Rechtmatigheidsverantwoording vraagt nog veel aandacht van gemeenten

Eind 2021 moeten gemeenten een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening hebben. Gemeenten, vooral middelgrote, vinden het nog lastig het werk in te schatten dat op ze afkomt met de invoering van de verplichte rechtmatigheidsverantwoording over verslagjaar 2021. 

Collega Rick Anderson is bezig met een onderzoek naar de interne beheersmaatregelen bij diverse gemeenten. Hij sprak al met meer dan twintig gemeenten van verschillende omvang. "Het gesprek over interne beheersingsmaatregelen zal de komende maanden nadrukkelijker gevoerd moeten worden", aldus Rick Anderson. In dit artikel deelt hij alvast zijn tussentijdse bevindingen.  

Rick Anderson 

Werkzaam als controller bij verschillende gemeenten en provincies en als onderzoeker. Verder werkzaam als docent op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en controlling. Sinds 2001 lid van gemeentelijke rekenkamers.

Meer voor gemeenten
Alle artikelen