Oplossingen

Grondgebruik slim op orde

Alle situaties rondom oneigenlijk grondgebruik opgelost. Rechtsongelijkheid behoort tot het verleden.

Naadloze aansluiting bij gemeentelijke agenda

We streven naar oplossingen die naadloos aansluiten op de politieke agenda van colleges. Oneigenlijk grondgebruik raakt thema’s als openbare ruimte, risicobeperking, doelmatigheid en rechtmatigheid. Dat is niet voor niets. Goede oplossingen raken alle doelen. Daar staan wij voor. We streven naar gelijkheid, duidelijkheid, het grondgebruik regelen en tevreden bewoners. Grondgebruik slim op orde.

Het is complex om daadkracht en overzicht te behouden. Juist daarbij voelen wij ons als een vis in het water. Daarom ontlast onze oplossing niet alleen juridisch, maar ook procesmatig de werkbelasting van de gemeenten van A tot Z. Mét resultaatgarantie.

Resultaat:

10 dagen en de volledige omvang oneigenlijk grondgebruik is in kaart gebracht.

Grondgebruik proces en uitgifte

Gemeenten geven het hele of delen van het oneigenlijk grondgebruikproces en de actieve uitgifte van reststroken uit handen. De eigen medewerkers kunnen deel uitmaken van het team, waarbij EIFFEL de regie voert over het project en altijd een resultaatgarantie afgeeft. Heldere, oplossingsgerichte communicatie naar bewoners staat in onze oplossing voorop.

Dit deden we ook met

Assen Maastricht Hilversum Grave Leiderdorp Hillegom

Eerst weten welke ervaring wij hebben? Bel of mail mij gerust.

Ellen de Jonge

0626564560 edjonge{at}{eiffelpuntnl}
Ellen de Jonge

die om rechtsgelijkheid vragen.
Totale omvang ingebruikname gemeentegrond.
inwoners
oppervlakte

Oneigenlijk grondgebruik per gemeente

Veel gemeenten regelen het grondgebruik. Dit zorgt voor rechtsgelijkheid en verkleint het risico dat herinrichting openbare ruimte vastloopt en dat zij grond verliezen door verjaring. Bereken hierboven op grond van onze benchmarkcijfers wat dit voor jouw gemeente betekent.

Binnen 10 dagen de gemeente exact in kaart?

Dit is hoe we het aanpakken

1
Inventarisatie

We inventariseren de volledige omvang van oneigenlijk gebruik grond binnen de gemeente. Hiervoor maken we gebruik van luchtfoto's en kadastrale kaarten. Na analyse van de inventarisatie, is exact bekend wat de gemeente mag verwachten na implementatie. 

Activiteit:
Deskresearch

Output:
Volledige omvang oneigenlijk grondgebruik in kaart. Mogelijke opbrengsten inzichtelijk.

 

2
Uitgiftebeleid

Op grond van het aantal situaties snippergroen en de beoogde doelstellingen, bepalen we samen met de gemeente het uitgiftebeleid:

  • Onder welke voorwaarden is in gebruik genomen grond uitgeefbaar?
  • Onder welke omstandigheden mag grond niet verkocht worden?

Activiteit:
Afstemmingsoverleg

Output:
Uitgiftebeleid vastgesteld

3
Communicatie

Het belang van uitgebreide communicatie staat centraal in onze aanpak. Juist als het lastig wordt, kiezen wij voor persoonlijk contact. Elk snippergroen dossier heeft een eigen verhaal. Dit zie je niet op een luchtfoto. Daarom gaan onze juristen, naast de bewonersavonden, vaak op huisbezoek.

Activiteit:
Advies over het in te zetten communicatietraject. Bewonersinformatie opstellen voor o.a. op de website, toelichting bij bewonersavonden. 

Output:
Onduidelijke situaties en geschillen opgelost.

4
Oplossen

We gaan samen aan de slag. Dit betekent dat we met een projectmatige aanpak zoeken naar een gepaste oplossing voor alle situaties oneigenlijk gebruik gemeentegrond. We implementeren een structurele, oplossingsgerichte aanpak.

 

Activiteit:
Opstellen overeenkomsten, verjaring en handhaving.

Output:
Dossier afhandeling.

5
Uitgifte

Na gesprekken met bewoners gaan we over tot de daadwerkelijke verkoop of verhuur van de reststroken. Ook behandelen we het beroep op verjaring en handhavingsvraagstukken.

Activiteit:
Uitgifte grond, beroep op verjaring, verkoop/verhuur, handhaving.

Output:
Duidelijkheid, gelijkheid en grondgebruik op orde.

En zo maken we het bijzonder
Resultaatgarantie

Voordat we starten maken we concrete afspraken. We zorgen dat onduidelijkheid en rechtsongelijkheid rond oneigenlijk grondgebruik tot het verleden behoren. Vooraf maken we inzichtelijk welk resultaat verwacht mag worden. Deze afspraken komen we na. Die garantie geven we. 

Aandacht

Onze juristen beseffen goed dat ieder snippergroen dossier een eigen verhaal heeft. Vooral de bewijslast van bewoners bij verjaring roept vaak vragen op. Daarom staat, naast de geldende wetgeving, vooral de persoonlijke benadering voor ons centraal. 

Borging

We leiden medewerkers van de gemeente goed op en betrekken hen bij de implementatie. Zo zijn zij goed geïnformeerd over de aanpak en het beleid. En ben je, ook na ons vertrek, verzekerd van een goede aanpak.

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!