Oplossingen

Business in Control

Business in Control draait om het versnellen van de business.

Onze oplossing: Business in Control

Er wordt tegenwoordig veel verwacht van de finance & control afdeling. Het opleveren van betrouwbare financiële rapportages is al lang niet meer voldoende. Toezichthouders verwachten steeds sneller de cijfers en de managers van verschillende bedrijfsonderdelen willen ondersteuning bij het waarmaken van hun plannen. De finance afdeling van vandaag is business partner en helpt de business in control te zijn.

Business partnerschap vraagt van de finance afdeling een andere manier van denken en werken. Tegenwoordig wordt finance gestuurd als een businessgericht team met diverse interne bedrijfsonderdelen als klant. Het waarmaken van de klantverwachtingen is de nieuwe ambitie van finance. Ontdek hoe je met jouw finance team de business in control krijgt.

Resultaat:

Gegarandeerd rendementsverbetering
30% sneller opleveren van cijfers en dashboards
100% afgestemd op klantverwachting

Klantbehoefte als uitgangspunt

Wij begrijpen de pijnpunten bij het organiseren van business partnerschap. Je hebt te maken met een toenemende informatiebehoefte, discussies over de waarheid van cijfers, eilandjes binnen de organisatie of zelfs binnen team finance en te weinig tijd voor goede analyses. Volgens ons is dit niet de uitdaging van Finance, maar de uitdaging van de gehele organisatie. Met onze vaste, beproefde aanpak ga je in 5 stappen naar business partnerschap.

We begeleiden jouw finance organisatie naar een hoger klantgericht niveau. Om de totale business in control te krijgen, introduceren wij een integrale aanpak. De dialoog tussen finance en de klant is het startpunt. Hier staan wederzijdse verwachtingen centraal. Wat levert finance nu en wat verwacht de (interne) klant? En welke eisen heeft de toezichthouder?

Als de behoeften en wensen helder zijn, stelt finance haar eigen businessplan op. Dit plan beschrijft de weg die bewandeld moet worden om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen. Rapportages aanpassen, processen sneller inrichten, competenties trainen.

Dit deden we eerder bij:

Radboud Universiteit Haag Wonen Gemeente Hilversum Achmea

Wil jij met jouw finance-team ook 100% de klantverwachtingen waarmaken én 30% versnelling in rapportages? Ik kom je graag vertellen hoe wij dat doen.

Eelko Plomp

06 1358 7027 eplomp{at}{eiffelpuntnl}
Eelko Plomp

Onze aanpak levert het volgende op:

 • Doelstellingen realiseren: 
  KPI’s vertaald van strategie naar operatie. Definities helder, begrijpelijke en gedragen doelstellingen.
 • Sturen met juiste informatie:
  afgestemd op de doelstellingen van het bedrijf, unit, team en zelfs individu. Plannen effectief kunnen sturen en beheersen op basis van feiten en cijfers.
 • Snelle informatie:
  realtime inzicht om op tijd te kunnen signaleren en bijsturen.
 • Écht Business Control:
  de Business Controller is partner van de business: adviserend, pro-actief, mee-ondernemend richting strategische besluitvorming.
 • Samenwerking in de keten:
  een optimaal uitgebalanceerd team. Mensen staan in hun kracht.
 • Bevlogen en trotse medewerkers:
  Finance medewerkers hebben een belangrijke rol centraal in de organisatie.

Dit is hoe we het aanpakken

1
Klantarena

In workshopvorm beantwoorden we samen de volgende vragen:

 • Wat doet finance nu?
 • Wat verwacht de klant van finance?
 • Wat doet finance wel en wat doet finance niet?
 • Hoe ziet het business plan van finance er uit?

Bouwstenen
Businessplan finance, als basis voor de volgende stappen:
• Hygiëne
• Integratie
• Efficiency
• Acceleratie

2
Hygiëne

De volgende randvoorwaarden zijn belangrijk voor een effectieve organisatie.

 • Betrouwbare data
 • Heldere en eenduidige definities
 • Goede processen
 • De juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting

Bouwstenen

3
Integratie

Gezamenlijk werken aan dezelfde doelstellingen. Op alle niveaus. Met volledige stuurinformatie.

 • Heldere doelstellingen
 • KPI's vertaalt van strategie naar operatie
 • Geïntegreerde financiële en niet-financiële informatie
 • Gebruik van marktcijfers en benchmarks
4
Efficiency

Een efficiënte en effectieve PDCA cyclus gericht op bijsturen en verbeteren.

 • Efficiënte totstandkoming van producten en diensten
 • Gedefinieerde rollen en teams in de keten
 • Continu verbeteren is de 'way we work'

Bouwstenen

5
Acceleratie

De organisatie benut de talenten van medewerkers optimaal en borgt deze toekomstvast door competentiegericht coachen.

 • Focus op verbetering van de organisatie
 • De juiste mensen op de juiste plek
 • Business Controller als partner van de Business

Bouwstenen

En zo maken we het bijzonder
Resultaatgarantie

Voordat we starten maken we concrete afspraken. We bepalen samen het ambitieniveau en maken inzichtelijk welke activiteiten we daarvoor gaan ondernemen, uiteengezet in tijd. Deze afspraken komen we na. Die garantie geven we.  

Borging

Wij werken met een vaste en bewezen aanpak om de klantverwachting waar te maken. Hierin trekken we gezamenlijk met uw finance-organisatie op. In ons partnership werken we samen aan een plan van aanpak, keuzes en voortgang. Zo is Finance, ook na ons vertrek, verzekerd van een goede en verankerde aanpak.

En dit is de ervaring van Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Baars, manager Finance & Control bij de Radboud Universiteit, vertelt over zijn ervaringen bij het verandertraject van control naar financial business partnerschap.

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!