maken in de zorg

1667809539801 1
1690026533277

Inaame volgt ontwikkelingen rondom robotisering op de voet

Vanuit EIFFEL werk ik nu twee maanden op de afdeling Zorgcontrol in het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Buiten mijn afwisselende werkzaamheden volg ik de ontwikkelingen rondom Robotic Process Automation (RPA) op de voet. Ik zie dat RPA de potentie heeft om de werkdruk van medewerkers in het ziekenhuis aanzienlijk te verlagen. Het aantal handelingen per consult ligt namelijk er hoog en dat, in combinatie met de hoge werkdruk, zorgt regelmatig voor fouten. Die moeten vervolgens door de afdeling Zorgcontrol worden hersteld. De inzet van een robot kan hier verschillende voordelen opleveren.

Het implementeren van RPA op deze afdeling vergt veel aandacht, maar biedt op lange termijn aanzienlijke voordelen. Het verhoogt de efficiëntie door repetitieve taken te automatiseren, vermindert menselijke fouten en werkdruk en bevordert nauwkeurige financiële controle. Resultaat? Minder kosten en verbeterde compliance, wat essentieel is voor duurzame financiële gezondheid en kwaliteit van zorg.

Thijs houdt ziekenhuizen financieel gezond

Mijn doel is de gezondheidszorg in Nederland betaalbaar houden. Ik draag bij aan dat doel door ziekenhuizen financieel gezond te houden. Dit doe ik vanuit EIFFEL in de rol van DBC-adviseur bij verschillende ziekenhuizen. Momenteel werk ik bij Amstelland en LUMC.

Ik ben specialist op het gebied van registratie, waarbij ik veel direct contact heb met de zorgverleners, maar ook de taken die ik achter de schermen uitvoer zijn van groot belang. Denk hierbij aan het juist inrichten van het elektronisch patiëntendossier en systemen als ValueCare en Notiz, het analyseren van trends, het verwerken van nieuwe wet- en regelgeving, het ondersteunen en helpen groeien van DBC-medewerkers, het schrijven van werkinstructies en het uitvoeren van controles in het kader van de handreiking of horizontaal toezicht.

Mijn loopbaan in zorgadministratie heeft me de kans gegeven om te werken in verschillende ziekenhuizen. Hoewel de rol van DBC-adviseur in ieder ziekenhuis anders is, komt het uiteindelijk op hetzelfde neer: juist, tijdig en volledig registreren en declareren. Naast dat ik uitdagende opdrachten in ziekenhuizen uitvoer, ondersteun ik ook ambitieuze talenten binnen EIFFEL tijdens hun eerste stappen in de wereld van de zorgadministratie. Dit doe ik door trainingen te geven en te ondersteunen bij hun opdrachten. Hoewel ik geen arts of verpleegkundige ben, zet ik toch dagelijks mijn passie voor de zorg in.

1516620364037
1668186470455

Erik draagt bij aan toekomstbestendige zorg

Erik Kramer werkt als interimmanager vanuit EIFFEL en geeft leiding aan ondersteunende afdelingen van zorgorganisaties, zoals Mentaal Beheer en Dimence Groep. Hier draagt hij bij aan optimale dienstverlening voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties. Erik: “Mijn bijdrage is gericht op het aanmoedigen van onderlinge samenwerking, het bevorderen van continuïteit in werkzaamheden en het optimaliseren van processen. Daarbij focus ik mij op thema’s zoals autonomie, binding en leiderschap, door te ondersteunen in structuur communicatie en reflectie.”

Resultaat? Teams binnen en buiten de afdeling staan goed met elkaar in verbinding, medewerkers zijn zich meer bewust van hun vakmanschap en persoonlijke effectiviteit & teamontwikkeling worden vergroot. Deze factoren zorgen voor medewerkerstevredenheid en – betrokkenheid en dragen bij aan een gezond en optimaal controle- en verantwoordingsproces. En nog belangrijker: meer werkplezier!

Ik begon jaren geleden in de zorg als begeleider, maar heb me dankzij eigen ambities en kansen verder kunnen ontwikkelen. Nu vervul ik vanuit EIFFEL project- en managementfuncties en maak ik impact in de zorg in Nederland.

1646390859387

Merijne ondersteunt organisaties met de duiding en uitvoering van het Integraal Zorgakkoord

Vanuit EIFFEL werk ik nu een half jaar als projectmedewerker Integraal Zorgakkoord (IZA) bij Yulius. Yulius is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg en helpt kinderen, jongeren en volwassenen met ­psychische problemen. Hier zet ik me in om het akkoord voor deze organisatie beter te duiden. Ik heb inzichtelijk gemaakt wat de taken en verantwoordelijkheden zijn voor Yulius als kerninstelling voor de regio Waardenland en ik ondersteun bij de uitvoering daarvan. Een van de doelen van het IZA voor de geestelijke gezondheidszorg is zicht krijgen op welke cruciale GGZ regionaal, bovenregionaal en landelijk aandacht vraagt door het in kaart brengen van zorgbehoefte en zorgaanbod.

Tijdens deze opdracht leer ik knelpunten en toekomstige beslissingen voor Yulius van diverse perspectieven te bekijken en samen met collega’s tot weloverwogen besluiten te komen. Ik bouw expertise op rondom het IZA, een belangrijk en veelbelovend akkoord wat de komende jaren van groot belang is voor de gezondheidszorg.

Lieke werkt aan verantwoord verantwoorden door middel van horizontaal toezicht

Lieke vanuit EIFFEL bij De Forensische Zorgspecialisten als medewerker compliance en interne controle. Hier is ze onder meer bezig met het implementeren van horizontaal toezicht, waar DFZS per 1 januari 2024 op over wil stappen.

“Horizontaal toezicht is een groot thema in de zorg, maar moet geen doel op zich worden. Het is namelijk een manier om de administratieve lasten voor zorgmedewerkers te verlagen”, vertelt Lieke. “Ik vind het belangrijk dat we als EIFFEL zorgaanbieders scherp houden op het doel dat door horizontaal toezicht kan worden bereikt, zodat zorgmedewerkers meer tijd hebben voor aandacht volle zorg.” DFZS is de eerste instelling waarbij horizontaal toezicht tegelijk wordt geïmplementeerd voor Justitie en de Zvw. Door het direct voor beide financieringsstromen te implementeren hoeven ze niet twee keer het hele proces door. Ook heeft de organisatie dankzij horizontaal toezicht veel sneller zekerheid over zorguitgaven en nemen de administratieve lasten af. “Allemaal mooie resultaten van onze werkzaamheden

1580929834206
Naomi Swaab foto 3

Naomi neemt als interimmanager veel kennis en ervaring mee naar organisaties

Momenteel ben ik als Interimmanager Business Control werkzaam bij @GGZ InGeest in Amsterdam. Sinds mijn aanwezigheid is het team op volle sterkte gekomen en kon er gekeken worden naar de ideale inzet van kennis en capaciteit. Hierdoor is meer ruimte voor efficiëntie en innovatie in processen. Ik zit sinds eind juni op deze positie en in deze periode moest ik samen met het team de begroting 2024 opstellen, geen gemakkelijke opgave als je kijkt naar de uitdagingen waar de zorgsector mee te maken heeft. Dat alles moesten we voor elkaar krijgen terwijl de andere werkzaamheden gewoon doorlopen, zo sluiten we aan bij projecten in de organisatie en ondersteunen we het zorgverkoopproces.

Ik werk ruim zes jaar bij EIFFEL, ben begonnen als trainee en heb mij vanaf daar ontwikkeld naar consultant. Inmiddels heb ik vanuit verschillende perspectieven in de zorgsector mooie rollen mogen vervullen, van projectmanagement, verandertrajecten en adviesrollen, tot nu deze interim managementfunctie.


Gosha waarborgt de continuïteit bij Ziekenhuizen

Vanuit EIFFEL werk ik bij Menzis als projectleider Continuïteitsbijdrage/ data analist. Hier ben ik bezig met de definitieve eindafrekeningen van de Continuïteitsbijdrage 2021 en andere COVID-19 gerelateerde regelingen. In deze functie concentreer ik mij op tijdige, volledige en correcte afhandeling van de regelingen en ben ik verantwoordelijk voor het waarborgen van de voortgang en continuïteit van het project. Ook onderhoud ik de communicatie tussen verschillende afdelingen en externe stakeholders.

Ik heb hiervoor ervaring opgedaan als verpleegkundige en als DBC-medewerker. Dit diende als opstap naar mijn huidige functie bij Menzis. Ik vind het leuk om bij verschillende bedrijven in de keuken te kijken en dat kan via EIFFEL. Door betrokken te zijn bij verschillende projecten bouw ik expertise op, dit pas ik weer toe in mijn volgende projecten.

Bij EIFFEL krijg ik de kans om uitdagende opdrachten te starten met een goed gevoel. De vele collega’s van Team Zorg hebben namelijk expertise over de hele zorgketen. Voordat ik start bij een nieuw opdracht overleg ik daarom altijd met een collega die meer weet van het onderwerp. Zo kan ik mijn talenten beter ontwikkelen en vergroot ik voortdurend mijn kennis.

Gosha Hooghiemstra
Microsoft Teams image 8 kopie

Tony draagt bij aan betaalbare en kwalitatieve zorg

Vanuit EIFFEL heb ik een aantal maanden gewerkt als controller #Controller bij One Underwriting, een kleine zorgverzekeraar. Ik zorgde dat de financiële verantwoording aan het Zilveren Kruis op tijd werd verstuurd. Zo kon het Zilveren Kruis die gegevens verwerken in de verantwoording richting het Zorginstituut en kon de #vereveningsbijdrage worden opgesteld. Dit is een vergoeding voor zorgverzekeraars die wegens de acceptatieplicht hogere kosten hebben gemaakt. Met dit systeem worden financiële middelen tussen zorgverzekeraars herverdeeld en blijft het speelveld gelijk. De informatie in de risicoverevening is een belangrijk meetinstrument voor het Ministerie van VWS. Met de grote vraag naar zorg en de stijgende zorgpremie is tijdige en accurate informatie essentieel om de zorg betaalbaar en kwalitatief te houden.

Zelf heb ik mijn kennis opgefrist met de opleiding Business Control in 1 Year. Die kennis ga ik nu in de praktijk brengen bij Farent. waar ik sinds september als Business Controller aan de slag ben.