Digital finance komt snel op, de war for talent wordt steeds heftiger. Hoe zorg je als finance leader in deze snel veranderende wereld dat je toch een excellent team neerzet? Op dit vraagstuk gaven Paul Kramer, Inge Hamilton en Karima van Zadelhoff-Charrat tijdens het webinar Finance: The Winning Team hun visie. In dit artikel lees je de 5 key takeaways van het webinar. Die kun je als finance leader gebruiken als handvatten om te beginnen met het neerzetten van een winnend team.

Takeaway 1: Niet iedereen heeft hetzelfde carrièrepad

Tussen de verschillende rollen in een finance team zijn grote verschillen in welke kennis en vaardigheden nodig zijn. Een business controller heeft hele andere competenties nodig dan een finance controller. Het gaat erom dat finance leaders weten waar de kracht van hun medewerkers ligt.

Een goede manier om daar achter te komen is met tools en scans die gericht zijn op vakinhoudelijke kennis, zegt ondernemer Paul Kramer. Hij heeft tools ontwikkeld die de denkkracht en denkrichting van finance professionals meten. Met de uitslag kan de finance leader vervolgens aan de slag. “Dat kan betekenen dat mensen een andere functie krijgen, mensen een bepaalde opleiding gaan volgen, een rotte appel eruit gaat, of dat je een supertalent juist een kans geeft die hij of zij normaal niet had gekregen.”

Takeaway 2: Creëer open communicatie over sterktes en zwaktes

Communicatie is heel belangrijk bij het bouwen van een team. Inge Hamilton is sinds vorig jaar Manager Business Control bij Wehkamp en heeft in de coronacrisis een team moeten bouwen. “Mijn team heeft een grote diversiteit in leeftijd met zestigplussers maar ook met twintigers. We hebben heel open gecommuniceerd waar ieders kracht ligt en hoe je elkaar opzoekt. Je moet op elkaar kunnen bouwen en je moet durven en kunnen zeggen ‘ik denk dat je dat handiger had kunnen doen’. Die dynamiek wil ik zoveel mogelijk in een team hebben.”

Takeaway 3: Bepaal waar het team voor staat en wat het doel is

Door het hebben van een gezamenlijk doel kunnen alle neuzen dezelfde richting op gaan staan en kan iedereen die rol aannemen waardoor die de grootste waarde toevoegt binnen het team. Karima van Zadelhoff-Charrat heeft de afgelopen anderhalf jaar als People Directeur bij Eiffel gebouwd aan een nieuw organisatiemodel dat ‘team of teams’ heet. Het is erop gericht dat het consultancybureau zich daar in de markt beweegt waar de kansen liggen. De teams bij Eiffel zijn georganiseerd rond expertise of een bepaalde dienstverlening. Ze zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de resultaten, de ontwikkeling van de markt en de werving.

De resultaten zijn goed, vertelt ze. “Er is volledige transparantie over resultaten, ook tussen teams onderling. Daarmee krijg je de situatie dat je elkaar gaat helpen. Het zorgt ervoor dat we vanuit dezelfde communicatieboodschap en hetzelfde DNA werken en hetzelfde groeidoel hebben. Uiteindelijk hebben we gezien dat wij een veel hogere medewerkersbetrokkenheid hebben ontwikkeld, een langere verblijfsduur hebben en dat de cultuur en de communicatie sterker worden. We hebben ook het gevoel versterkt dat mensen ergens bij horen.”

Takeaway 4: Ontwikkeling van individuele medewerkers is ook een win voor het team

Zorgdragen voor hun ontwikkeling en employability op de lange termijn is allereerst een verantwoordelijkheid van medewerkers zelf, maar ook de team leader heeft hier een taak. Paul Kramer ziet dat vooral jongere CFO’s zich daarvan bewust zijn. “Zij zetten echt stappen om mensen in hun kracht te zetten. In het kader van teambuilding is het noodzakelijk om de juiste mensen aan boord te krijgen en te houden en ze de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Vaak is het een win-win: wat goed is voor de werknemer is goed voor de werkgever.”

Takeaway 5: Haal omslachtige processen uit de dagelijkse werkzaamheden

Een van de belangrijkste aandachtspunten van Inge Hamilton bij Wehkamp is het terugbrengen van het handwerk, bijvoorbeeld aan Excel-rapportages. “Binnen het team was veel focus op reporting en daardoor minder tijd dan je zou willen voor de business. Dat is voor ons een grote uitdaging. De operationele druk is bij ons zo hoog dat het lastiger is om de blik naar buiten te brengen. We moeten zorgen dat we zo min mogelijk handwerk hebben en daarvoor rust ontstaat.”

Een team bouwen is iets waarvoor je ruimte wil (moet) creëren en waarvoor je de juiste tools en expertise moet inzetten. Wil je hier meer over weten? We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden hoe we je daarbij kunnen ondersteunen.

Webinar terugkijken? 

Klik hier
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen