Welke rechten heb je

Welke rechten heb je?

Als jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt dan heb je (mogelijk) recht op:

Daarnaast heb je het recht om de eventueel door jouw gegeven toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Jouw verzoek kun je sturen naar onderstaand adres. In sommige gevallen kunnen wij om een kopie van jouw identiteitsbewijs vragen.   

Per post via:
EIFFEL B.V.                                                                                                                         
T.a.v. afdeling Marketing & Communicatie
Postbus 3142
6802 DC ARNHEM

Per e-mail via:
security@eiffel.nl

Terug naar Privacyverklaring >