Big data helpt deze gemeente in het sociaal domein

Hoe big data deze gemeente verder helpt

Navigeren in het sociaal domein

De verschuiving van de gemeentelijke taken vraagt om nieuwe expertise van gemeenten. In combinatie met een slimmere regie om te voldoen aan de verwachtingen van bewoners en de rijksoverheid. Deze gemeente heeft voor het sociaal domein die handschoen met volle energie opgepakt. De behoefte aan een dashboard met een helder en compleet overzicht van alle data is daarom logisch. Maar het start met het juist inschatten van aankomende zorgbehoeften. Dat is cruciaal.

Een oplossing met resultaatgarantie

Resultaat:

17.500.000 Euro aan verstrekkingen
70.427.500 Indicatoren voor zorgbehoefte

Oplossing:

Samen met het AnalyseCentrum bouwden onze experts een monitor waarmee de gemeente financieel overzicht kreeg in de transities van het sociale domein. Dit dashboard verbindt op een praktische wijze big data aan de doelstellingen en de status van de gemeentelijke prestaties. De ambtelijke organisatie en de politiek verantwoordelijken maken daarop sturend beleid met een helder beeld van de aankomende zorgbehoeften. Ook zijn de data-inzichten direct toepasbaar in het project Sociale Wijkteams. Onze data specialisten zijn daarnaast door de gemeente vrij inzetbaar al naar gelang behoefte.

Samen met:

AnalyseCentrum

Dit zijn de stappen

  1. 1 Relevante data uit transities verzamelen
  2. 2 Data verrijken met socio-economische gegevens
  3. 3 Protocollering en gelaagdheid privacy waarborgen
  4. 3 Dashboard opstellen met stuurinformatie
  5. 5 Realtime prestaties monitoren vanuit doelstellingen

Voor wie is deze oplossing ook interessant?

Iedere gemeente die toekomstbestendige beleidskeuzes wil maken in het sociaal domein. En financiële helderheid en overzicht wenst op het gebied van jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning en participatie. Kortom, voor een gemeente die efficiënt beleidskeuzes wil maken.

 

Wij helpen je ook met

Ik vertel je graag hoe wij big data toepassen in het sociaal domein.

Arno van der Lee

06 4717 27 98 avdlee{at}{eiffelpuntnl}
Arno van der Lee

Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen?

Slimmer werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!