Oplossingen

Flexibel met sourcing

Flexibiliseren gaat verder dan pieken en dalen opvangen. Hoe ademen organisaties mee met de markt?

Flexibiliseren is moeiteloos meebewegen

De beste balans in de bezetting, en altijd voorbereid op pieken of dalen in werkbelasting. Dat is hoe wij flexibiliseren zien. Met onze flexibiliseringsoplossing ontzorgen wij je op dit vlak volledig door regie en verantwoordelijkheid te nemen op optimale continuering van de werkzaamheden.

Want met een economie in beweging staat de verhouding tussen werkdruk en capaciteit onder druk. Maar dat is ook het natuurlijke moment om werkzaamheden en processen slimmer te organiseren. Een open deur natuurlijk. Wij zien echter dat juist de tijd en ruimte in die perioden ontbreekt om slimmer werken écht te realiseren. Onze manier van flexibiliseren levert exact daarvoor de beste oplossing op maat. Sourcing noemen wij dat.

Resultaat:

100% van het werk uit handen
Maatwerk met resultaatgarantie

Onze sourcing oplossingen

Welke vorm van flexibiliseren het beste past op de organisatiesituatie, is volledig afhankelijk van het te bereiken doel. Daarom is het doel altijd ons vertrekpunt bij de selectie van de juiste vorm. Wij kennen de volgende maatwerkoplossingen:

  • Flexibele schil: de pool van vaste medewerkers om de eigen organisatie heen, geformeerd als projectteam onder leiding en toezicht van een projectleider van EIFFEL, getraind in organisatie eigen processen, systemen en werkwijzen.
  • Legal Sourcing: een extra juridisch projectteam op afstand met dossierafhandeling. Volgens de normen en kwaliteitseisen van de organisatie handelen wij onder eigen regie jouw dossiers af en geven daarbij 100% resultaatgarantie.
  • Financial Sourcing: een extra financieel projectteam op afstand. Volgens de normen en kwaliteitseisen van de organisatie handelen wij onder eigen regie casebehandelingen af op het gebied van financieel administratieve processen, betalingsverkeer en creditmanagement.
  • Process Sourcing: de combinatie tussen de flexibele schil én optimalisatie in werkprocessen door deze te standaardiseren om zo maximale voorspelbaarheid in werkzaamheden te realiseren.
  • Gaan voor Goud: Full-service aanpak waarbij EIFFEL jouw nieuwe medewerkers selecteert, traint en mee laat gaan in het ambitieniveau van je eigen organisatie.

Dit deden we eerder bij

E.ON

Interesse in een benefitcase op maat? Binnen 48 uur het antwoord in handen.

Aad Kleine

06 4566 06 43 akleine{at}{eiffelpuntnl}
Aad Kleine

5000 bezwaren? Geen bezwaar!

Momenteel bieden wij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een oplossing door inzet van een juridisch projectteam dat onder leiding en toezicht van EIFFEL de dossiers afhandelt. 

Dit is hoe we het aanpakken

1
Analyse

Hier draait het om het vaststellen van het vertrekpunt. We vragen door tot maximaal begrip van de casus, de wensen en het doel. En natuurlijk de achterliggende oorzaakanalyse.

Output:

Advies flexibiliseringsvorm

2
Ontwerp

Na het advies in de flexibiliseringsvorm onderzoeken we de juiste aanpak binnen die vorm. Deze onderzoeken hebben een lage impact op de staande organisatie en leiden toch tot een duidelijke business-case en beste aanpak. Onze ruime ervaring geeft dat voordeel.

Output:

Business-case op maat en offerte

 

3
Organisatie

Nu draait het om het feitelijk inrichten van de IT-security, het kiezen van de juiste profielen binnen het sourcings team op basis van onze Talent Motivatie Analyse én de bepaling van de KPI's in het project.

Output:

Plan van aanpak in detail en KPI's

Inrichting prestatie dashboard

4
Project

In de projectfase vindt de eigenlijke magie plaats. Hier werken onze experts stapsgewijs naar het eindresultaat toe. Uiteraard in nauwe samenwerking met jouw organisatie.

Output:

Voortgangsbewaking met dashboards 

Tot moment van 'Problem solved'

5
Oplevering

Na het oplossen van de casus leveren we de eindresultaten formeel op in de eindrapportage. Uiteraard staan we stil bij de afgesproken resultaatgarantie. En vieren we samen het succes!

Output:

Eindrapportage 

Succesborrel!

En zo maken we het bijzonder
Continu tips & tricks

Onze experts werken niet alleen aan de eigenlijke casus. Tegelijkertijd voorzien zij jouw organisatie ook van tips & tricks.

Resultaatgarantie

Al in 2011 startten we met het garanderen van het resultaat van onze oplossingen. En dat bevalt goed. Voor iedereen. Onze opdrachtgevers krijgen de 100% garantie dat hun uitdagingen en problemen tot achter de puntkomma worden opgelost. En binnen het afgesproken budget natuurlijk.

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!