Het zorgsysteem staat, nu meer dan ooit, onder druk. De toenemende multimorbiditeit in combinatie met de stijgende kosten en het tekort aan (gekwalificeerd) personeel drijft ons ertoe om het zorgsysteem op een andere manier in te richten. De komende jaren zal het accent onder andere worden gelegd op een (complexe) transitie die lokale initiatieven stimuleert om mensen te voorzien in hun zorgbehoeften. Bij uitstek vervullen de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) hierin een prominente rol. Daarnaast leidt de COVID-19 pandemie tot aanvullende werkzaamheden voor GGD’en, denk hierbij aan het bron- en contactonderzoek en het opzetten en uitrollen van het aankomende vaccinatieprogramma. Dit leidt tot een steeds hogere werkdruk. Wij zijn een partner die, met een bewezen track record in beleids-, advies- en interim-/projectmanagement functies, ondersteuning kan bieden aan organisaties zoals de GGD. Op dit moment zijn onze consultants al werkzaam bij verschillende GGD’en. Benieuwd wat zij doen? Lees dan vooral verder!

Evelyn in de functie van projectleider procesbeheer

Dit is Evelyn de Leeuw-Polder, een ervaren consultant binnen ons team. Evelyn is aangesteld als projectleider procesbeheer. De reden van deze aanstelling was een te hoge werkdruk onder het personeel binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Evelyn vertelt zelf kort over haar opdracht: “De hoge werkdruk wordt grotendeels veroorzaakt door het ontbreken van heldere afspraken rondom besluitvormings- en procesafspraken. Daarnaast lijkt er geen regie op het doorvoeren van veranderingen waardoor niet alle teams op uniforme wijze werken”. Aan Evelyn de taak om de basis op orde te brengen. Maar hoe kun je zo’n verandering het beste doorvoeren? Evelyn: “Ik zal dit doen door de situatie zoals deze nu is én de gewenste situatie in kaart te brengen, om vervolgens structuur te geven aan de uitvoer van de veranderingen. Evelyn houdt er hierbij goed rekening mee dat de veranderingen in lijn zullen liggen met de bedrijfscultuur van de GGD. Het beoogde resultaat: heldere afspraken, een verminderde werkdruk, een verminderd verzuimd en toegenomen werkplezier!

 

 

Sanne in de functie van strategisch adviseur

In een andere regio is Sanne Pijpers gestart bij de GGD in de rol van strategisch adviseur. Net als andere GGD’en wordt ook hier al ruim negen maanden met man en macht gewerkt aan het bestrijden van COVID-19. Sanne vertelt: “Het COVID-19 bedrijf staat als een huis en dat is goed, want we zijn er nog niet. Er is nog veel werk te verzetten. Ondertussen moet ook het belangrijke reguliere werk van de GGD zijn doorgang vinden en is de organisatie zelf in ontwikkeling. In deze functie ondersteun ik op strategische en tactische vraagstukken met betrekking tot zowel het reguliere werk van de GGD als de interne processen”. Haar focus ligt met name op het bewaken van de integraliteit, heldere procesafspraken en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Hoe ze dat gaat doen? Sanne: “Veel naar het ‘waarom’ vragen en altijd afsluiten met ‘wie gaat wat wanneer doen?’. Op die manier bewegen we met elkaar in dezelfde richting.” Uiteindelijk zal zij ervoor zorgen dat de directie met vertrouwen de bekende én nog onbekende uitdagingen tegemoet zal zien.

 

Wij wensen Evelyn en Sanne heel veel succes bij hun opdrachtgever. Wil je meer weten over hoe deze projecten zich ontwikkelen? Over een tijdje checken we opnieuw bij hen in om te kijken hoe het gaat. Hou daarvoor onze kanalen in de gaten.

Uiteraard hebben wij nog meer ervaren en enthousiaste consultants klaar staan om ook jouw organisatie verder te helpen. Ben je benieuwd of zij ook iets voor jou kunnen betekenen? Neem dan vooral contact op met Max!
Max van Malsen Consultant ketensamenwerking in de zorg
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen