Voor corona haar intrede deed in ons leven, werkten we overwegend op kantoor. Bij veel financiële instellingen kregen medewerkers één thuiswerkdag. Met hoge uitzondering twee. Het oude normaal. In een korte enquête deden we onderzoek naar de verwachte situatie na corona. 46 deelnemers die op operationeel (20%), tactisch (41%) strategisch (24%), of gecombineerd (15%) niveau werkzaam zijn in een financiële instelling hebben onze enquête ingevuld. En wat blijkt? Thuiswerken is here to stay!  

 

Door de aanbevelingen van het RIVM werkt iedereen noodgedwongen thuis. Maar liefst 87% van de respondenten verwacht na de crisis minimaal twee dagen thuis te gaan werken. Meer dan de helft (57%) verwacht minstens drie dagen thuis te gaan werken. We kijken dus anders en kritischer naar de indeling van onze werkweek dan voorheen. Belangrijk om te benoemen is dat de respondenten wel de noodzaak ziet om minimaal één dag per week op kantoor te werken. Nu het blijkt dat productiviteit bij overwegend thuiswerken geen issue is, wordt het tijd om na te denken over het nieuwe normaal en de uitdagingen die daarin liggen.

Er zijn twee uitdagingen die we constant terug zien komen, over alle niveaus en functies: communicatie en verbinding.

De uitdagingen van het nieuwe normaal

Het lijkt er dus op dat frequenter thuiswerken na de crisis het nieuwe normaal gaat worden. Welke uitdagingen brengt thuiswerken dan met zich mee? Dit is voor ieder niveau binnen een organisatie anders. In onze enquête hebben we de onderverdeling gemaakt in operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Op operationeel niveau worden onder andere sociaal contact, het teamgevoel behouden en een goede thuiswerkplek creëren genoemd. Mensen missen de informele gesprekken bij de koffieautomaat en ze vinden het lastig om met elkaar in contact te blijven. Omdat je elkaar nauwelijks ziet en minder vaak spreekt, is het lastig om het teamgevoel te behouden.

Op tactisch niveau noemt men de samenwerking tussen teams, uniformiteit, creativiteit en innovatie als grootste uitdagingen. Digitaal samenwerken lijkt dus nog wat onwennig en overwegend formeel te zijn op dit moment. Leidinggevenden geven aan dat het lastig is om de menselijke kant en de onderstroom in de communicatie bij medewerkers goed in beeld te houden. Omdat mensen minder zichtbaar zijn en weinig directe contactmomenten met elkaar hebben, kan het lastig zijn om nuances in de communicatie aan te voelen.

Op strategisch niveau wordt change genoemd als een grote uitdaging. Het is lastig om verandering door te voeren omdat mensen zich thuis minder deelgenoot voelen van die verandering. Een veranderkundige kan weinig invloed uitoefenen wanneer de fysieke afstand groot is. De doelgroep kan zich dan namelijk vrij gemakkelijk afsluiten voor de verandering.

Er zijn twee uitdagingen die we constant terug zien komen, over alle niveaus en functies: communicatie en verbinding. We zijn allemaal zoekende naar de juiste balans van zakelijk en sociaal contact. Tijdens het oude normaal was het fijn om niet steeds gestoord te worden als je thuis werkte. Bijna ieder contact was formeel en zakelijk. Nu we overwegend thuiswerken heerst er juist een verlangen naar sociaal contact en verbinding met elkaar tijdens het thuiswerken. We zullen hierdoor de digitale communicatienormen met elkaar ter discussie moeten stellen en kritisch moeten kijken naar hoe we samen mentaal gezond kunnen blijven in deze bijzondere tijd. Verandering brengt altijd kansen met zich mee. Kansen die we samen kunnen benutten om passende oplossingen te bieden voor een succesvolle toekomst.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen