Het Coronavirus zorgt voor extreme situaties. Waar zelfstandigen in de zorg méér werk hebben, is het Coronavirus voor andere beroepsgroepen een financiële strop. Nederland heeft 1,2 miljoen ZZP’ers en volgens het CBS heeft 40% van deze zelfstandigen niet voldoende financiële middelen om deze situatie op te vangen. ZZP’ers en overige zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De maatregelen van de overheid voor het aanvragen van Bbz zijn tijdelijk versoepeld en versneld, om zo als vangnet te kunnen fungeren voor deze kwetsbare doelgroep. De versoepelde regeling wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) genoemd. De regeling zorgt ervoor dat lokale overheden hier de aankomende periode veel meer aanvragen voor binnen krijgen, bovendien moeten deze aanvragen binnen zeer korte termijn worden afgehandeld. Dit kan leiden tot grote capaciteitstekorten of verdringing van andere aanvragen. Wij hebben hiervoor een Tozo Desk ingericht om lokale overheden hierbij te ondersteunen.  

De uitdaging

De Tozo is weliswaar een versoepelde regeling, maar gezien de grote hoeveelheid aanvragen en de korte afhandelingstermijnen komt er zeer veel op gemeenten af. Daar komt bij dat er op korte termijn een aangepaste en nieuwe werkwijze in crisissituaties moet worden ingevoerd. En dat terwijl het water sommige zelfstandigen aan de lippen staat en er veel druk op de gemeenten wordt gelegd waarbij ook het reguliere werk moet doorgaan.  

Dit betekent concreet dat er de volgende uitdagingen zijn: 
- De aanvraag moet binnen 4 weken worden afgehandeld;  
- Er is sprake van een nieuwe werkwijze en werkprocessen; 
- Er is geen fysiek contact mogelijk en de meeste gemeentehuizen zijn op slot of in beperking; 
- Zeer grote aantallen; 
- Van belang is dat ZZP’ers en bedrijven die in financiële problemen komen zo snel mogelijk hulp ontvangen (voorkomen van faillissementen);

Onze oplossing

Bij EIFFEL hebben we een Tozo Desk ingericht waarbij we op afstand op strategisch, tactisch en operationeel niveau meedenken over de procesinrichting en uiteindelijke afhandeling van de Tozo maatregelen. We bieden ondersteuning in met name de operationele uitvoering van bedrijfskredieten en de uitkering levensonderhoud. Samen met gemeenten en samenwerkingsverbanden werken we in co-creatie toe naar een optimale inrichting van het proces wat leidt tot een snelle afhandeling van aanvragen.

Sinds het Rijk de regeling bekend heeft gemaakt kunnen gemeenten definitief gaan beschikken of afwijzen. Het tijdperk van voorschotten is hiermee voorbij, wat een nieuw werkproces met zich meebrengt. Afhankelijk van de beleidskaders die de gemeente met ons deelt, kunnen wij op korte termijn een projectteam samenstellen om dit in goede banen te laten leiden.

Ondersteuning vanuit de Tozo Desk betekent volledige ontzorging. Je hebt een team op afstand en hebt één projectleider vanuit EIFFEL. Dit zorgt ervoor dat je geen sturing hoeft te geven aan het team en de eerste vragen door ons afgevangen worden. Daarnaast denkt de projectleider mee over mogelijke 'efficiency' slagen die gemaakt kunnen worden. We doen het samen, in co-creatie.

Waar kun je ons voor benaderen?

- Aanvragen Levensonderhoud;
- Aanvragen Bedrijfskrediet;
- Combinatie aanvragen;
- Bezwaar en Beroep voortvloeiend uit de Tozo besluiten;
- We helpen je met het “in control” komen in deze nieuwe werkelijkheid.

Competenties

EIFFEL Legal Office is een bestaand concept waarbij gespecialiseerde juristen op afstand werken voor diverse overheden binnen een viertal desks: bestuursrechtdesk, privacydesk, arbeidsrechtdesk en contractrechtdesk. Hierdoor kon zeer snel worden geschakeld en is een vijfde desk opgericht: de Tozo Desk. De juristen en overige professionals staan klaar om gemeenten als "vangnet" te kunnen ondersteunen bij het afhandelen van grote aantallen Tozo aanvragen. We kunnen flexibel bijspringen en hebben alle expertise en tools in huis om dit op afstand in te richten en af te handelen. De gemeente wordt volledig ontzorgd. 

Wij hebben ruime ervaring met het werken op afstand. Ons team is gewend om onder tijdsdruk van wettelijke termijnen grote hoeveelheden op een efficiënte wijze af te handelen. Indien gewenst, zijn we door onze werkwijze ook in staat het team snel verder uit te bereiden. Mocht er sprake zijn van bezwaar- en beroepsprocedures naderhand dan is het ook mogelijk om bij de afhandeling daarvan de gemeenten bij te staan. 

Wat mag je van ons verwachten? 

Flexibiliteit en kwaliteit. Ons team van specialisten staat klaar om gemeenten en overheden te bedienen. Onze bestuursrechtelijke kennis en praktijkervaring wordt gecombineerd met tools om goed op afstand te kunnen werken.  

Hoe gaan we te werk? 

 1. We stellen een vast contactpersoon aan. Een ervaren specialist als vast aanspreekpunt tijdens onze samenwerking. 

 2. Op basis van een telefonische inventarisatie stellen we een team samen. Is er expertise van buiten het vaste team nodig dan staan er binnen EIFFEL 250 juristen en andere specialisten klaar om bij te springen. Dat maakt ons flexibel en kwalitatief hoogstaand. Is een advocaat nodig of valt je vraag een keer buiten onze expertise, dan kunnen wij je in contact brengen met onze vaste partners in de advocatuur. Die hebben we geselecteerd op hun specialistische kennis. 

 3. Onderling contact is essentieel voor een effectieve samenwerking, zeker in deze tijden waarin fysiek contact niet mogelijk is. Wij werken met professionele software waarin het mogelijk is (groep)gesprekken en vergaderingen te voeren, maar ook op afstand samen te werken en bestanden uit te wisselen. Op afstand samenwerken maken wij gemakkelijker door iedereen inzicht te geven in de status van de werkzaamheden. We verzorgen een duidelijke planning en taakverdeling waarmee verwachtingen gemanaged worden en deadlines worden gehaald. 
   
 4. Je weet waar je aan toe bent. Prijsbepaling van werk doen we vooraf. Door onze ervaring kunnen we meestal goed inschatten hoeveel werk er in een vraagstuk gaat zitten. 

Team 

Voor  jouw  organisatie  wordt  een  team  van  specialisten  samengesteld waarin  alle  gevraagde  expertise  aanwezig  is. Binnen dit team is ook ervaring aanwezig met het opstellen van beleid en regelgeving. Jouw organisatie heeft vanuit het team een vaste contactpersoon. We zijn daar waar het nodig is. Onze werkwijze staat centraal, niet de locatie. Je profiteert van de slimste inzet van onze beste specialistenKosten efficiënt en flexibel.  


Het Coronavirus zorgt voor extreme situaties. Waar zelfstandigen in de zorg méér werk hebben, is het Coronavirus voor andere beroepsgroepen een financiële strop. Nederland heeft 1,2 miljoen ZZP’ers en volgens het CBS heeft 40% van deze zelfstandigen niet voldoende financiële middelen om deze situatie op te vangen. ZZP’ers en overige zelfstandige ondernemers kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De maatregelen van de overheid voor het aanvragen van Bbz zijn tijdelijk versoepeld en versneld, om zo als vangnet te kunnen fungeren voor deze kwetsbare doelgroep. De versoepelde regeling wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) genoemd. De regeling zorgt ervoor dat lokale overheden hier de aankomende periode veel meer aanvragen voor binnen krijgen, bovendien moeten deze aanvragen binnen zeer korte termijn worden afgehandeld. Dit kan leiden tot grote capaciteitstekorten of verdringing van andere aanvragen. Wij hebben hiervoor een Tozo Desk ingericht om lokale overheden hierbij te ondersteunen.  

De uitdaging

De Tozo is weliswaar een versoepelde regeling, maar gezien de grote hoeveelheid aanvragen en de korte afhandelingstermijnen komt er zeer veel op gemeenten af. Daar komt bij dat er op korte termijn een aangepaste en nieuwe werkwijze in crisissituaties moet worden ingevoerd. En dat terwijl het water sommige zelfstandigen aan de lippen staat en er veel druk op de gemeenten wordt gelegd waarbij ook het reguliere werk moet doorgaan.  

Dit betekent concreet dat er de volgende uitdagingen zijn: 
- De aanvraag moet binnen 4 weken worden afgehandeld;  
- Er is sprake van een nieuwe werkwijze en werkprocessen; 
- Er is geen fysiek contact mogelijk en de meeste gemeentehuizen zijn op slot of in beperking; 
- Zeer grote aantallen; 
- Van belang is dat ZZP’ers en bedrijven die in financiële problemen komen zo snel mogelijk hulp ontvangen (voorkomen van faillissementen);

Onze oplossing

Bij EIFFEL hebben we een Tozo Desk ingericht waarbij we op afstand op strategisch, tactisch en operationeel niveau meedenken over de procesinrichting en uiteindelijke afhandeling van de Tozo maatregelen. We bieden ondersteuning in met name de operationele uitvoering van bedrijfskredieten en de uitkering levensonderhoud. Samen met gemeenten en samenwerkingsverbanden werken we in co-creatie toe naar een optimale inrichting van het proces wat leidt tot een snelle afhandeling van aanvragen.

Sinds het Rijk de regeling bekend heeft gemaakt kunnen gemeenten definitief gaan beschikken of afwijzen. Het tijdperk van voorschotten is hiermee voorbij, wat een nieuw werkproces met zich meebrengt. Afhankelijk van de beleidskaders die de gemeente met ons deelt, kunnen wij op korte termijn een projectteam samenstellen om dit in goede banen te laten leiden.

Ondersteuning vanuit de Tozo Desk betekent volledige ontzorging. Je hebt een team op afstand en hebt één projectleider vanuit EIFFEL. Dit zorgt ervoor dat je geen sturing hoeft te geven aan het team en de eerste vragen door ons afgevangen worden. Daarnaast denkt de projectleider mee over mogelijke 'efficiency' slagen die gemaakt kunnen worden. We doen het samen, in co-creatie.

Waar kun je ons voor benaderen?

- Aanvragen Levensonderhoud;
- Aanvragen Bedrijfskrediet;
- Combinatie aanvragen;
- Bezwaar en Beroep voortvloeiend uit de Tozo besluiten;
- We helpen je met het “in control” komen in deze nieuwe werkelijkheid.

Competenties

EIFFEL Legal Office is een bestaand concept waarbij gespecialiseerde juristen op afstand werken voor diverse overheden binnen een viertal desks: bestuursrechtdesk, privacydesk, arbeidsrechtdesk en contractrechtdesk. Hierdoor kon zeer snel worden geschakeld en is een vijfde desk opgericht: de Tozo Desk. De juristen en overige professionals staan klaar om gemeenten als "vangnet" te kunnen ondersteunen bij het afhandelen van grote aantallen Tozo aanvragen. We kunnen flexibel bijspringen en hebben alle expertise en tools in huis om dit op afstand in te richten en af te handelen. De gemeente wordt volledig ontzorgd. 

Wij hebben ruime ervaring met het werken op afstand. Ons team is gewend om onder tijdsdruk van wettelijke termijnen grote hoeveelheden op een efficiënte wijze af te handelen. Indien gewenst, zijn we door onze werkwijze ook in staat het team snel verder uit te bereiden. Mocht er sprake zijn van bezwaar- en beroepsprocedures naderhand dan is het ook mogelijk om bij de afhandeling daarvan de gemeenten bij te staan. 

Wat mag je van ons verwachten? 

Flexibiliteit en kwaliteit. Ons team van specialisten staat klaar om gemeenten en overheden te bedienen. Onze bestuursrechtelijke kennis en praktijkervaring wordt gecombineerd met tools om goed op afstand te kunnen werken.  

Hoe gaan we te werk? 

 1. We stellen een vast contactpersoon aan. Een ervaren specialist als vast aanspreekpunt tijdens onze samenwerking. 

 2. Op basis van een telefonische inventarisatie stellen we een team samen. Is er expertise van buiten het vaste team nodig dan staan er binnen EIFFEL 250 juristen en andere specialisten klaar om bij te springen. Dat maakt ons flexibel en kwalitatief hoogstaand. Is een advocaat nodig of valt je vraag een keer buiten onze expertise, dan kunnen wij je in contact brengen met onze vaste partners in de advocatuur. Die hebben we geselecteerd op hun specialistische kennis. 

 3. Onderling contact is essentieel voor een effectieve samenwerking, zeker in deze tijden waarin fysiek contact niet mogelijk is. Wij werken met professionele software waarin het mogelijk is (groep)gesprekken en vergaderingen te voeren, maar ook op afstand samen te werken en bestanden uit te wisselen. Op afstand samenwerken maken wij gemakkelijker door iedereen inzicht te geven in de status van de werkzaamheden. We verzorgen een duidelijke planning en taakverdeling waarmee verwachtingen gemanaged worden en deadlines worden gehaald. 
   
 4. Je weet waar je aan toe bent. Prijsbepaling van werk doen we vooraf. Door onze ervaring kunnen we meestal goed inschatten hoeveel werk er in een vraagstuk gaat zitten. 

Team 

Voor  jouw  organisatie  wordt  een  team  van  specialisten  samengesteld waarin  alle  gevraagde  expertise  aanwezig  is. Binnen dit team is ook ervaring aanwezig met het opstellen van beleid en regelgeving. Jouw organisatie heeft vanuit het team een vaste contactpersoon. We zijn daar waar het nodig is. Onze werkwijze staat centraal, niet de locatie. Je profiteert van de slimste inzet van onze beste specialistenKosten efficiënt en flexibel.  


 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat dan even een berichtje achter en ik neem zo snel mogelijk contact op.

Renée Disteli
06 51 54 3878

rdisteli@eiffel.nl

maak belafspraak

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat dan even een berichtje achter en ik neem zo snel mogelijk contact op.

Renée Disteli
06 51 54 3878

rdisteli@eiffel.nl

maak belafspraak
Of neem contact op met een van de andere leden uit ons team!
Michel te Riele Business Director
Nicole Hendriks Business manager
Maud Kettelarij Process Consultant
Saskia van den Heykant Legal Consultant
Meer lezen over onze juridische dienstverlening?
Alle artikelen
Of neem contact op met een van de andere leden uit ons team!
Michel te Riele Business Director
Nicole Hendriks Business manager
Maud Kettelarij Process Consultant
Saskia van den Heykant Legal Consultant
Meer lezen over onze juridische dienstverlening?
Alle artikelen