MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een succes, als het volledig wordt doorgevoerd. Wat we doen, doen we ook goed. Wij zijn actief en betrokken in de projecten die we vanuit de verschillende MVO-initiatieven ontplooien. Of het nu gaat om onze huisvesting, het wagenpark of projecten van de EIFFEL Foundation.

Duurzaamheid


Een belangrijke factor binnen ons MVO-beleid is duurzaamheid. Ons werk brengt met zich mee dat wij veel onderweg zijn en we zijn ons ervan bewust dat dit een belastend effect heeft op het milieu. We kijken dan ook continu waar we onze bedrijfsactiviteiten kunnen verbeteren. 

MVO statement

Ons milieubeleid is uitgewerkt in het MVO statement. Het statement is op aanvraag beschikbaar.

Twee belangrijke speerpunten zijn:

  • CO2 uitstoot van het wagenpark terugbrengen
  • Milieu-ontlastende maatregelen op onze locaties
Elektrische Eiffelfietsen
Mobiliteit betekent inspelen op de behoefte met verschillende vervoersoplossingen

Ons milieumanagementsysteem en kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de volgende normen:

Mobiliteit duurzamer en innovatief

Energiebeleid, recycling, warmte koude opslag, schoonmaak en reduceren van CO2 uitstoot. We realiseren ons dat mobiliteit en de daarbij horende CO2 uitstoot de grootste impact heeft. Tijdens de pilot die momenteel loopt op mobiliteit testen we onder een groep collega's hoe we vorm kunnen geven aan duurzamer en innovatiever bedrijfsmobiliteit. 

Dit betekent dat niet iedereen automatisch een lease auto krijgt, maar dat we vervoersoplossingen samenstellen die aansluiten bij de vraag van de totale groep. We bieden dan naar behoefte een elektrische auto, openbaar vervoer, een elektrische fiets, auto met een energielabel of de mogelijkheid tot thuiswerken aan.