Frans Koemans - 13 januari 2015

Succesvolle implementatie, heldere visie

Regelmatig krijg ik vragen en opmerkingen over de rol en de drive die je moet hebben om verandering teweeg te brengen. In mijn omgeving merk ik dat er een ‘romantisch’ beeld bestaat van de rol van veranderaar, verandermanager of welke term daarvoor ook gebruikt wordt. Maar er kleven ook risico’s aan het op gang brengen van veranderingen.

"Want hij die dat doet, heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand"

Machiavelli

Vernieuwing

Machiavelli verwoordde dit in 1513 als volgt: “Men dient voor ogen te houden dat niets qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtigeren qua uitwerking gevaarlijker is dan zich opwerpen als iemand die vernieuwing wil doorvoeren. Want hij die dat doet, heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand, terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen, die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren.”

Bovenstaande sluit mooi aan op mijn eerdere blogs over succesvolle implementatie met behulp van verandermanagement en bracht mij tot een onderwerp voor een derde blog in deze reeks ‘Heldere visie’.

Heldere visie

Bij een implementatie is het van belang dat de toekomstige veranderde situatie voor iedereen helder, begrijpelijk en hetzelfde is.

Wat willen we bereiken: 


Waarom is dit eigenlijk belangrijk? 

Wat is een visie?

Een bondige, motiverende en specifieke beschrijving van de toekomstige situatie, inclusief de doelen en de noodzaak. 

Het formuleren van een visie voor een verandering is niet altijd even gemakkelijk. Een mooie instrument daarvoor is 'Backward Imaging' en bestaat uit drie stappen:
1. Stel je een moment in de toekomst voor, wanneer het project zeer succesvol is geweest.
2. Vind de juiste woorden om te beschrijven wat je zou zien, horen en voelen, terwijl je alle facetten van de nieuwe gewijzigde situatie aan het observeren bent.
3. Verzamel deze woorden, discussieer erover, bereik consensus, schrijf en test deze visie en scherp aan daar waar nodig.

"Prikkelen, kennis en ervaringen delen, inspireren, contact maken. Mijn redenen voor bloggen. Sinds een paar jaar blog ik met de bovenstaande doelstelling in het achterhoofd over verandermanagement, leiderschap, proces- en prestatiemanagement en gaming. Het is een leuke manier om in contact te treden met lezers en volgers en opent voor mij en hen deuren voor kansen en mogelijkheden."

Frans Koemans

Consultant

Frans Koemans

Hoe kijk jij ertegenaan? Reageer hier.