Besparing van kosten en tijd, vergroting van de werknemerstevredenheid. Verlichting van de administratieve last levert vele voordelen op. Instellingen kunnen hier nu al mee beginnen, in afwachting van het zorgprestatiemodel dat in 2022 wordt ingevoerd. Eiffel kan hierbij ondersteunen.

Een cliënt in crisis waarvoor allerlei gegevens ingevuld moeten worden. Telefonisch overleg met de huisarts over een cliënt. De verplichte verantwoording en registratie van de (in)directe tijd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) worden vaak als een grote administratieve last ervaren. Tijd die beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld het verkorten van de wachtlijsten. Zodat professionals meer cliënten kunnen behandelen.

Eenvoudigere regels richting 2022

Gelukkig is er in de afgelopen jaren al veel actie ondernomen om de zorg regelarmer te maken en de registratielast terug te dringen. Bovendien wordt in 2022 het zorgprestatiemodel ingevoerd, een nieuwe bekostigingssysteem voor de ggz en de fz met eenvoudigere regels rondom registratie. In aanloop naar dit nieuwe stelsel zijn al enkele maatregelen genomen. Zo is vanaf 2020 de regelgeving omtrent verwijzingen aanzienlijk versoepeld. Ook is het binnen de huidige regels al mogelijk om standaardtijden voor de indirecte tijd te registreren, gebaseerd op een gemiddelde van de werkelijke indirecte tijd.

Slimmer registreren via een experiment

Wat veel instellingen niet weten, is dat ze zelf nog meer kunnen doen om de administratieve lasten van het complexe systeem te verminderen. Zo kunnen zorginstellingen een voorstel doen om de registratie van zorg efficiënter en effectiever in te richten middels een zogenaamd experiment. Een momenteel veel uitgevoerd experiment is degene waarbij een zorginstelling zelf de gemiddeld geregistreerde indirecte tijd berekend en deze als standaardopslag registreert op basis van de hoeveelheid directe tijd. De behandelaar hoeft de indirecte tijd niet te registreren en scheelt dit per cliënt in de administratieve last.

Voorbereiding op het zorgprestatiemodel

Is het wel zinvol om dergelijke experimenten op te starten? En moeten instellingen hun registratieprocessen dan niet wederom wijzigen als in 2022 het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd? Wat levert de inspanning op? Nu al starten met lastenverlichting via het experiment vergroot de werknemerstevredenheid, bespaart kosten en levert tijdswinst op. Verder is het uitvoeren van een experiment juist een voorbereiding op de implementatie van het zorgprestatiemodel. Voor instellingen die geslaagde experimenten uitvoeren, zal de invoering van het nieuwe systeem in 2022 makkelijker verlopen. Daarnaast is de NZa samen met VWS bezig met het opstellen van een beleidsregel waardoor het makkelijker wordt voor zorgaanbieders om een experiment aan te vragen en uit te voeren.

Hoe kan Eiffel helpen?

Eiffel heeft de landelijke website slimmer registreren van indirecte tijd mee ontwikkeld. Daarnaast begeleid Eiffel twee instellingen in de forensische zorg bij het aanvragen, implementeren en uitvoeren van het experiment. We hebben dus veel ervaring met dergelijke voorbereidingen op het zorgprestatiemodel. We kunnen helpen bij bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe ziet de business case er uit voor de organisatie?
  • Hoe vraag je een experiment aan?
  • Welke stakeholders moet je betrekken en wat moet je afspreken?
  • Wat is de impact op het proces, financiering en verantwoording, het EPD en hoe bereken je de norm?
  • Welke instructies en/of opleiding geef je aan de behandelaren?

Meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Auteurs
Naomi Swaab Zorg consultant
Lieke Pelders Consultant

Een cliënt in crisis waarvoor allerlei gegevens ingevuld moeten worden. Telefonisch overleg met de huisarts over een cliënt. De verplichte verantwoording en registratie van de (in)directe tijd in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) worden vaak als een grote administratieve last ervaren. Tijd die beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld het verkorten van de wachtlijsten. Zodat professionals meer cliënten kunnen behandelen.

Eenvoudigere regels richting 2022

Gelukkig is er in de afgelopen jaren al veel actie ondernomen om de zorg regelarmer te maken en de registratielast terug te dringen. Bovendien wordt in 2022 het zorgprestatiemodel ingevoerd, een nieuwe bekostigingssysteem voor de ggz en de fz met eenvoudigere regels rondom registratie. In aanloop naar dit nieuwe stelsel zijn al enkele maatregelen genomen. Zo is vanaf 2020 de regelgeving omtrent verwijzingen aanzienlijk versoepeld. Ook is het binnen de huidige regels al mogelijk om standaardtijden voor de indirecte tijd te registreren, gebaseerd op een gemiddelde van de werkelijke indirecte tijd.

Slimmer registreren via een experiment

Wat veel instellingen niet weten, is dat ze zelf nog meer kunnen doen om de administratieve lasten van het complexe systeem te verminderen. Zo kunnen zorginstellingen een voorstel doen om de registratie van zorg efficiënter en effectiever in te richten middels een zogenaamd experiment. Een momenteel veel uitgevoerd experiment is degene waarbij een zorginstelling zelf de gemiddeld geregistreerde indirecte tijd berekend en deze als standaardopslag registreert op basis van de hoeveelheid directe tijd. De behandelaar hoeft de indirecte tijd niet te registreren en scheelt dit per cliënt in de administratieve last.

Voorbereiding op het zorgprestatiemodel

Is het wel zinvol om dergelijke experimenten op te starten? En moeten instellingen hun registratieprocessen dan niet wederom wijzigen als in 2022 het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd? Wat levert de inspanning op? Nu al starten met lastenverlichting via het experiment vergroot de werknemerstevredenheid, bespaart kosten en levert tijdswinst op. Verder is het uitvoeren van een experiment juist een voorbereiding op de implementatie van het zorgprestatiemodel. Voor instellingen die geslaagde experimenten uitvoeren, zal de invoering van het nieuwe systeem in 2022 makkelijker verlopen. Daarnaast is de NZa samen met VWS bezig met het opstellen van een beleidsregel waardoor het makkelijker wordt voor zorgaanbieders om een experiment aan te vragen en uit te voeren.

Hoe kan Eiffel helpen?

Eiffel heeft de landelijke website slimmer registreren van indirecte tijd mee ontwikkeld. Daarnaast begeleid Eiffel twee instellingen in de forensische zorg bij het aanvragen, implementeren en uitvoeren van het experiment. We hebben dus veel ervaring met dergelijke voorbereidingen op het zorgprestatiemodel. We kunnen helpen bij bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe ziet de business case er uit voor de organisatie?
  • Hoe vraag je een experiment aan?
  • Welke stakeholders moet je betrekken en wat moet je afspreken?
  • Wat is de impact op het proces, financiering en verantwoording, het EPD en hoe bereken je de norm?
  • Welke instructies en/of opleiding geef je aan de behandelaren?

Meer weten? Neem dan contact met ons op. 

Auteurs
Naomi Swaab Zorg consultant
Lieke Pelders Consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen