De administratieve lasten in de zorg liggen landelijk onder een vergrootglas. Er zijn verschillende initiatieven om deze lasten te verminderen, gesteund door VWS, NZa en de koepelorganisaties. Denk aan ontregel de zorg, regelarm en Horizontaal Toezicht. Wat kun je zelf doen om de administratieve lasten in je organisatie te verminderen? EIFFEL heeft een standaard aanpak ontwikkeld om dit inzichtelijk te maken.

A - Inventariseren

De eerste stap is het creëren van overzicht. Wat leggen we vast in ons dossier? Waarom doen we dat? Voegt het ook iets toe? In deze fase verzamelen we daarom de volgende informatie:
1. Wat leggen we allemaal vast in ons dossier?
2. Hoevaak voeren we deze handeling uit?
3. Hoeveel tijd kost het per handeling
4. Waarom doen we dat?
5. Voegt deze vastlegging iets toe aan de behandeling van de patiënt / cliënt?

B - Analyseren

Met de opgehaalde informatie kan de analysefase starten. Waar ervaren we de meeste last? Met welke verbetering kunnen we impact maken? Kunnen we dit eenvoudig oplossen of moeten we hierover in gesprek met de zorgverzekeraar, EPD leverancier of andere stakeholder?

C - Verbeteren

Vanaf deze fase gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen.

D - Planning

Hieronder is een mogelijke planning weergegeven.