Met wie delen wij persoonsgegevens

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om en wij delen jouw gegevens niet zonder gegronde redenen buiten EIFFEL. Wij delen persoonsgegevens als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om uitvoering aan de overeenkomst te geven die wij met jou zijn aangegaan. Denk aan het doorgeven van jouw gegevens aan onze leasemaatschappij in verband met de overeengekomen verstrekking van een leaseauto of aan het laten zien van jouw werkervaring aan een (potentieel) opdrachtgever.

Daarnaast verstrekken wij gegevens aan derden voor zover dat wettelijk is vereist. Zo moeten wij bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, denk aan gegevens voor de Belastingdienst.

Tot slot besteden wij bepaalde werkzaamheden uit aan andere partijen. Zo hebben wij onze salarisadministratie en het beheer van onze klantendatabase (deels) uitbesteed aan een externe dienstverlener. In die situaties maken we duidelijke en passende afspraken maken over de omgang met de persoonsgegevens en aan welke technische en organisatorische beveiligingseisen moet worden voldaan. Uiteraard delen wij slechts die persoonsgegevens die nodig zijn. 

Terug naar Privacyverklaring >