Sterk in het proces én de inhoud, de theorie concreet willen maken, met een flinke dosis ambitie. Dat karakteriseert Chloë Polman (26). Twee jaar geleden begon de juriste haar loopbaan bij EIFFEL, als trainee. In korte tijd groeide ze door naar een leidinggevende functie. Nu begeleidt ze als projectleider de invoering van de Omgevingswet bij twee gemeenten en een waterschap. ‘Ik ga harder als ik verantwoordelijkheid kan nemen.’

Na zes jaar juridische studie op de HBO en universiteit lonkte voor Chloë een traineeship bij EIFFEL. In korte tijd kon ze hier veel werkervaring opdoen. ‘Het prettige is dat je als EIFFEL-trainee echt als een professional aan de slag gaat. Bij verschillende klanten. Ik wilde graag werken. Maar welke opties had ik allemaal? Bij het begin van mijn rechtenstudie dacht ik nog aan een beroep in toga. Dat veranderde toen ik me in mijn master richtte op publiekrecht en de nieuwe Omgevingswet. Ik wilde weten of die richting, werken bij de overheid, wat voor me was.’

Naam

Ambitie had Chloë al vroeg. Op de hogeschool liep ze stage bij een advocatenkantoor: het klaarmaken van processtukken en het opstellen van brieven. ‘Ik deed het voorbereidende werk voor processen maar de naam van de advocaat kwam op de stukken te staan. Ik stelde me voor dat míjn naam daar zou staan. Die positie wilde ik hebben.’

Al op dag 1 van het traineeship kon ze aan de slag. Bij de gemeente Den Bosch, op de afdeling openbare orde en veiligheid, liet Chloë meteen zien wat ze in haar mars had. ‘Ik mocht als handhavingsjurist aan de slag. Dan gaat het om onderwerpen als regulering van de horeca, en het bestrijden van ondermijning en illegale prostitutie. Ik ben in Den Bosch een keer ’s nachts op pad gegaan tijdens een handhavingsactie in de Bossche horeca, samen met mensen van de politie en de douane. Dan maak je dus echt de actie achter jouw rechtsgebied mee!’

Kop en staart

Na haar vliegende start werkte ze, met verlenging, zeven maanden voltijds in Den Bosch. ‘Daarna was ik toe aan iets anders. Ik wilde meer proberen. Dat zit nou eenmaal in me, ik vind veel dingen leuk.’ De eerste klus na haar traineeship was een korte opdracht voor Waterschap Brabantse Delta. Ze dook in de beleidsregels die het waterschap mogelijkerwijs moest aanpassen voor de Omgevingswet, het nieuwe wettelijke kader voor lokale ruimtelijke ordening. ‘Dat kon thuis of op kantoor bij EIFFEL. Het was mijn eerste echt projectmatige opdracht. Eentje met kop en staart. Ik werkte samen met een senior consultant van EIFFEL, maar heb het project zo zelfstandig mogelijk opgepakt. Ondertussen maakte ik kennis met de bijzondere wereld van het waterschap’, vertelt Chloë. ‘Met teksten waarin het wemelt van termen als maaihoogte, peilbesluit, bagger- en speciebeleidsregels.’

Het was de opmaat voor de volgende stap: de implementatie van de Omgevingswet bij Waterschap Rijn en IJssel, in eerste instantie als projectsecretaris. ‘Ik twijfelde vooraf. Het was niet per se juridisch werk. Bij de kennismaking bleek dat het waterschap mij graag wilde hebben. De functie werd voor mij zelfs aantrekkelijker gemaakt, met meer inhoudelijke taken.’

Externe harde schijf

De invoering van de Omgevingswet is een geweldig karwei, stelt Chloë. Er zijn voortdurend doelen te halen, waarbij het belangrijk is om de samenhang te bewaken tussen allerlei deelprojecten. ‘Het is niet ieder voor zich in zijn eigen project, het is belangrijk om samen de schouders eronder te zetten. Dat betekent ook het aangehaakt houden van bestuurders. Er komt dus veel communicatie en politiek-bestuurlijk gevoel bij kijken. Met al die verschillende aspecten bezig zijn, in verschillende lagen van de organisatie, dat maakt mijn werk boeiend.’

Ben jij op zoek naar een gedreven finance of legal trainee? 

Vuurtje brandend houden

Organisaties die met de Omgevingswet gaan werken, moeten zich naar de letter van de wet aanpassen. Maar het gaat ook om cultuurverandering, stelt Chloë. ‘Je moet gaan werken in de geest van de Omgevingswet. Het meenemen van mensen hierin, het vuurtje brandend houden, dat maakt dit werk mooi. Daarvoor doe ik mijn best.  Al is het wel een kwestie van lange adem. De invoering van de wet is bijvoorbeeld een jaar uitgesteld. Dat brengt het risico van achterover leunen met zich mee, maar gelukkig gaat iedereen door met de voorbereidingen. Ook in tijden van Corona. Ondanks alles is de samenwerking bij het waterschap goed. Dat motiveert mij enorm. Ik heb sinds mijn traineeship ondervonden dat ik vooral de combinatie van alles interessant vind: niet alleen de juridische kant maar ook het proces. En wat ik echt heb ontdekt: van verantwoordelijkheid nemen ga ik harder.’

Haar ervaringen als projectleider bij het waterschap neemt ze mee naar andere overheden, al dan niet in een vergelijkbare rol. Bij de gemeente Nieuwegein werkte ze vier maanden als planjurist aan het Omgevingsplan. En in bij de gemeenten Hengelo en Bergen op Zoom ging ze eveneens projecten leiden rondom de invoering van de Omgevingswet. ‘Daar heb ik me intussen vooral op toegelegd. De fysieke leefomgeving interesseert me. De Omgevingswet raakt de hele samenleving, niet alleen de overheid maar ook alle burgers en bedrijven in een gemeente. Het is fijn voor iedereen als dat goed geregeld is. Fijn als ik aan zo’n maatschappelijk thema mag bijdragen.’

Waardevol traineeship

In korte tijd heeft Chloë heel veel organisaties van binnen gezien. ‘Op mijn cv is dat natuurlijk superaantrekkelijk. Tegelijkertijd leer ik ontzettend veel en neemt mijn inhoudelijke kennis alleen maar verder toe. Achteraf gezien is mijn traineeship voor mij heel waardevol gebleken. In een half jaar tijd leer je veel collega’s bij EIFFEL kennen. Trainees vertellen elkaar regelmatig over hun ervaringen. Zo versterk je elkaar. Als je in een organisatie aan de slag gaat, heb je altijd de back up van 400 collega’s. Iedereen is bereid om te sparren. Dat klinkt leuk, maar werkt ook echt zo in de praktijk.’

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen