* Je kunt je helaas niet meer inschrijven voor het webinar aangezien deze al heeft plaats gevonden. Je kunt het webinar wel via deze link terugkijken *

De nachtmerrie van elke gemeente is dat inwoners (te) lang moeten wachten om de gevraagde hulp te krijgen. Burgers kunnen daardoor zeer beperkt worden in hun welzijn, maar in enkele schrijnende gevallen zorgt dit zelfs voor situaties van onveiligheid. Een gebruikelijke reflex is om dan snel extra mensen in te huren om de werkdruk te verlichten. Maar is dat echt een toekomstbestendige oplossing?

 

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein hebben gemeenten hun afdelingen en processen op het gebied van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet ingericht. Een terugkerend element in deze processen blijft de aanhoudende hulpvraag van inwoners. Aangezien gemeenten maatwerk leveren op de grote diversiteit aan hulpvragen kent het een complexe procesafhandeling. Met als gevolg een hoge werkdruk binnen gemeenten, lange doorlooptijden en matig inzicht in de behaalde doelen. Wachtlijsten oplossen met tijdelijk extra capaciteit blijkt vaak slechts een kortstondige oplossing.

Waar loop je mee weg?

Onze experts Francois en Karlijn nemen je op dinsdagmiddag 15 december mee in een toekomstbestendige bedrijfsvoering op basis van hun ervaringen en aan de hand van data-analyse (process-mining). Ze presenteren drie interventies waarmee je morgen al kan starten. Die bieden jou handvatten die er wél voor zorgen dat jouw teams structureel beter presterenZo ben je beter in staat om de kosten onder controle te houden, medewerkers in hun kracht te zetten en bovenal: burgers beter te bedienen.

Je kunt je aanmelden via het formulier aan de rechterkant. Deelname is gratis.

Welk cijfer zou de burger jouw gemeente geven voor dienstverlening op het sociaal domein? En wat is ervoor nodig om van dat cijfer een 9+ te maken?
Heb je een vraag over het webinar?
François la Rivière Consultant Process
Of wil je alvast met ons connecten?
Karlijn Spanninga Consultant Legal & Process
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen