Oplossingen

Van inzicht naar beleid

Betekenis geven aan data kan alleen als je weet welke thema's er binnen gemeenten spelen. En dat is precies waarom wij organisaties helpen om op een concrete en effectieve manier vraagstukken op te lossen vanuit databronnen.

Datagestuurd werken

Datagestuurd werken, smart cities, digitale overheid. Digitalisering dwingt gemeenten om anders te kijken naar de enorme hoeveelheden data die zij in eigen beheer hebben en naar de openbare data waar zij toegang toe hebben. Juist bij integrale thema’s, zoals de transformatie binnen het sociaal domein, de nieuwe Omgevingswet, leefbaarheid, veiligheid, participatie en de stap naar business control bieden data het fundament voor structuur, inrichting en koers in de gemeente.

Resultaat:

1 dashboard voor alle beleidsthema's
Elk kwartaal data update

Toepasbaar binnen gemeenten

Onze ervaring binnen het financiële en juridische werkveld bij gemeenten combineren we met de expertise van onze data scientists. De data-analyses leiden tot feitelijke inzichten in alle denkbare beleidsvelden, waarmee beleidskeuzes altijd logisch en effectief zijn. Omdat datagestuurd werken een fundamenteel andere manier van werken is, helpen wij gemeenten actief in het proces ‘van data naar inzicht naar keuzes’. Met als resultaat: duurzaam beleid voeren.

Zonder de juiste vraag te stellen zijn data onbruikbaar. Meer weten? Neem contact met mij op.

Marloes van Kleef

06 2656 45 16 mvkleef{at}{eiffelpuntnl}
Marloes van Kleef

Dit is hoe we het aanpakken

1
Bepalen vraag

De gemeente formuleert, eventueel samen met onze experts, de vraag die ten grondslag ligt aan het dashboard. Het dashboard biedt standaard breed inzicht, maar voor aanvullend maatwerk is ook alle ruimte.

Activiteiten:
Behoeften peilen, vraag formuleren

Output:
Maatwerk uitrolplan

2
Data organisatie

Wij verzamelen samen met de gemeente in een paar weken alle relevante data. Hieraan voegen we relevante sociaal-economische data toe. Het geheel ordenen we tot een praktisch dashboard. Het koppelen van de gemeentedata met big data zorgt ervoor dat de gemeente antwoord krijgt op vragen als: waar ligt de huidige zorgvraag? Welke verhuisbewegingen kan ik verwachten? Hoe ziet de leefbaarheid er in de toekomst uit? Kan ik de maatschappelijke agenda feitelijk onderbouwen? Zijn mijn uitgaven in lijn met onze taakstellingen?

Activiteiten:
Verzamelen en combineren data, inrichten dashboard

Output:
Overzicht en 1 uitgangspunt voor alle betrokkenen

3
Rapportages

Iedere betrokkene in de gemeente werkt vanuit dezelfde basisdata. Van wethouder tot uitvoerder. Wel verschilt het toegangsniveau per functie. Met actuele rapportages vanuit eenzelfde bronbestand kun je direct de prestaties op beleidsdoelstellingen monitoren, krijg je een kwantitatief beeld van wijken en buurten en is het mogelijk de beleidsstatus frequent te evalueren.

Activiteit:
Iedereen maakt rapportages vanuit dezelfde basis

Output:
Inzicht in verstrekkingen, omvang, domeinen vanuit de diverse functies

4
Monitoren

Een nulmeting en nametingen tonen de ontwikkelingen van verstrekkingen in de gemeente. Ook geeft het inzicht in de verhouding tussen gedane uitgaven en de lopende begroting. Als de gemeentelijke (beleids)doelen worden ingebracht, is de realisatie van die doelen te monitoren. 

Activiteit:
Inbrengen doelstellingen, begroting koppelen

Output:
Analyse

5
Bijsturing

De data zijn per kwartaal te actualiseren. Rapportages op grond van actuele data maken het mogelijk om tussentijds afwijkingen te analyseren, bijstellingen te doen en effecten van eerdere bijstellingen zichtbaar te maken. 

Activiteit:
Workshop, data updates, ondersteuning

Output:
Afwijkingen en effecten op budget en doelstellingen

En zo maken we het bijzonder
Meer dan alleen data

Datagericht werken gaat verder dan ‘een mooi dashboard neerzetten’. Het grootste rendement ligt bij de aansluiting op de gemeentelijke praktijk. Daarom combineren we bij de implementatie en toepassing van het dashboard twee specialismen. Te weten: de kennis en ervaring van ruim 100 collega’s die dagelijks bij gemeenten werken én de specialistische datakennis van de analisten van het AnalyseCentrum. Zo helpen we gemeenten in het hele proces: bij data-ordening, data-analyse én bij de vertaalslag naar de praktijk.

Actueel

Eenmaal geordend leveren de data heldere inzichten op die via het dashboard op de werkplek te genereren en te gebruiken zijn. Door de achterliggende data periodiek te actualiseren, baseer je beslissingen altijd op grond van actuele feiten. Trends worden inzichtelijk en het effect van eerder gemaakte keuzes is op de voet te volgen.

Volgens bekende structuren

In het dashboard hanteren we de structuren die bij de gemeente al in gebruik zijn: de VNG-indeling van de verstrekkingen en de Iv3-indeling van de begroting. Dit voorkomt dubbel werk en maakt in de structuur het inzicht samenhangend.

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!