Binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg zijn er op dit moment verschillende soorten bekostiging. Vanaf 2022 krijgen zij een uniform bekostigingsmodel: het zorgprestatiemodel (ZPM). De invoering van het zorgprestatiemodel raakt de gehele organisatie; van planning en registratie in het EPD tot de interne en externe informatievoorziening én van de zorginkoop tot verantwoording en controle. Een grote uitdaging dus!. Wij bieden organisaties ondersteuning bij de implementatie van het zorgprestatiemodel en alle wijzigingen die hierbij komen kijken. Op dit moment doen we dit al in verschillende rollen bij diverse zorgaanbieders. Hierdoor kunnen we veel kennis en ervaringen onderling uitwisselen. De komende weken komen verschillende collega's aan het woord over hoe zij organisaties ondersteunen bij dit grote project. Vandaag zijn Isis, Ole en Lieke aan het woord!

Isis van der Jagt – Taskforce forensische zorg

Isis is na het afronden van haar master Health Economics, Policy & Law in oktober 2020 gestart als Trainee Zorg bij EIFFEL. Sindsdien is ze vanuit EIFFEL betrokken bij het experiment "minutenregistratie indirecte tijd" binnen de forensische zorg. In het experiment wordt de indirecte tijd niet meer door behandelaren geregistreerd maar via een opslag achteraf op de directe tijd toegevoegd. Het is een voorloper op het zorgprestatiemodel, dat per 1-1-2022 wordt geïmplementeerd en onder andere als doelstelling heeft de administratieve last voor behandelaren te verlichten. In opdracht van de Taskforce forensische zorg ondersteunt EIFFEL zes instellingen bij dit experiment. “Indirecte tijd is natuurlijk heel breed; van het verslag naar aanleiding van een afspraak met een cliënt tot het registreren dat de huisarts gebeld is of de voicemail is ingesproken. We merken dat behandelaren het experiment als heel positief ervaren, ze noemen hun werk ‘meer zinvol’; ze kunnen nu meer bezig zijn met de cliënt in plaats van alles eromheen.” Waar Isis startte in een ondersteunde rol voor andere EIFFEL-collega’s die ook bij het experiment betrokken zijn, is ze inmiddels zelf projectleider bij enkele van de instellingen.  

Isis onderschrijft de meerwaarde van het expertiseteam binnen EIFFEL. “Hierin delen we alle kennis over het experiment en het zorgprestatiemodel. Dit expertiseteam heeft bijvoorbeeld een implementatieplan en een plan van aanpak geschreven voor het experiment. Vanuit alle kennis die ik heb opgedaan heb ik hier ook aan meegewerkt. Leuk om zo met de inhoud bezig te zijn.”

Voor Isis is werken bij EIFFEL haar eerste ‘echte’ baan. “Je krijgt een inkijk in een organisatie en het leuke van EIFFEL is dat je op veel verschillende opdrachten terecht kunt komen. Het junior/senior concept vind ik ook heel prettig. Hierbij ben jij als junior direct aanspreekpunt voor de instelling, maar voor alle kennis en expertise waar je nog niet over beschikt kun je altijd terecht bij een senior binnen EIFFEL. ”

EIFFEL zorgt ervoor dat de projectmanager en de projectleden van het deelproject 'Stoppen met schrijven indirecte tijd' worden ontzorgd en geadviseerd.
Richard Langeland, Projectmanager Zorgprestatiemodel a.i. CTP Veldzicht

Ole Andre de la Porte - Yulius

Sinds zijn start bij EIFFEL in november 2020 ondersteunt Ole bij de implementatie van het zorgprestatiemodel bij Yulius, een GGZ-aanbieder in de regio's Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. “Ik heb hier de rol van coördinator. Denk hierbij aan het samenstellen en aansturen van het kernteam, creëren van tijdlijnen, bepalen van mijlpalen en doelstellingen, het inplannen van overleggen en deze ook leiden. Mijn taak is vooral om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en wanneer ze wat klaar moeten hebben om de implementatie zo succesvol mogelijk af te ronden. De implementatie van het zorgprestatiemodel heeft een enorme invloed op de organisatie. Mijn belangrijkste tip is tijdig urgentie te creëren bij medewerkers van de organisatie. Door middel van presentaties over het zorgprestatiemodel proberen we iedereen binnen de organisatie op scherp te krijgen en de urgentie van het project te laten zien. Je moet echt draagvlak creëren.” Als belangrijkste meerwaarde van EIFFEL voor de organisatie ziet hij de expertise die hij meeneemt vanuit EIFFEL. “Yulius krijgt niet alleen mij, maar ook de hele organisatie achter EIFFEL met kennis en kunde. Bij inhoudelijke vragen vanuit de organisatie die ik zelf niet kan beantwoorden, kan ik altijd een collega bellen en dan heb ik het antwoord snel paraat. Ook denken zij mee met bijvoorbeeld het opzetten van het plan voor de implementatie van het zorgprestatiemodel.”

Ole is blij met dit project als zijn eerste opdracht. “Ik ben vooral blij dat ik meteen al zo veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijg. Hoe meer ik me verdiep in en leer over het zorgprestatiemodel, hoe interessanter het wordt. Elke week is weer anders. Naast de implementatie van het zorgprestatiemodel ondersteun ik Yulius bij de implementatie van risicomanagement binnen de organisatie. Dat project is bijna afgelopen en binnenkort gaan we de resultaten presenteren aan de Raad van Bestuur. Spannend, maar wel heel gaaf!”

EIFFEL zorgt ervoor dat we toegang hebben tot hun specialisten op complexe vraagstukken, waardoor we snel stappen kunnen zetten op de projecten waar ze ons in bijstaan.
Eefke van der Meer, concerncontroller bij Yulius

Lieke Pelders - Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nederland kent zeven universitaire ziekenhuizen, welke allemaal een PUK (Psychiatrische Universiteitskliniek) hebben. Ook zij moeten vanaf 1-1-2022 gaan registeren en declareren conform de nieuwe wet- en regelgeving van het zorgprestatiemodel. Lieke, van oorsprong psycholoog, is recent gestart als projectleider/coördinator bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om hen vanuit die rol te ondersteunen bij de implementatie.

“De afdeling Psychiatrie is in verhouding tot een geheel UMC maar een klein onderdeel, maar het implementeren van het zpm is wel een groot project. De UMC’s willen daarin met elkaar optrekken en ook de NFU wil hierbij helpen en ondersteunen. We hebben een 2-wekelijks overleg met de projectleiders van de UMC’s. Het doel is vooral om niet per UMC het wiel opnieuw uit te vinden en juist van elkaar te leren. Ter voorbereiding op deze overleggen analyseer ik alle informatie over een thema die door de projectleiders met mij is gedeeld en bekijk ik welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Daarnaast informeer ik hen over landelijke ontwikkelingen. Ik neem de coördinatie dus uit handen, voorzie in informatie-uitwisseling en ondersteun in uitzoekwerk.” De invoering van het zpm heeft niet alleen impact de bedrijfsvoering, maar ook op de zorgprofessionals. “Zorgprofessionals moeten tijdig betrokken worden bij dit project. Niet te vroeg, want dan haken ze af, maar ook zeker niet te laat, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze niet mee mogen denken. Zorgaanbieders moeten dat zeker niet vergeten.”

Voordat Lieke een jaar geleden aan de slag ging bij EIFFEL, is ze zes jaar lang DBC-adviseur voor een PAAZ-afdeling geweest. “Omdat ik inhoudelijk veel kennis heb van de huidige bekostiging en ik me bij EIFFEL al meer dan een jaar verdiep in de nieuwe bekostiging, snap ik goed wat het betekent om van oud naar nieuw te gaan.  Op die manier kan ik op deze opdracht ook vanuit inhoudelijke expertise bijdragen en niet alleen op het projectmatige. Voor mij komt in deze opdracht alles bij elkaar.”

Als UMC’s trekken we bij de implementatie van het Zorgprestatiemodel samen op om zo een soepele, efficiënte en tijdige implementatie te waarborgen. Heel fijn dat Lieke ons hierbij ondersteunt met haar kennis en ervaring en ervoor zorgt dat we van elkaar kunnen leren en het wiel niet zelf hoeven uit te vinden
Christiaan Klom, Projectleider zorgprestatiemodel Radboudumc
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen