In zijn eerste jaren bij Eiffel heeft finance consultant Robin van Beusekom veel rollen in de financiële sector vervuld. De ervaring met risicomanagement die hij daar opbouwde kwam goed van pas bij klanten in andere sectoren. Met dit soort kruisbestuiving kan een consultant al veel waarde brengen, maar voor Van Beusekom stopt het daar niet. Hij denkt dat een consultant zelfs een inspiratiebron kan zijn voor het verbeteren van de bedrijfscultuur.

Hij heeft vrijwel elke denkbare financerol wel gehad, vertelt Van Beusekom over zijn vijf jaar bij Eiffel. “Financial controller, business controller, AO/IC-manager. Er is wel altijd een raakvlak met controlling. Ik heb opdrachten gedaan bij grote multinationals, banken en verzekeraars, maar ook in de non-profit sector.”

Klanten hebben vaak een afgebakend vraagstuk dat een consultant in een project moet oplossen. Eiffel levert daarvoor de experts met de juiste kennis en ervaring. Daarnaast komt het voor dat klanten een probleem hebben waarvoor ze nog op zoek zijn naar de oplossing, legt hij uit. “Dan weten we nog niet wat de oplossingsrichting is en zoeken ze iemand die goed om zich heen kijkt, goed relaties kan leggen tussen verschillende afdelingen en mensen en die zowel analytisch als verbindend is.”

Daarbij is ook belangrijk dat een consultant niet bang is om verder te kijken dan alleen de vraag van de klant. “In de manier waarop de klant een vraag stelt zit toch vaak al een veronderstelling. Als je kijkt wat daar precies achter zit dan kun je niet alleen de symptomen bestrijden maar ook de ziekte.”

Het zwaartepunt van de opdrachten die hij heeft gedaan lag in de financiële sector. Zo werkte Van Beusekom een periode voor een internationaal opererende verzekeraar. Dat was een waardevolle ervaring omdat de sector vooroploopt in risicomanagement. Dat is weer een gevolg van de aanscherping van de regelgeving na de crisis van 2008. “Ik heb daar als controller vaak mee te maken gehad. Dan moest ik goed documenteren en verantwoording afleggen aan de risicoafdeling over wat ik had gedaan. Die ervaring kon ik weer meenemen naar andere sectoren waar dat nog iets minder vanzelfsprekend is.”

In een volgende rol als AO/IC-manager bij een multinational kwam deze ervaring goed van pas. Hier zette hij een risicostrategie op voor de afdeling internal control. Een AO/IC-manager zit tussen interne controllers en auditors in, legt Van Beusekom uit. “Het is een unieke positie waarin je redelijk onafhankelijk bent en bijna op de stoel van de auditor gaat zitten. Tegelijk kun je voor internal control een ondersteunende rol vervullen vanuit het idee dat je voor hun dienstverlenend bent.”

Het is een unieke positie waarin je redelijk onafhankelijk bent en bijna op de stoel van de auditor gaat zitten.

Hij stelde vast wat de maatstaven waren voor het risicomanagement en formuleerde de doelen die daarbij hoorden. “Die heb ik vervolgens in een dashboard gegoten om te kunnen rapporteren aan de CFO van de divisie. Op die manier zorg je dat je als AO/IC-manager grip en overzicht hebt. Tegelijkertijd geef je handvatten aan controllers en het topmanagement zodat ze meer sturing kunnen geven op het risicobeleid.”

Van Beusekom heeft vooral opdrachten gedaan bij commerciële organisaties. Als hij erover nadenkt is een van de dingen die hem daarin aanspreken de grote diversiteit binnen veel ondernemingen. Bij één klant deed hij vier verschillende opdrachten maar was het alsof hij elke keer een nieuw bedrijf binnen stapte. “Vooral bij de wat grotere organisaties heb ik mensen gezien die er al jaren werkten maar nooit twee jaar in dezelfde positie zaten. Die hebben gewoon steeds weer een andere baan.” Ook de gedrevenheid die hij ziet in het bedrijfsleven spreekt hem aan. “Je ziet dat men een sterke drive heeft om de doelen van de organisatie te verwezenlijken. Iedereen weet wat hij zelf vanuit zijn positie kan bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.”

Finance is de afgelopen jaren breder geworden. Dat komt door de grotere nadruk op risicomanagement, maar ook door het groeiende belang van data. Dat heeft gevolgen voor de competenties die finance professionals moeten hebben. “Er wordt steeds meer gevraagd dat mensen de link kunnen leggen tussen de financiële prestaties en de business. Je moet als controller ook vanuit gedragswetenschappelijke aspecten en organisatiekundige en strategische aspecten de link kunnen leggen terug naar de cijfers.”


Voor hem als interim finance professional komt daar bij dat hij goed moet kunnen samenwerken. Hij vertelt over een opdracht bij een kleinschalig georganiseerde bank. “Het professionaliteitsniveau lag daar heel hoog, maar toch waren de relaties op de werkvloer heel informeel en direct. Iedereen binnen de bank wist waar anderen mee bezig waren. Dat maakte het voor mij heel makkelijk om op te treden als financial business partner. Dat hele directe samenwerken zorgde ervoor dat nieuwe initiatieven sneller van de grond komen. Ik was bijvoorbeeld heel snel aangehaakt bij de lancering van een nieuw beleggingsproduct.”

Hij denkt dat dit soort ervaringen ook van grote waarde kunnen zijn bij nieuwe klanten. “Jij komt van buiten en als je merkt dat er niet zo goed wordt samengewerkt, kun je vertellen dat je het bij een ander bedrijf anders hebt gezien en uitleggen hoe ze dat daar doen. Of je kunt collega’s meenemen naar een gesprek op een andere afdeling of simpelweg een borrel organiseren. Zo kun je zorgen dat er een verandering in beweging komt.”

Bij het werk hoort natuurlijk de nazorg. Deze is een vast onderdeel van de projectmanagementcyclus bij Eiffel. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? “Allereerst is het belangrijkste dat je voor je weggaat goed vastlegt wat je hebt gedaan en hoe alles werkt. Daarnaast spreek je alles door met je opdrachtgever en degene die jou gaat vervangen. Ik geef daarnaast altijd suggesties voor eventuele verdere ontwikkeling.”

Na vertrek is hij vanzelfsprekend bereikbaar voor vragen en het is zelfs gebeurd dat hij kort terugkwam omdat een oude opdrachtgever hem nodig had. “Dat is wel de uitzondering, maar als het kan probeer je het mogelijk te maken. Als interimmer breng je verandering. Je levert een soort product en net als bij een product dat je in de winkel koopt is het niet meer dan redelijk dat klanten af en toe kunnen bellen om te vragen hoe dingen zitten. Dat hoort bij het pakket.”

Ben jij op zoek naar een goede finance professional? 

Van accounting medewerkers tot businesscontrollers en van BI specialisten tot data-analisten 

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen