Frans Koemans - 30 juli 2015

II. Verbeteren van de leiderschapsrol, verfrissende inzichten

Onlangs begeleidde ik een leiderschapstraject bij het UWV. Het doel van dit traject was het verbeteren van de leiderschapsrol en het (leren) omgaan met veranderingen. Regelmatig kom ik met management- en directieleden in contact die met een soortgelijk vraagstuk aan de slag willen. Naast de nodige inspiratie uit de bekende leiderschapsboeken (bv. Covey), ondersteuning met behulp van sessies en/of coaching en begeleiding, probeer ik hen ook altijd te inspireren met verfrissende inzichten.

Verfrissende inzichten komen voort uit bijvoorbeeld boeken en artikelen die ik de afgelopen 20 jaar heb verzameld. Een goed voorbeeld hiervan is het boek ‘The Leadership Challenge’ (1995) van James M. Kouzes en Barry Z. Posner.

"Bijna iedere populaire opvatting over leiderschap is een mythe."

Kouzes en Posner

In het traditionele managementonderwijs wordt onder andere gesuggereerd dat management voornamelijk een kwestie van beheersing is; beheersing van bedrijfsmiddelen, waaronder tijd, geld, materialen en mensen. Echter, Leiders weten dat hoe meer zij anderen in hun greep houden, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat deze mensen ergens in zullen uitblinken.

 

Worden leiders geboren of gemaakt?

De schadelijkste mythe van alles is dat leiderschap slechts voor enkelen is weggelegd. Deze mythe wordt dagelijks bestendigd, telkens wanneer de vraag rijst: ‘Worden leiders geboren of gemaakt?’ Leiderschap wordt zeker niet via de genen overgedragen. Kouzes en Posner hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar succesvolle leiders. De uitkomst van het onderzoek ontkracht de mythe dat slechts een klein aantal gelukkigen ooit het geheim van leiderschap kan ontcijferen. Het onderzoek toont aan dat leiderschap bestaat uit een aantal praktijken die je met observatie kunt aanleren.

De tien geboden van leiderschap

Kouzes en Posner hebben gegevens verzameld van meer dan tienduizend leidinggevenden. Hieruit kwamen vijf fundamentele gedragsregels of ‘praktijken’ voor leiderschap, gebruikt door succesvolle leiders op alle niveaus, uit alle sectoren. Aan deze praktijken zijn bepaalde gedragingen te koppelen. Kouzes en Posner noemen deze de tien geboden van leiderschap.

Praktijken

Geboden

De status quo aanpakken

Leiders durven de sprong in het diepe aan.

  1. Zoek  naar uitdagende mogelijkheden voor verandering, groei, vernieuwing en verbetering.
  2. Experimenteer, neem risico’s en leer van de daarbij gemaakte fouten.

Inspireren tot een gemeenschappelijke visie

Leiders hebben een visie en een droom van wat zou kunnen zijn.

  1. Breng een visie over van een toekomst die de organisatie verbetert en op een hoger plan brengt.
  2. Betrek anderen bij een gemeenschappelijke visie door een beroep te doen op hun waarden en interesses, hun hoop en hun dromen.

Anderen in staat stellen te handelen

Leiderschap is teamwork.

  1. Bevorder de samenwerking door doelen te stellen die samenwerking vereisen en door vertrouwen tot stand te brengen.
  2. Versterk uw mensen door macht en bevoegdheden over te dragen en keuzemogelijkheden te bieden, door hun bekwaamheid te vergroten, belangrijke opdrachten te geven en zichtbare steun te bieden.

Het goede voorbeeld geven

Leiders geven door hun persoonlijk gedrag en hun vastbesloten aanpak aan hoe het moet.

  1. Stel een voorbeeld door u te gedragen op een wijze die overeenkomt met de gemeenschappelijke waarden.
  2. Behaal kleine succesjesdie voordurende vooruitgang bevorderen en stimuleer de betrokkenheid.

Een hart onder de riem steken

De leider moet zijn mensen kunnen laten zien dat zij kunnen winnen.

  1. Prijs de individuele bijdragen aan het welslagen van elk project.
  2. Vier geregeld successen van het team.

De komende periode produceer ik een blogreeks van verfrissende inzichten in het verbeteren van de leiderschapsrol. 

Lees ook:

I. Verfrissende inzichten door Warren Bennis

III. Verfrissende inzichten door White en Hodgson

IV. Verfrissende inzichten door White en Hodgson

V.  Verfrissende inzichten door Wheatley

"Prikkelen, kennis en ervaringen delen, inspireren, contact maken. Mijn redenen voor bloggen. Sinds een paar jaar blog ik met de bovenstaande doelstelling in het achterhoofd over verandermanagement, leiderschap, proces- en prestatiemanagement en gaming. Het is een leuke manier om in contact te treden met lezers en volgers en opent voor mij en hen deuren voor kansen en mogelijkheden."

Frans Koemans

Consultant

Frans Koemans

Hoe kijk jij ertegenaan? Reageer hier.