De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) trad op 1 januari 2020 in werking en moet de rechtspositie van de cliënt waarborgen, dwangzorg voorkomen (ultimum remedium) en meer inspraak voor naasten en betrokkenen realiseren. Een prachtige doelstelling, maar de dagelijkse uitvoeringspraktijk is weerbarstig. Een wet vol uitdagingen waarin Marjolein van der Drift bij Arkin een veelzijdige rol vervult.

In oktober 2019 startte zij als projectmedewerker bij Bureau Verplichte Zorg (BVZ) van Arkin. Ze ondersteunde deze afdeling bij het in kaart brengen en inrichten van nieuwe procedures en werkzaamheden die uit de nieuwe Wvggz voortvloeiden. “Alles bij elkaar een uitdagend project, dat onder hoogspanning moest worden afgerond. Na zes maanden ging ik bij Arkin verder als Beleidsmedewerker Bureau Geneesheer-directeur (BGD). Ik richt mij nu op beleidsmatige, projectmatige en administratieve ondersteuning, met als doel bij te dragen aan de borging van wet- en regelgeving en de kwaliteit van zorg binnen Arkin.”

Winst

In deze veelzijdige functie staan procesoptimalisatie en informatieverstrekking centraal. Marjolein: “Er zijn veel overlegmomenten met o.a. behandelaren, juristen en BVZ over de dagelijkse uitvoeringspraktijk van de Wvggz. We praten veelvuldig over knelpunten: zaken die niet goed lopen of waar een duidelijke instructie voor nodig is. Ik pak dat inhoudelijk gezamenlijk op, werk de ideeën uit, schrijf voorstellen en voer het door. Zo zijn vorig jaar onder meer de procedure voor het plan van aanpak, het beëindigen van verplichte zorg en het besluit verplichte zorg aangepast. Op deze manier konden behandelaren en BVZ (administratieve) handelingen reduceren zonder de rechtspositie van de cliënt te verminderen. Dat is winst.”

Koploper

De procedures vanuit de Wvggz betrekken naast de interne partijen ook velen ketenpartners. Enkele van deze ketenpartners waar Marjolein mee samenwerkt zijn De Cliëntenraad, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en andere zorgaanbieders. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden om de dagelijkse praktijk te verbeteren en innoveren. Marjolein: “De Wvggz levert landelijk, maar ook per ketenpartner interpretatieverschillen op. Arkin is een koploper in de zoektocht naar ‘ruimte’ in de wet.” Hoe kunnen we de administratieve werkzaamheden verminderen, de behandeltijd voor de cliënt vergroten en de kwaliteit van zorg optimaliseren? Dat doet Arkin samen met de verschillende interne partijen en met de ketenpartners. “Dan krijg je met veel verschillende organisatieculturen te maken. Ik sta middenin dat proces.’’

Rol

Problemen, overwegingen en bezwaren omschrijven, overleggen met andere organisaties, werken aan praktische oplossingen en belangrijke ijkpunten en deadlines op de agenda houden. Marjolein: ‘’Dit vind ik één van de leukste aspecten van mijn rol binnen Arkin. Ik zie mijzelf graag als een spin in het web die met een helicopterview het overzicht kan bewaken, omdat ik om de tafel zit bij bovengenoemde partijen, maar ook betrokken ben bij zaken als de ICT ondersteuning, klachtencommissie, kwaliteitscommissie en landelijk platform van beleidsadviseurs. Het geeft veel voldoening dat ik vanuit mijn expertise en met mijn externe blik mijzelf goed kan verplaatsen in de verschillende partijen en hierin een verbindende rol kan spelen.’’

Benieuwd welke projecten wij nog meer doen en waar wij jou als zorgorganisatie bij kunnen helpen? Kijk dan op Eiffel.nl/zorg.

Over de auteur
Max van Malsen Consultant ketensamenwerking in de zorg
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen