Gezien de recente Corona crisis is een liquiditeitsprognose van nog groter belang dan deze normaal al is. Door de huidige omstandigheden is het raadzaam dat je de laatste prognose in detail analyseert en aanpast naar deze omstandigheden.

Hoe krijg ik inzicht in meest recente liquiditeitspositie en -forecast?

Financiële ratio’s kunnen helpen om de situatie in te schatten. Probeer daarnaast ook een liquiditeitsprognose voor de langere termijn (>3 maanden) te plannen. De effecten van de huidige economische ontwikkelingen zullen langere tijd voelbaar zijn. Het uitwerken van (middel)lange termijn scenario’s is daarom belangrijk om goed grip te houden op je in- en uitgaande kasstromen.

De volgende elementen behoeven in deze situatie extra aandacht:

 • Klanten. Mogelijk opereren je klanten in markten of sectoren die nu worden getroffen.
 • Leveranciers. Zijn de effecten van leveringsproblemen bij of het wegvallen van leveranciers in beeld?
 • Human capital. Kosten van human capital zijn vaak een significante post én een interne value driver.
 • Valutarisico: Volg de markten en dek af waar nodig/mogelijk.

Voor al deze punten is het zaak goed om goed af te stemmen met je stakeholders. Voor het onderwerp human capital is je stakeholder binnen HR en/of een expert op het gebied van legal de juiste gesprekspartner. Heb je daar hulp bij nodig? EIFFEL heeft ook de mensen in huis om te helpen met legal vraagstukken.

Hoe verbeter ik in deze tijd de huidige en toekomstige liquiditeitspositie?

Het is belangrijk dat je eerst inzicht krijgt in je huidige en verwachte liquiditeitspositie. Waar zitten de aandachtspunten? Richt je daarbij op:

 • Kasstromen uit operationele activiteiten: hoe ontwikkelen de omzet, marge en kosten zich? Kan ik ergens op bezuinigen? Zijn mijn opbrengsten volledig?
 • Kasstromen uit investeringsactiviteiten: welke investeringen kan ik uitstellen? Kan ik prioriteit geven aan investeringen die op korte termijn geld opleveren? Kan ik een samenwerkingsverband aangaan? Maak ik optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden?
 • Kasstromen uit financieringsactiviteiten: is mijn financieringsstructuur nog optimaal? Kan ik op langere termijn voldoen aan mijn aflossingsverplichtingen?
 • Kijk in het bijzonder kritisch naar je werkkapitaal: bekijk je processen en procedures t.a.v. je liquide middelen, voorraden, debiteuren, crediteuren en kortlopende schulden nog eens goed. Wat levert op korte termijn geld op en wat kost geld? Zijn hier quick wins te behalen?

Maar ga ook met verschillende partijen in gesprek! Op dit moment bestaat van overheidswege een aantal initiatieven die een gunstig effect hebben op je liquiditeitspositie, zoals de mogelijkheid om de hoogte van voorlopige aanslagen te verlagen. Ook banken staan open voor een gesprek over de timing van het aflossen van leningen voor de komende periode. Je kunt leveranciers benaderen over betalingstermijnen. Factoring kan helpen om je incassotermijn te verlagen. Voor al deze opties heb je een sterke financiële onderbouwing van de situatie nodig voor deze stakeholders. Banken bijvoorbeeld kijken in hun oordeel naar de levensvatbaarheid van je organisatie na de crisis.

Wat vraagt goed debiteurenbeheer in deze tijd?

Het is belangrijk dat de relatie met je partners blijft zoals deze is, of zelfs verbeterd wordt in deze turbulente tijd. De gemiddelde betaaltermijn van debiteuren is een indicator voor banken en andere partijen om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen. Hoe korter de termijn, hoe efficiënter je bedrijf kasstromen kan inzetten. Er is een aantal opties om de termijn te verkorten:

 • Ga in gesprek met je partners over de betaaltermijn.
 • Het opzetten van een factoringsconstructie is een mogelijkheid om de termijn te verlagen.
 • Volg de juridische procedures (nog beter) met betrekking tot aanmanen en dergelijke. Wanneer je werkt met partners die faillissement aanvragen, heb je in het liquidatieproces een dossier dat je kunt overleggen.

Besteed wat extra aandacht aan de klant: ken je de klant eigenlijk wel? Is deze solvabel en volwassen genoeg om deze crisis te boven te komen? Toon ook begrip voor klanten die in deze situatie eerder in de financiële problemen komen, maar leg onderlinge communicatie hierover goed vast. Een extra inspanning van sterke bedrijven ten overstaande van mindere sterke bedrijven zal zeker worden gewaardeerd!

Hoe kan ik meer halen uit betere sturing op werkkapitaal?

Werkkapitaal is een indicator voor de financiële gezondheid van de organisatie op korte termijn. Het geeft inzicht in de liquiditeit van de organisatie. De indicator is zowel intern als extern een populaire ratio. Naast een aantal acties dat hierboven is genoemd, helpen ook de volgende punten om het werkkapitaal te verbeteren:

 • Probeer een optimale betaaltermijn af te spreken met je leveranciers.
 • Verbeter de doorloopsnelheid van de voorraden en verlaag, waar mogelijk, de voorraadstanden. Hoge voorraden zorgen dat cash vastzit en daardoor niet kan worden gebruikt door de organisatie.
 • Overweeg een nieuwe (korte termijn) financieringsstructuur, waarbij je organisatie een nieuwe, optimalere balans zoekt tussen korte termijn vreemd en eigen vermogen.

Belangrijk is dat je toewerkt naar een positief werkkapitaal of het werkkapitaal positief houdt. Je geeft hiermee tevens het signaal af naar je financiers dat je controle hebt op je processen en procedures.

Hebben we sturing en beheer op in- en uitgaande geldstromen?

De bovengenoemde punten kunnen je organisatie helpen om te sturen op de geldstromen. Om hier nog beter grip op te krijgen hieronder nog een aantal tips:

 • Maak gebruik van scenario-analyses om continu, in elke situatie grip te houden op je geldstromen.
 • Binnen je organisatie is informatie beschikbaar over klanten en leveranciers. Maak hier gebruik van. Deze input kan helpen je cashplanning accurater te maken.
 • Ga in gesprek met budgethouders en ga kritisch door het budget heen.

Volledige, juiste en tijdige informatie is belangrijker dan ooit. Snel sturen helpt om adequaat te reageren op veranderingen. Beperk verrassingen tot het minimum. Zeker nu is het relevant om continu de financiële en niet-financiële bewegingen in je organisatie te monitoren: meten is weten! Zorg dus dat je basissystemen up-to-date zijn en maak effectief gebruik van de beschikbare informatie.

Hoe krijg ik inzicht in meest recente liquiditeitspositie en -forecast?

Financiële ratio’s kunnen helpen om de situatie in te schatten. Probeer daarnaast ook een liquiditeitsprognose voor de langere termijn (>3 maanden) te plannen. De effecten van de huidige economische ontwikkelingen zullen langere tijd voelbaar zijn. Het uitwerken van (middel)lange termijn scenario’s is daarom belangrijk om goed grip te houden op je in- en uitgaande kasstromen.

De volgende elementen behoeven in deze situatie extra aandacht:

 • Klanten. Mogelijk opereren je klanten in markten of sectoren die nu worden getroffen.
 • Leveranciers. Zijn de effecten van leveringsproblemen bij of het wegvallen van leveranciers in beeld?
 • Human capital. Kosten van human capital zijn vaak een significante post én een interne value driver.
 • Valutarisico: Volg de markten en dek af waar nodig/mogelijk.

Voor al deze punten is het zaak goed om goed af te stemmen met je stakeholders. Voor het onderwerp human capital is je stakeholder binnen HR en/of een expert op het gebied van legal de juiste gesprekspartner. Heb je daar hulp bij nodig? EIFFEL heeft ook de mensen in huis om te helpen met legal vraagstukken.

Hoe verbeter ik in deze tijd de huidige en toekomstige liquiditeitspositie?

Het is belangrijk dat je eerst inzicht krijgt in je huidige en verwachte liquiditeitspositie. Waar zitten de aandachtspunten? Richt je daarbij op:

 • Kasstromen uit operationele activiteiten: hoe ontwikkelen de omzet, marge en kosten zich? Kan ik ergens op bezuinigen? Zijn mijn opbrengsten volledig?
 • Kasstromen uit investeringsactiviteiten: welke investeringen kan ik uitstellen? Kan ik prioriteit geven aan investeringen die op korte termijn geld opleveren? Kan ik een samenwerkingsverband aangaan? Maak ik optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden?
 • Kasstromen uit financieringsactiviteiten: is mijn financieringsstructuur nog optimaal? Kan ik op langere termijn voldoen aan mijn aflossingsverplichtingen?
 • Kijk in het bijzonder kritisch naar je werkkapitaal: bekijk je processen en procedures t.a.v. je liquide middelen, voorraden, debiteuren, crediteuren en kortlopende schulden nog eens goed. Wat levert op korte termijn geld op en wat kost geld? Zijn hier quick wins te behalen?

Maar ga ook met verschillende partijen in gesprek! Op dit moment bestaat van overheidswege een aantal initiatieven die een gunstig effect hebben op je liquiditeitspositie, zoals de mogelijkheid om de hoogte van voorlopige aanslagen te verlagen. Ook banken staan open voor een gesprek over de timing van het aflossen van leningen voor de komende periode. Je kunt leveranciers benaderen over betalingstermijnen. Factoring kan helpen om je incassotermijn te verlagen. Voor al deze opties heb je een sterke financiële onderbouwing van de situatie nodig voor deze stakeholders. Banken bijvoorbeeld kijken in hun oordeel naar de levensvatbaarheid van je organisatie na de crisis.

Wat vraagt goed debiteurenbeheer in deze tijd?

Het is belangrijk dat de relatie met je partners blijft zoals deze is, of zelfs verbeterd wordt in deze turbulente tijd. De gemiddelde betaaltermijn van debiteuren is een indicator voor banken en andere partijen om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen. Hoe korter de termijn, hoe efficiënter je bedrijf kasstromen kan inzetten. Er is een aantal opties om de termijn te verkorten:

 • Ga in gesprek met je partners over de betaaltermijn.
 • Het opzetten van een factoringsconstructie is een mogelijkheid om de termijn te verlagen.
 • Volg de juridische procedures (nog beter) met betrekking tot aanmanen en dergelijke. Wanneer je werkt met partners die faillissement aanvragen, heb je in het liquidatieproces een dossier dat je kunt overleggen.

Besteed wat extra aandacht aan de klant: ken je de klant eigenlijk wel? Is deze solvabel en volwassen genoeg om deze crisis te boven te komen? Toon ook begrip voor klanten die in deze situatie eerder in de financiële problemen komen, maar leg onderlinge communicatie hierover goed vast. Een extra inspanning van sterke bedrijven ten overstaande van mindere sterke bedrijven zal zeker worden gewaardeerd!

Hoe kan ik meer halen uit betere sturing op werkkapitaal?

Werkkapitaal is een indicator voor de financiële gezondheid van de organisatie op korte termijn. Het geeft inzicht in de liquiditeit van de organisatie. De indicator is zowel intern als extern een populaire ratio. Naast een aantal acties dat hierboven is genoemd, helpen ook de volgende punten om het werkkapitaal te verbeteren:

 • Probeer een optimale betaaltermijn af te spreken met je leveranciers.
 • Verbeter de doorloopsnelheid van de voorraden en verlaag, waar mogelijk, de voorraadstanden. Hoge voorraden zorgen dat cash vastzit en daardoor niet kan worden gebruikt door de organisatie.
 • Overweeg een nieuwe (korte termijn) financieringsstructuur, waarbij je organisatie een nieuwe, optimalere balans zoekt tussen korte termijn vreemd en eigen vermogen.

Belangrijk is dat je toewerkt naar een positief werkkapitaal of het werkkapitaal positief houdt. Je geeft hiermee tevens het signaal af naar je financiers dat je controle hebt op je processen en procedures.

Hebben we sturing en beheer op in- en uitgaande geldstromen?

De bovengenoemde punten kunnen je organisatie helpen om te sturen op de geldstromen. Om hier nog beter grip op te krijgen hieronder nog een aantal tips:

 • Maak gebruik van scenario-analyses om continu, in elke situatie grip te houden op je geldstromen.
 • Binnen je organisatie is informatie beschikbaar over klanten en leveranciers. Maak hier gebruik van. Deze input kan helpen je cashplanning accurater te maken.
 • Ga in gesprek met budgethouders en ga kritisch door het budget heen.

Volledige, juiste en tijdige informatie is belangrijker dan ooit. Snel sturen helpt om adequaat te reageren op veranderingen. Beperk verrassingen tot het minimum. Zeker nu is het relevant om continu de financiële en niet-financiële bewegingen in je organisatie te monitoren: meten is weten! Zorg dus dat je basissystemen up-to-date zijn en maak effectief gebruik van de beschikbare informatie.

Het EIFFEL Cash-kompas

Het Cash-kompas is een relatief korte analyse waarmee we in beeld brengen hoe de verwachte liquiditeitsontwikkeling bij een bedrijf zal zijn. Uit dit inzicht volgen eventuele actiepunten op het gebied van cashflow-management (intern) en aandachtspunten ten aanzien van financiering.

Het EIFFEL Cash-kompas

Het Cash-kompas is een relatief korte analyse waarmee we in beeld brengen hoe de verwachte liquiditeitsontwikkeling bij een bedrijf zal zijn. Uit dit inzicht volgen eventuele actiepunten op het gebied van cashflow-management (intern) en aandachtspunten ten aanzien van financiering.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen