Onze verhalen

“De transformatie in het sociaal domein is een complexe opgave. We wijzigen niet alleen een hele systeemwereld, maar ook de leefwereld van heel veel mensen wordt blijvend veranderd. Hiervoor is het van belang dat we denkkracht, lerend vermogen en compassie bundelen en blijven voeden. Graag lever ik daar ‘hardop denkend’ vanaf deze plek mijn bijdrage aan.”

Arno van der Lee

Business Consultant

Arno van der Lee