Privacyverklaring

Privacyverklaring EIFFEL

Alle door ons verkregen persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met deze privacyverklaring. In deze verklaring lichten wij toe wie wij zijn, van wie wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn en wat de doeleinden daarvoor zijn.

 

Aanpassingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 december 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen,  bij grote wijzigingen informeren we daarover via onze website. Je vindt de meest recente versie altijd op www.eiffel.nl.