In 2022 wordt het nieuwe bekostigingssysteem in de ggz en de fz geïntroduceerd: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit vervangt de huidige DBC-systematiek en de basis ggz producten en wordt gekenmerkt door eenvoud, controleerbaarheid en herkenbaarheid voor de patiënt. Het moet zorgen voor een administratieve lastenverlichting. Het model is gebaseerd op prestaties: consulten, verblijfsprestaties, toeslagen en overige prestaties. Een dergelijke wijziging van bekostigingssysteem zorgt voor een grote impact op de ggz/fz-aanbieders. 

In het zorgprestatiemodel stoppen we met de huidige manier van minutenregistratie. Dit heeft impact op de manier van registreren door behandelaren. Het is voor behandelaren tevens de meest merkbare verandering van het zorgprestatiemodel. Vanaf 1-1-2021 is er een beleidsregel van de NZa van toepassing die het mogelijk maakt om nu al te stoppen met de minutenregistratie van indirecte tijd. In het experiment wordt de indirecte tijd als vaste opslag bij de directe tijd gevoegd. Hierdoor hoeft de behandelaar dit niet meer apart te registreren.

Checklist voorbereidingen Zorgprestatiemodel
Het Zorgprestatiemodel is vanaf 2022 het nieuwe bekostigingsmodel in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Deze poster laat zien wat je nu al kunt doen Zie de achterkant van de poster voor een handige checklist!
Download
Meer weten over het zorgprestatiemodel of onze ervaring met het experiment?
Naomi Swaab Zorg consultant
Lieke Pelders Consultant
“Begin nu! 2022 lijkt nog ver weg, maar het ZPM heeft impact op veel processen in de organisatie waardoor een tijdige voorbereiding van groot belang is.”
Rosalie de Ruiter (Programma ondersteuner ZPM vanuit EIFFEL)