vragen, klachten of is er sprake van een datalek

Heb je vragen, klachten of is er sprake van een datalek?

Mocht je een bezwaar of een klacht hebben over een van onze persoonsgegevensverwerkingen, dan kun je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen. Vanzelfsprekend trachten wij tot een passende oplossing te komen. Daarnaast heb je te allen tijde het recht om je voor een eventuele klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er (vermoedelijk) sprake van een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden via security@eiffel.nl. Vermeld in dat geval je naam, je contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

 

Terug naar Privacyverklaring >