Binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg zijn er op dit moment verschillende soorten bekostiging. Vanaf 2022 krijgen zij een uniform bekostigingsmodel: het zorgprestatiemodel (ZPM). De invoering van het zorgprestatiemodel raakt de gehele organisatie; van planning en registratie in het EPD tot de interne en externe informatievoorziening én van de zorginkoop tot verantwoording en controle. Een grote uitdaging dus!. Wij bieden organisaties ondersteuning bij de implementatie van het zorgprestatiemodel en alle wijzigingen die hierbij komen kijken. Op dit moment doen we dit al in verschillende rollen bij diverse zorgaanbieders. Hierdoor kunnen we veel kennis en ervaringen onderling uitwisselen. De komende weken komen verschillende collega's aan het woord over hoe zij organisaties ondersteunen bij dit grote project.

Naomi Swaab – GGZ Noord-Holland-Noord 

Al ruim een jaar is Naomi betrokken bij GGZ Noord-Holland-Noord, een organisatie die volgens haar “echt de zorg voorop heeft staan”. Onlangs is deze organisatie succesvol overgegaan naar Horizontaal Toezicht, waarbij Naomi de rol van projectleider heeft vervuld. Inmiddels heeft ze HT overgedragen en heeft ze haar aandacht gericht op het volgende; ervoor zorgen dat GGZ NHN gedurende 2021 optimaal voorbereid wordt om vanaf 2022 over te gaan op het zorgprestatiemodel. “Ik vervul in dit project de rol van programmamanager. In mijn rol als programmamanager houd ik het gezamenlijke einddoel in de gaten door enerzijds een overview te hebben en anderzijds waar nodig in te zoomen op details. We hebben een centraal projectleiders overleg waaraan alle projectleiders deelnemen. Op die manier verzamel ik alle informatie. In dit traject is het belangrijk om echt samen te werken met de organisatie; zowel bedrijfsvoering als de managers zorg en de behandelaren. Wij als EIFFEL zijn goed op de hoogte van alle inhoud en regelgeving van het ZPM. We hebben korte lijntjes en een netwerk, maar in de vertaalslag naar de organisatie zit nog een hoop uitdaging als externe partij. Daar heb je ook echt de interne organisatie waar je voor aan het werk bent, voor nodig”.

Er komen een hele hoop dingen kijken bij de overgang naar het zorgprestatiemodel. “Wat leuk is aan het programma zorgprestatiemodel is dat het een enorm groot project is. Het heeft invloed op al je bedrijfsprocessen in de organisatie. Het raakt veel afdelingen en teams, maar ook alle lagen van de organisatie. Dat is best uniek. Vaak is een wijziging alleen operationeel, tactisch, strategisch of in alle lagen op slechts één onderwerp, maar in het geval van het zorgprestatiemodel heeft de wijziging invloed op al deze niveaus en alle onderwerpen die de bekostiging raken. Op strategisch niveau moet er beleid worden bepaald, op tactisch niveau moet de stuurinformatie worden aangepast. Ook moeten managers weten wat de nieuwe situatie is en op operationeel niveau moeten alle behandelaren en zorgondersteuners precies weten wat deze nieuwe bekostiging voor hen inhoudt zonder meer informatie dan nodig te geven. We zijn als EIFFEL goed in verandermanagement. Ik denk dat wij de klant daarover heel goed kunnen adviseren, maar ook bij het implementeren kunnen ondersteunen. Om te beginnen om een plan te maken voor de verandering, maar wij zijn niet de pure consultant die alleen een plan schrijft. We zijn een echt adviesbureau dat ook helpt bij de implementatie van het plan en pas weggaat als het gezamenlijke einddoel is behaald". Bij een project van deze omvang in combinatie met de strakke deadline komen diverse uitdagingen kijken. EIFFEL zorgt ervoor dat bij een grote verandering als het ZPM zowel de inhoud als het proces gekoppeld worden, aangevuld met projectmanagementcapaciteiten die onze organisatie niet heeft. Daan de Jong, directeur bedrijfsvoering van GGZ NHN: “EIFFEL zorgt ervoor dat bij een grote verandering als het ZPM zowel de inhoud als het proces gekoppeld worden, aangevuld met projectmanagementcapaciteiten die onze organisatie niet heeft. Zonder deze ondersteuning is het programma één van de dingen die moet gebeuren, nu weet iedereen wat er verwacht wordt, wanneer en wie je moet betrekken". 

Tot slot geeft Naomi graag het volgende mee aan organisaties die zich voorbereiden op de implementatie van het ZPM: “Het is belangrijk om een duidelijk scope aan te brengen. Tijdens het project zie je diverse kansen om processen te optimaliseren of om andere projecten die dit project raken ook meteen op te pakken. Dat moeten organisaties zeker ook gaan doen, maar in eerste instantie moet gefocust worden op de deadline van het invoeren van het zorgprestatiemodel en dat daarvoor alles in de basis gereed is. Een plan voor de optimalisatie of side projecten kan na het behalen van de deadline opgepakt worden. Daar geeft het ZPM namelijk wel veel mogelijkheid toe”.

EIFFEL zorgt ervoor dat bij een grote verandering als het ZPM zowel de inhoud als het proces gekoppeld worden, aangevuld met projectmanagementcapaciteiten die onze organisatie niet heeft. Zonder deze ondersteuning is het programma één van de dingen die moet gebeuren, nu weet iedereen wat er verwacht wordt, wanneer en wie je moet betrekken.
Daan de Jong, directeur bedrijfsvoering van GGZ NHN

Rosalie de Ruiter – Programma zorgprestatiemodel 

Landelijk is het ‘Programma zorgprestatiemodel’ in het leven geroepen. In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor de ggz en fz. Het programma heeft een Bestuurlijke commissie, een Programmateam, werkgroepen en een programmamanagement. Zij werken het advies van de NZa uit en zorgen dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars in 2022 klaar zijn voor de invoering. 

Rosalie houdt zich bezig met de programmaondersteuning. “Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten binnen het programma, zoals de Bestuurlijke Commissie. Daarbij bereid ik de agenda’s samen met mijn collega’s voor en leg ik de resultaten van het overleg vast. Daarnaast heb ik als taak de structuur en het totaaloverzicht van het programma te houden en het bijhouden van planningen, het dashboard en de website.  Ook houd ik me bezig met andere ad-hoc taken, zoals de organisatie van grotere evenementen (thema-middagen, live webinars)”. De invoering van het zorgprestatiemodel komt steeds dichterbij. “Dit voorjaar gaan we weer live webinars organiseren. Dit is een van de manieren waarop je de mensen in het veld het beste bereikt. Uiteindelijk moeten zij zich daar goed op kunnen voorbereiden. Wij willen als landelijk programma zo veel mogelijk mensen in de sector bereiken. Wat ik zie binnen het programma, en dat vind ik mooi, is dat dit traject laat zien hoe verschillende partijen samenwerken om deze wijziging voor elkaar te krijgen. Gaaf dat ik mag meewerken aan zo’n grote wijziging binnen de ggz-sector"! Rosalie ziet het expertiseteam zorgprestatiemodel binnen EIFFEL als grote toegevoegde waarde bij haar opdracht. “Hierin delen we onze kennis over het onderwerp. Collega’s binnen dat team hebben opdrachten bij zorgaanbieders om ze voor te bereiden op het zorgprestatiemodel. Zij zitten meer in het veld, waar ik me meer bezighoud met het landelijk programma. Het is fijn dat we binnen het expertiseteam bij elkaar komen, omdat collega’s vaak concrete vragen hebben over het zorgprestatiemodel. Dit houdt me scherp in mijn werkzaamheden binnen het programma. Het geeft een goed beeld van wat voor soort vragen er leven en wat er nog onduidelijk is voor zorgaanbieders”. De invoering van het zorgprestatiemodel is voor zorgaanbieders een grote uitdaging. “Door de besprekingen over inhoudelijke onderwerpen heb ik gezien dat het zorgprestatiemodel op zoveel verschillende processen en systemen invloed heeft. Denk aan ICT, registratie, declaratie, controle en verantwoording. Binnen de ggz en fz heb je ook nog veel verschillende soorten aanbieders. Voor vrijgevestigde zal de implementatie anders zijn dan voor een geïntegreerde instelling of de PAAZ van een ziekenhuis. We faciliteren de implementatie zoveel mogelijk vanuit het programma, maar uiteindelijk moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgen dat ze er zo goed mogelijk klaar voor zijn”. Haar tip is dan ook om tijdig te starten met voorbereiden. “2022 lijkt ver weg, maar het jaar vliegt voorbij." Cornelis Jan Diepeveen, programmamanager van het landelijk Programma ZPM, is blij met haar inzet.

“Rosalie levert binnen het programma Zorgprestatiemodel een fantastische bijdrage, ze heeft het overzicht over alle onderwerpen en houdt ons scherp op wat er nog moet gebeuren. Ik ben erg blij dat zij onderdeel is van ons team. EIFFEL staat bekend om haar ervaring in de ggz en fz-sector en is voor ons een betrouwbare partij om mee samen te werken.”
Cornelis Jan Diepeveen, programmamanager van het landelijk Programma ZPM
Kan jouw organisatie hulp gebruiken bij de implementatie van het zorgprestatiemodel? Of wil je graag meer weten over werken bij EIFFEL? Neem dan vooral contact op met Bas!
Bas Winkels Finance consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen