Lean in het Sint Franciscus Gasthuis

Lean in het Sint Franciscus Gasthuis

Verbeterpotentieel signaleren is een ding. Benutten is een ander ding.

Op de verpleegafdeling Neurologie van het Sint Franciscus Gasthuis werd hoge werkdruk ervaren. De financiële taakstellingen in het ziekenhuis lieten instroom van meer capaciteit niet toe. Een lokale benchmark wees wel uit dat meer met minder mogelijk moest zijn. De vraag bleef hoe het Sint Franciscus Gasthuis dat in werkbare oplossingen op de verpleegafdeling Neurologie kon implementeren.

Een oplossing met resultaatgarantie

Resultaat:

20 Verbetermogelijkheden op de afdeling
3978 Voor verpleegkundigen vrij te spelen uren per jaar

Oplossing:

De kern van onze oplossing was Lean. En dan wel in twee delen. Aan de ene kant werd de groep medewerkers geënthousiasmeerd om Lean toe te passen in hun dagelijkse werk en werd hen een Lean training aangeboden om een vliegende start te maken. Daarnaast hebben onze Lean experts op de werkvloer meegelopen om het verbeterpotentieel in kaart te brengen. Met dit potentieel als uitgangspunt hebben wij de medewerkers begeleid en laten zien hoe zij hiermee aan de slag konden gaan. 

Samen met:

Franciscus Gasthuis & Vlietland Afdeling Neurologie

En dit zijn de stappen

  1. 1 Kick-off alle medewerkers met Lean game
  2. 2 Verbeterpotentieel in kaart brengen
  3. 3 Opleiding 'werken met Lean'
  4. 4 Met workshops zelf aan de slag

Voor wie is dit ook interessant?

Organisaties die kampen met symptomen als hoge werkdruk, veel klachten, hoog ziekteverzuim of lange wachttijden. En juist de bron willen aanpakken. Of besloten hebben om meer met minder te doen.

Wij deden dit ook voor

Ziekenhuis Rijnstate Primagaz

Wij kunnen je ook helpen met

Ik vertel je graag meer over Lean voor ziekenhuizen.

Monique Noomen-Greve

088 045 67 89 info{at}{eiffelpuntnl}
Monique Noomen-Greve

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!