Met onze 200 financials helpen wij finance afdelingen bij het realiseren van een excellente operatie. We starten met het neerzetten van een stevig fundament; waar de administratieve organisatie staat als een huis en de datahuishouding op orde is. Kortom; de ideale basis voor een gezonde bedrijfsvoering.

Alleen organisaties die de basis op orde hebben, kunnen de stap zetten naar een excellente organisatie. Om als partner de business te helpen met datagedreven besluiten, realtime analyses en kwantificering van waardecreatie.

Finance dienstverlening

Finance excellence

Een organisatie opereert effectiever en efficiënter als de basis op orde is: de processen zijn helder, de AO/IC is ingericht en de risico’s worden beheerst. Duidelijke dashboards geven vervolgens tijdige inzichten en maken optimale sturing mogelijk op basis van betrouwbare data. In een sturende, uitvoerende en/of adviserende rol gaan wij samen met jouw organisatie aan de slag om de basis op orde te krijgen. Met als resultaat: een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering.

Neem contact op Wilfred Baar Finance Consultant
06 2656 44 25

Van data naar inzicht

Waar kan ik mijn bedrijfsvoering nog optimaliseren? Dit is een vraag die wij vaak krijgen. Ons antwoord: kijk in je data! Organisaties bezitten vaak veel data. Helaas is niet altijd het besef, de tijd of kennis en kunde aanwezig om van data naar inzicht te komen. Daarbij helpen wij je graag. Met ons traject ‘Van data naar inzicht’ geven wij het antwoord. Wij komen één dag langs om de data te analyseren. De inventarisatie nemen wij voor onze rekening. Daarna, in een periode van maximaal 3 maanden maken wij jouw data inzichtelijk en laten wij je de potentie daarvan zien. Bijkomend voordeel: het potentieel van jouw data is vaak zo groot, dat wij het project kostenneutraal kunnen uitvoeren.

Neem contact op Roy Krukkert Finance Consultant
06 2656 44 77

Horizontaal toezicht

Om een duurzame verandering te realiseren, is eigen regie van zorgaanbieder en zorgverzekeraar cruciaal. Je kunt Horizontaal Toezicht niet uitbesteden! Tegelijkertijd is het raadzaam om het wiel niet zelf uit te vinden en het project niet onnodig complex te maken. Wij helpen met een pragmatische en effectieve implementatie, door: 1.Inzet van onze kennis en expertise. 2.Toepassen van onze pragmatische aanpak. 3.Tijdige betrokkenheid van belanghebbenden. 4.Inzet van ons netwerk. 5.Inspiratie vanuit topsport, gefundeerd op data en gedreven door talent.

Neem contact op Bas Winkels Finance consultant
06 2656 46 88

Risk & Compliance

Risicomanagement stelt organisaties in staat om – inspelend op risico’s en kansen – op een effectieve en efficiënte manier organisatiedoelen te bereiken. Met onze risicomanagementoplossingen richten wij ons op de beheersing van strategische, operationele, financiële en compliance risico’s van organisaties. Samen met jouw medewerkers gaan we aan de slag om inzicht te krijgen in het huidige niveau van risicomanagement en om het risicomanagementproces stap voor stap in te richten en te borgen. Het resultaat? Meer duidelijkheid over de risicobereidheid binnen de organisatie, voorkoming van imago- en reputatieschade, kostenbesparingen op audits en een organisatie die in control is. Het resultaat is onder meer duidelijkheid over de risicobereidheid binnen de organisatie, het voorkomen van imago- en reputatieschade, kostenbesparingen op audits en een organisatie die ‘in control’ is.

Neem contact op Michel Thomassen Finance consultant
06 2656 46 49

Finance talent

Human Resources spelen een steeds grotere strategische rol binnen organisaties. Zo maken bedrijven vaker gebruik van een flexibele schil, met een andere kijk op en uitvoering van hun medewerkersbeleid als gevolg. Je moet als organisatie meer gaan denken vanuit de wensen van je medewerkers. Talentontwikkeling wordt steeds belangrijker. In onze visie moeten organisatiedoelen (harde kant) aansluiten bij de doelen en talenten van mensen (zachte kant). Want wij zijn ervan overtuigd dat de medewerker het verschil maakt tussen een gemiddelde en succesvolle organisatie, afdeling of team. En daarom koppelen we harde instrumenten als process mining, dashboarding en rolprofielen aan talentanalyse, coaching (on the job) en training.

Neem contact op Gijs van Poppel Talent consultant
06 2656 45 33

Rekenkamer onderzoek

De raad goed informeren en adviseren over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid. Dat is het doel van rekenkamers en -commissies, waarbij het advies uit een rekenkameronderzoek realistisch en innovatief moet zijn. Gericht om de gemeente daadwerkelijk verder te helpen. Maar hoe weet je of je zinvol onderzoek doet? Wij kunnen daarbij helpen. Met ruim 18 jaar ervaring in het uitvoeren van rekenkameronderzoeken weten wij precies hoe je tot realistische, innovatieve en zinvolle aanbevelingen komt. Wetenschappelijk uitgevoerd, met de juiste toonzetting en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Neem contact op Rick Anderson Legal Consultant
06 5399 91 68

Controlling Agile

Steeds meer organisaties zetten agile teams in om software, nieuwe producten en diensten of klantprocessen te ontwikkelen te omarmen. Maar worden deze voordelen ook daadwerkelijk gerealiseerd? Wij hebben een geïntegreerde aanpak ontwikkeld, waardoor business control aansluiting vindt bij de agile ontwikkeling en hieraan aantoonbare toegevoegde waarde kan leveren. Zo helpen we organisaties onder meer met het inrichten van de juiste governance, het meetbaar maken van waardecreatie en het inrichten van de juiste mix van ‘hard’ en ‘soft’ controls, passend bij een innovatieve agile omgeving. Het resultaat: doelrealisatie in een agile omgeving, waarin de agile teams en Finance samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.

Neem contact op Eelko Plomp Business consultant
06 1358 70 27

Interim financials

Naast het behandelen van vraagstukken of de inzet van onze finance expertise op projectbasis, zijn wij ook inzetbaar op de ‘klassieke manier’; als interim professional. Heb jij een tijdelijke financial als vervanging of toevoeging binnen jouw team nodig, dan staan onze consultants voor je klaar. Onze inzetbaarheid varieert van junior tot c-level. Om onszelf scherp te houden en de juiste kennis & expertise mee te brengen naar jouw organisatie, investeren wij continu in onze eigen kennis en ontwikkeling. Zo maken wij het verschil.

Neem contact op Marjan van den Dool Commercieel manager
0880456567


Contact

Ben je geïnteresseerd of wil je vrijblijvend eens met één van onze finance consultants praten over de uitdagingen waar jouw finance afdeling tegenaan loopt? Twijfel dan niet en neem snel contact op. 

Neem contact op