De supply chain staat bij veel organisaties bovenaan de agenda. Digitalisering en de aandacht voor duurzaamheid waren al belangrijke drijfveren om de supply chain strategie te herzien, maar Covid-19 heeft dit extra urgent gemaakt. Daarbij is het belangrijk om ondanks de acute noden op de korte termijn goed naar de lange termijn te kijken.

Supply chains inflexibel en complex

De globalisering heeft de wereld de afgelopen decennia kleiner gemaakt. Kapitaal en arbeid worden daar ingezet waar dit kostentechnisch het voordeligst is. De huidige supply chains waar goederen, geld en informatiestromen doorheen lopen, zijn kostenefficiënt ingericht. Daarmee zijn alleen wel de buffers verdwenen met als gevolg dat supply chains complex en inflexibel zijn geworden.

Tegelijkertijd is er geen tekort aan externe dreigingen: handelsoorlogen, Brexit, terreurdreiging, de uitbraak van pandemieën. Kostenefficiënte supply chains zijn hier kwetsbaar voor. Om antwoord te kunnen geven op deze ontwikkelingen in de buitenwereld moeten ze weer flexibeler worden.

 

Reactie pandemie vaak gericht op korte termijn

De recente pandemie heeft van dit lange termijndoel een acute noodzaak gemaakt. De eerste reactie is nu vaak gericht op de gevolgen van de verstoring. Aan de aanbodkant worden voor zover nog mogelijk de voorraadniveaus verhoogd en stappen gezet om van single naar multiple sourcing te gaan. Tegelijk worden aan de vraagkant salesacties ingezet om daling in afzet te beperken. In de bedrijfsvoering wordt ondertussen fors gesneden in kosten om op korte termijn cashflow en liquiditeit te behouden en investeringen worden uitgesteld.

Alle acties zijn er logischerwijze op gericht om de schade in het lopende boekjaar te beperken. Deze focus op de korte termijn is een typische reactie. Hoewel er een wens is om te werken aan de lange termijn visie en de strategie, steken we als mensen in de praktijk, zeker als het tegenzit, al onze tijd en energie in korte termijn doelen.

 

Streven naar kortstondig geluksgevoel 

Velen zullen dit herkennen. Waar een outperformer zich bezighoudt met zijn doelen en ambities op de lange termijn, is de gemiddeld of onder gemiddeld presterende persoon op zoek naar direct plezier en genot. Dit continue streven naar een kortstondig geluksgevoel leidt af van de lange termijn doelen. Dat het uiteindelijk behalen van lange termijn doelen zorgt voor blijvend bevredigende gevoelens doet daar niets aan af.

Voor organisaties en bedrijven, als samenspel van mensen, geldt hetzelfde. Denk bijvoorbeeld aan het eeuwigdurende spel van het maximaliseren van opbrengsten, minimaliseren van kosten en het streven naar een maximaal resultaat. Uiteraard is een gezond rendement een randvoorwaarde voor de continuïteit van een onderneming en de basis onder de financiering van groeiambities, met een eenzijdige aandacht voor en focus op het resultaat gaat het mis.

 

Focus op het proces, niet op het doel 

Organisaties waar streven naar kortstondig geluk de boventoon voert lopen het risico in een negatieve spiraal terecht te komen waar lange termijn doelen verder weg lijken dan ooit. Een wijze les die ik heb geleerd van Pieter van den Hoogenband in zijn missie om beste zwemmer van de wereld te worden is om niet te focussen op het resultaat maar op het proces ernaartoe. Daar maak je het verschil.

Het resultaat is dan geen doel op zich maar een gevolg van duidelijke keuzes en consciëntieus gedrag in het uitvoeren van deze keuzes. Voor een onderneming zijn de lange termijn doelen hét antwoord op de confrontatie van de eigen sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen in de externe omgeving.

 

Creëer inzicht in de supply chain 

Wat betekent dat voor de supply chain na de huidige crisis? Wat organisaties nu allereerst zouden moeten doen is het creëren van inzicht in hun supply chains. Veel organisaties waren in de crisis verrast om te zien hoe sterk hun toeleveringsketen afhankelijk was van China. Dit kwam doordat ze alleen zicht hadden op de first tier suppliers en niet op de delen van de keten daar achter. Om gefundeerde keuzes te kunnen maken moet een organisatie end-to-end inzicht hebben waar de risico’s zitten. Daarbij geeft inzicht ook de ruimte om kansen te identificeren om de keten te optimaliseren.

Het gaat hierbij zowel om de inkomende stromen en de productie, als om de uitgaande stromen. Kijk ook op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Uiteindelijk zal dit een goede investering blijken. Ook volgend jaar is een gezonde P&L een prioriteit en ook volgend jaar is er weer kans op een verstoring met impact. Neem dus op korte termijn actie en voorkom dat lange termijn doelen alleen maar doelen blijven die nooit worden gehaald.

Tijdelijke versterking in je supply chain nodig?

We bieden alles om je supply chain kostenefficiënt, klantgericht en weerbaar in te richten. Hulp nodig om je risico’s in kaart te brengen? Of om scenario’s te plannen voor de onzekere toekomst die voor ons ligt? Onze supply chain professionals helpen, op interim- of projectbasis, je supply chain te optimaliseren en toekomstbestendig te maken.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen