Gemeenten zijn de afgelopen maanden met stoom en kokend water aan de gang gegaan om tijdens de corona crisis de uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskrediet aan ZZP'ers en overige zelfstandig ondernemers te verstrekken. Deze Tozo-regeling heeft ervoor gezorgd dat gemeenten hier veel meer aanvragen voor binnen kregen dan anders. Vanuit de EIFFEL Tozo desk hebben we met meer dan 100 collega’s op verschillende fronten een bijdrage geleverd aan de uitvoering van Tozo 1 en Tozo 2 bij een aantal 150.000+ gemeenten.

De uitdaging

In de wandelgangen wordt er nu al gesproken over de verantwoording en rechtmatigheidstoetsing van de Tozo. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven op grond van de inlichtingenplicht. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Het proces rondom verantwoording van de verstrekte aanvraag en eventuele terugvordering die hieruit voortvloeit, zal ook veel administratie en capaciteit van de gemeente vragen. Dit is ook afhankelijk van de eisen die het Rijk stelt aan de Tozo steun die ze verstrekt hebben.

Onze oplossing

Wij staan voor u als gemeente klaar met een team aan specialisten die het proces rondom verantwoording en eventuele terugvordering volledig uit handen kunnen nemen. Bij Tozo 1 en Tozo 2 zijn we ingezet om de grote aantallen aanvragen te stroomlijnen, voortgang te visualiseren in dashboards en als KCC/ eerstelijns contactpersoon richting de aanvragers om aanvullende informatie uit te vragen en status updates te geven over hun aanvraag. Juridische en operationele projectleidersrollen zijn vervuld en daarnaast heeft een heel groot team vanuit EIFFEL daadwerkelijke aanvragen behandeld, waardoor aanvragers binnen de behandelingstermijn een reactie hebben gehad en tijdig financiële ondersteuning kregen. Dit alles op afstand en aansluitend op de wensen en behoeften van de desbetreffende gemeente. De projecten waren dan ook een publiek- private samenwerking waarbij kennis en ervaringen met projectmatig en datagestuurd werken werden gedeeld.

Deze kennis en ervaring nemen we mee in Tozo 3. Ondersteuning vanuit de Tozo Desk betekent volledige ontzorging. Je hebt een team op afstand en hebt één projectleider vanuit EIFFEL. Dit zorgt ervoor dat je geen sturing hoeft te geven aan het team en de eerste vragen door ons afgevangen worden. Daarnaast denkt de projectleider mee over mogelijke 'efficiency' slagen die gemaakt kunnen worden. Wij staan voor u als gemeente klaar om het proces rondom terugvordering volledig uit handen te nemen.

Waar zouden we in kunnen ontzorgen?
- Verantwoording verstrekte aanvragen;
- Terugvordering- en invordering capaciteit en ondersteuning;
- Boetes opleggen en innen;
- Juridische procedures - bezwaar en beroep terugvordering en boete.

Competenties

EIFFEL Legal Office is een bestaand concept waarbij gespecialiseerde juristen op afstand werken voor diverse overheden binnen een viertal desks: bestuursrechtdesk, privacyrechtdesk, arbeidsrechtdesk en contractrechtdesk. Hierdoor kon zeer snel worden geschakeld en is een vijfde desk opgericht: de Tozo Desk. De juristen en overige professionals staan klaar om gemeenten als "vangnet" te kunnen ondersteunen bij het afhandelen van grote aantallen Tozo aanvragen. We kunnen flexibel bijspringen en hebben alle expertise en tools in huis om dit op afstand in te richten en af te handelen. De gemeente wordt volledig ontzorgd. 

Wij hebben ruime ervaring met het werken op afstand. Ons team is gewend om onder tijdsdruk van wettelijke termijnen grote hoeveelheden op een efficiënte wijze af te handelen. Indien gewenst, zijn we door onze werkwijze ook in staat het team snel verder uit te bereiden. Mocht er sprake zijn van bezwaar- en beroepsprocedures naderhand dan is het ook mogelijk om bij de afhandeling daarvan de gemeenten bij te staan. 

Wat mag je van ons verwachten? 

Flexibiliteit en kwaliteit. Ons team van specialisten staat klaar om gemeenten te bedienen. Onze bestuursrechtelijke kennis en praktijkervaring wordt gecombineerd met tools om goed op afstand te kunnen werken.  

Hoe gaan we te werk? 

 1. We stellen een vast contactpersoon aan. Een ervaren specialist als vast aanspreekpunt tijdens onze samenwerking. 

 2. Op basis van een telefonische inventarisatie stellen we een team samen. Is er expertise van buiten het vaste team nodig dan staan er binnen EIFFEL 250 juristen en andere specialisten klaar om bij te springen. Dat maakt ons flexibel en kwalitatief hoogstaand. Is een advocaat nodig of valt je vraag een keer buiten onze expertise, dan kunnen wij je in contact brengen met onze vaste partners in de advocatuur. Die hebben we geselecteerd op hun specialistische kennis. 

 3. Onderling contact is essentieel voor een effectieve samenwerking, zeker in deze tijden waarin fysiek contact niet mogelijk is. Wij werken met professionele software waarin het mogelijk is (groep)gesprekken en vergaderingen te voeren, maar ook op afstand samen te werken en bestanden uit te wisselen. Op afstand samenwerken maken wij gemakkelijker door iedereen inzicht te geven in de status van de werkzaamheden. We verzorgen een duidelijke planning en taakverdeling waarmee verwachtingen gemanaged worden en deadlines worden gehaald. 
   
 4. Je weet waar je aan toe bent. Prijsbepaling van werk doen we vooraf. Door onze ervaring kunnen we meestal goed inschatten hoeveel werk er in een vraagstuk gaat zitten. 

Team 

Voor  jouw  organisatie  wordt  een  team  van  specialisten  samengesteld waarin  alle  gevraagde  expertise  aanwezig  is. Binnen dit team is ook ervaring aanwezig met het opstellen van beleid en regelgeving. Jouw organisatie heeft vanuit het team een vaste contactpersoon. We zijn daar waar het nodig is. Onze werkwijze staat centraal, niet de locatie. Je profiteert van de slimste inzet van onze beste specialistenKosten efficiënt en flexibel.  


 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat dan even een berichtje achter en ik neem zo snel mogelijk contact op.

Renée Disteli
06 51 54 3878

rdisteli@eiffel.nl

Of neem contact op met een van de andere leden uit ons team!
Michel te Riele Business Director
Nicole Hendriks Business manager
Maud Kettelarij Process Consultant
Saskia van den Heykant Legal Consultant
Meer lezen over onze juridische dienstverlening?
Alle artikelen

Waar kun je ons voor benaderen?

Bedrijfskrediet

Onderdeel van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) zijn de aanvragen van de lening voor bedrijfskapitaal. Specifiek gaat het om het beoordelen van de financiële gezondheid van de bedrijven die bedrijfskredietaanvragen hebben ingediend. De Tozo desk heeft een team klaar staan om ook deze gevraagde werkzaamheden op afstand uitvoeren en gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden te ontzorgen bij de beoordeling van liquiditeitsposities.

Waar kun je EIFFEL voor aanhaken?

 1. EIFFEL voert de financiële controle uit, deze bestaat uit:
  1. Beoordelen van de motivatie van de aanvrager.
  2. Beoordeling aan de hand van de Tozo checklist
  3. Controle op eerder ingediende aanvragen in de afgelopen drie jaar
  4. Beoordelen van het operationele resultaat van de afgelopen drie jaar op totaal resultaat en trend (liquiditeitscheck)
 2. Adviseren over al dan niet uitkeren van bedrijfskrediet inclusief toelichting en eventueel uit te keren bedrag.

 

Voor alle bovenstaande stappen volgen wij de richtlijnen die door de overheid zijn uitgevaardigd (de Tozo checklist).  Aansluitend kunnen wij ook meedenken over de richtlijnen die de gemeente wil volgen wanneer aanvragen zich in een zogenaamd grijsgebied bevinden. Hiervoor kunnen wij zowel financieel als juridisch advies geven waardoor de kwaliteit en rechtsgelijkheid gewaarborgd worden. Bij eventuele onduidelijkheden wordt contact opgenomen met de aanvrager.

 

Je ontvangt vanuit de EIFFEL Tozo desk één aanspreekpunt met financieel specialistische kennis, dit is de projectleider. Het team aan de achterkant wordt volledig door deze projectleider aangestuurd en hij of zij ontzorgt de gemeente volledig

Levensonderhoud

Onderdeel van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) zijn de aanvragen van de lening voor bedrijfskapitaal. Specifiek gaat het om het beoordelen van de financiële gezondheid van de bedrijven die bedrijfskredietaanvragen hebben ingediend. De Tozo desk heeft een team klaar staan om ook deze gevraagde werkzaamheden op afstand uitvoeren en gemeentes en regionale samenwerkingsverbanden te ontzorgen bij de beoordeling van liquiditeitsposities.