Het afgelopen half jaar heeft het Erasmus MC, samen met de betrokken zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ een opmerkelijke prestatie geleverd. Het volledige Horizontaal Toezicht control framework is opgeleverd volgens de nu geldende standaarden. Inclusief procesbeschrijvingen en de ITGC’s. Wij mochten deze partijen begeleiden bij deze uitdaging.

Koploper

Het Erasmus MC is al vanaf 2015 één van de initiatiefnemers van Horizontaal Toezicht in de zorg. Het UMC is betrokken bij de eerste landelijke pilots, in samenwerking met Zilveren Kruis en VGZ. Vanuit deze hoedanigheid hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de spelregels en aanpak van Horizontaal Toezicht zoals we die nu kennen. In het najaar van 2016 zijn de verschillende pilots vanuit de koepelorganisaties bij elkaar gekomen, zodat één methodiek voor alle zorgverzekeraars en ziekenhuizen van toepassing is.

Als koploper kun je veel invloed hebben op het model, maar jouw initiatief is niet direct het definitieve raamwerk met bijbehorende spelregels. Het eindmodel is altijd een compromis. Wat betekent dit? Elk van de pilotdeelnemers moest, vanuit de eigen uitgangspositie, aanvullende werkzaamheden verrichten om te voldoen aan het landelijke model. Zo ook het Erasmus MC. Wat was de 'gap' en welke aanvullende werkzaamheden moesten er nog worden verricht om compliant te zijn aan de standaard?

Uitdagingen

Het Erasmus MC ging samen met ons de uitdaging aan om het volledige control framework op te leveren volgens de landelijke standaarden. Heel Nederland kijkt mee, want het Erasmus MC is het grootste ziekenhuis van Nederland. Dus de belangen zijn groot. Welke aanpak heeft tot een succesvol control framework geleid?

  1. Open communicatie. Een belangrijke start was open communicatie tussen de betrokken partijen en dus transparant zijn naar elkaar. Wat is de gezamenlijke ambitie? Wat is een realistisch stappenplan? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Problemen bespreekbaar maken en samen naar een oplossing zoeken. Daarnaast tijdens elk overleg uitspreken naar elkaar hoe men ‘in de wedstrijd zit’ en hoe men vindt dat het gaat.
  2. Afspraken maken. Vanaf de start van het traject werden duidelijke afspraken gemaakt en werd naleving daarvan gemonitord. Een proof of concept heeft geholpen om een goede planning te maken, om af te stemmen wat wanneer opgeleverd moest worden en om niet achteraf voor verassingen te komen te staan. De opgeleverde informatie was van dermate kwaliteit dat tussentijdse overleggen tussen de betrokken partijen effectief waren.
  3. Respect voor elkaars rol. Vertrouwen ontstaat te voet en gaat te paard. De oplevering hoeft niet in één keer goed. Door met elkaar door de materie heen te gaan, ontstond een beeld van het profiel en de problematiek binnen het ziekenhuis. Door hier samen constructief over te spreken, werd het een gezamenlijk framework. Daar hoort ook bij dat er kritische vragen werden gesteld door de zorgverzekeraar. En dat vanuit het perspectief van de zorgaanbieder goed ook goed genoeg is. Het doel van Horizontaal Toezicht is niet om volledige zekerheid te krijgen, maar voldoende zekerheid.

En nu?

Het is gelukt tijdig het control framework op te leveren volgens de landelijke standaarden. De betrokken partijen werken op een prettige manier samen aan het verdere traject van Horizontaal toezicht en er is wederzijds vertrouwen. We zijn er trots op wat er samen met het Erasmus MC, Zilveren Kruis en VGZ is neergezet. Het Erasmus MC mag zich wederom koploper van Horizontaal Toezicht in de zorg noemen.

Hoe kunnen wij helpen bij HT?

Wij hebben 10+ Horizontaal Toezicht trajecten in de MSZ en GGZ begeleid. Hierdoor ontstaat een standaard aanpak en een breed scala aan ervaringen, voorbeelden én een netwerk om op terug te vallen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Over de auteur
Bas Winkels Finance consultant
Jana Heerink Finance Consultant
Lisanne van Vught Consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen