Frans Koemans - 8 mei 2015

Succesvolle implementatie, Bewaken van de verandering

Momentum gaande houden was het onderwerp van mijn vijfde blog uit deze reeks ‘Succesvolle implementatie’. Om het momentum gaande te houden is het cruciaal dat de vooruitgang van het implementatie- en verandertraject wordt gemonitord door te (blijven) meten en deze meetprocessen te formaliseren. Kortom, het bewaken van de verandering door het opzetten van metingen.

Wat willen we bereiken?

Waarom is dit eigenlijk belangrijk? 

"In god we trust, all others must provide data!"

W. Edwards Deming

Voor het uitvoeren van metingen die focus, richting en momentum aan het implementatie- en verandertraject geven kun je de nodige scoreboards of dashboards gebruiken. Daarnaast kun je ook onderstaande twee tools gebruiken.

Verandermanagement organisatieprofiel 

In mijn eerste blog van deze reeks besprak ik de toepassing van het verandermanagement organisatieprofiel. Dit is een grafische weergave van hoe de desbetreffende organisatie 'scoort' op de 7 onderdelen van CAP, waar deze blogreeks op is gebaseerd. Deze weergave geeft aan waar je de focus voor de komende periode op moet leggen om richting en sturing te geven aan het succesvolle implementatie- en veranderproces. 

Gedragsveranderingsanalyse

Je brengt de verschillende stakeholders c.q. betrokkenen van het implementatie- en verandertraject in kaart (heb je, als het goed is, reeds gedaan bij het ‘creëren van gezamenlijke noodzaak’)Meet de actuele gedragingen van de stakeholders ten opzichte van de gewenste. Bepaal welke acties nodig zijn. 

"Prikkelen, kennis en ervaringen delen, inspireren, contact maken. Mijn redenen voor bloggen. Sinds een paar jaar blog ik met de bovenstaande doelstelling in het achterhoofd over verandermanagement, leiderschap, proces- en prestatiemanagement en gaming. Het is een leuke manier om in contact te treden met lezers en volgers en opent voor mij en hen deuren voor kansen en mogelijkheden."

Frans Koemans

Consultant

Frans Koemans

Hoe kijk jij ertegenaan? Reageer hier.