Oplossingen

Dashboard sociaal domein

Eén sociaal domein. Eén dashboard: van bestuur tot uitvoering. Grip en voorspelling met actuele data.

Datagestuurd werken in het sociaal domein

Na de decentralisaties staan gemeenten nu voor de vraag hoe de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven. Cruciaal hierbij is het juiste inzicht. Waar gaan onze verstrekkingen nu heen? Hoe ziet ons inwonerslandschap eruit? Welke zorggevoeligheid kenmerkt onze gemeente en hoe gaat deze zich ontwikkelen? Welke beleidskeuzes vraagt dit en welke preventie moeten we ervoor inzetten?

Het dashboard sociaal domein geeft overzicht over het 'nu' en inzicht in het 'straks'.

Resultaat:

1 dashboard sociaal domein
Elk kwartaal update van de data in het dashboard

Oplossing

Samen met de data-analisten van het AnalyseCentrum installeren we het dashboard sociaal domein op maat voor de gemeente. Daarmee heb je de feitelijke inzichten in de beleidsvelden Jeugd, Wmo en Participatie integraal in handen. Beleids- en uitvoeringskeuzes zijn met de data-gedreven sturing en inrichting logisch en effectief. Zo dragen organisatie en bestuur gericht bij aan de maatschappelijke doelstellingen.

Zelf het dashboard in actie zien? Neem dan contact met mij op.

Arno van der Lee

06 4717 27 98 avdlee{at}{eiffelpuntnl}
Arno van der Lee

Dit doet het dashboard

  1. Voorspelling van de ontwikkeling van de zorgvraag.
  2. Handvatten voor het maken van gerichte keuzes op o.a. inkoopgebied, beleid en bedrijfsvoering.
  3. Actueel inzicht in zorgprofielen op huishoudenniveau.
  4. Dataset voor inhoudelijke doorontwikkeling sociaal domein.
  5. Alle gemeenteverstrekkingen binnen het sociaal domein gestructureerd in kaart.

"De transformatie in het sociaal domein is een complexe opgave. Graag lever ik daar 'hardop denkend' mijn bijdrage aan."

Benieuwd? Volg blogger Arno van der Lee

Kennissessies sociaal domein en big data

Masterclass 
Zonder de juiste vraag te stellen is big data onbruikbaar. Met de masterclass big data bieden wij gemeentebestuurders de kans om te ontdekken hoe je met smart data en data-analyse toekomstbestendige beleidskeuzes maakt. 

Workshop

In ons werk zien wij veel van de complexiteit die de transformatie sociaal domein in combinatie met andere veranderopgaven met zich meebrengt. Dit is het uitgangspunt van de workshop Organisatieverandering in het sociaal domein. Ga met anderen gemeenten in gesprek, bundel de krachten en deel inzichten. Breng de opgedane kennis de volgende dag direct in de praktijk.

Interesse in onze masterclass? Op zoek naar een workshopbegeleider uit de praktijk van het sociaal domein? Vraag Arno van der Lee naar de mogelijkheden. 

Dit is hoe we het aanpakken

1
Bepalen vraag

De gemeente formuleert, eventueel onder onze begeleiding, de vraag die ten grondslag ligt aan het dashboard. Het dashboard biedt standaard breed inzicht, maar voor aanvullend maatwerk is ook alle ruimte.

Activiteiten:
Behoeften peilen, vraag formuleren

Output:
Maatwerk uitrolplan

2
Data organisatie

Wij verzamelen samen met de gemeente in een paar weken alle relevante data. Hieraan voegen we relevante sociaal-economische data toe. Het geheel ordenen we tot een praktisch dashboard. Het koppelen van de gemeentedata met big data zorgt ervoor dat de gemeente weet waar de huidige zorgvraag ligt en voorspelt de ontwikkeling van de zorggevoeligheid binnen de gemeente. Het geeft antwoord op de vraag waar beleidsaccenten gelegd moeten worden en wat de huidige verstrekkingen betekenen in volume en geld. 

Activiteiten:
Verzamelen en combineren data, inrichten dashboard

Output:
Overzicht en 1 uitgangspunt voor alle betrokkenen

3
Rapportages

Iedereen betrokken bij het sociaal domein in de gemeente werkt vanuit dezelfde basisdata. Van wethouder tot uitvoerder. Wel verschilt het toegangsniveau per functie. Met actuele rapportages vanuit eenzelfde bronbestand kun je direct de prestaties van wijkteams monitoren, krijg je een kwantitatief beeld van het sociaal domein in wijken en in buurten en is het mogelijk de beleidsstatus frequent te evalueren.

Activiteit:
Iedereen maakt rapportages vanuit dezelfde basis

Output:
Inzicht in verstrekkingen, omvang, domeinen vanuit de diverse functies

4
Monitoren

Een nulmeting en nametingen tonen de ontwikkelingen van verstrekkingen in de gemeente. Ook geeft het inzicht in de verhouding tussen gedane uitgaven en de lopende begroting. Als de gemeentelijke (beleids)doelen worden ingebracht, is de realisatie van die doelen te monitoren. 

Activiteit:
Inbrengen doelstellingen, begroting koppelen

Output:
Analyse

5
Bijsturing

De data zijn per kwartaal te actualiseren. Rapportages op grond van actuele data maken het mogelijk om tussentijds afwijkingen te analyseren, bijstellingen te doen en effecten van eerdere bijstellingen zichtbaar te maken. 

Activiteit:
Workshop, data updates, ondersteuning

Output:
Afwijkingen en effecten op budget en doelstellingen

En zo maken we het bijzonder
Meer dan alleen data

Datagericht werken gaat verder dan ‘een mooi dashboard neerzetten’. Het grootste rendement ligt bij de aansluiting op de gemeentelijke praktijk. Daarom combineren we bij de implementatie en toepassing van het dashboard twee specialismen. Te weten: de kennis en ervaring van ruim 100 collega’s die dagelijks bij gemeenten werken én de specialistische data-kennis van de analisten van het AnalyseCentrum.

Actueel

Eenmaal geordend leveren de data heldere inzichten op die via het dashboard op de werkplek te genereren en te gebruiken zijn. Door de achterliggende data periodiek te actualiseren, baseer je beslissingen altijd op grond van actuele feiten. Trends worden inzichtelijk en het effect van eerder gemaakte keuzes is op de voet te volgen.

Volgens bekende structuren

In het dashboard hanteren we de structuren die bij de gemeente al in gebruik zijn: de VNG-indeling van de verstrekkingen en de Iv3-indeling van de begroting. Dit voorkomt dubbel werk en maakt in de structuur het inzicht samenhangend.

Privacy nemen we serieus

We weten hoe belangrijk het is om zorgvuldig met privacy om te gaan. Daarom sluiten we vooraf een verwerkersovereenkomst met elkaar. Het dashboard is voorzien van een toegangsprotocol, zodat rollen en rechten goed geregeld zijn.

 

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!