Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 het nieuwe bekostigingsmodel in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Het model vervangt de huidige DB(B)C-systematiek, de basis ggz producten en de ZZP’s van jaar 2 en 3 van de langdurige ggz. Het model wordt gekenmerkt door eenvoud, controleerbaarheid en herkenbaarheid voor de patiënt. Het moet zorgen voor een administratieve lastenverlichting en een versnelling van de zorguitgaven en opbrengsten.

Voor de jeugdwet geldt dit niet. Deze bekostiging blijft zoals die nu is. Dit geeft een uitdaging, aangezien de zorg aan 18- en 18+ in de praktijk soms door elkaar loopt. Bijvoorbeeld bij een gecombineerde groepsbehandeling. Hierdoor is het onderscheid niet zo zwart wit. Behandelaren moeten zich bewust zijn dat er twee methodieken voor vastlegging zijn, dit wordt niet altijd ondervangen door het EPD. Hierdoor wordt het lastig om administratief voordeel te behalen.

Wij faciliteren in samenwerking met Yulius een exclusieve ronde tafel om hierover samen met andere GGZ instellingen te spreken. Wat betekent het in de praktijk? Welke knelpunten zien we, wat is een mogelijke oplossingsrichting en wat is er voor nodig om dit te realiseren? Naast dit hoofdthema zal er ruimte zijn om andere thema's met elkaar te bespreken.

Vragen over het event? Neem contact op met mij!
Pauline Muñoz Balvi Consultant Process
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen