Om de Corona crisis te bedwingen komt de NZa met een aantal verstrekkende maatregelen om de zorg zo goed mogelijk door te laten lopen. Eén van deze maatregelen is het versimpelen van de regels rondom ‘zorg op afstand’. Maar wat zijn de implicaties van deze nieuwe regels? En hoe speel je hier zo goed mogelijk op in?

Doordat de regelgeving rondom het registreren van zorg op afstand niet rijmt met de benodigde maatregelen die voortkomen uit de Corona crisis, heeft de NZa besloten, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart, de regels rondom het registreren van zorg op afstand te verruimen.

Nieuwe regels zorg op afstand

Bron, NZa: “Met het verruimen van de regels nemen wij alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het eerste contact voor logopedie niet in een behandelruimte maar op afstand plaats kan vinden. Deze verruiming geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom gecombineerde leefstijlinterventie.”

Ondanks de verruiming van de regels blijft het vastleggen van zitting, consult en behandeling op afstand in het medisch dossier een verplichte voorwaarde voor rechtmatige declaratie. Ook het bewaken van de privacy van de patiënt (AVG) blijft van toepassing. Aan de zorgverzekeraars in Nederland is gevraagd om de nieuwe lijn van de NZa te volgen en de contractuele belemmeringen rondom het registreren van zorg op afstand op te schorten.

De verruiming van de regels geldt voor de farmaceutische zorg, geboortezorg, ggz, fz, huisartsenzorg, kortdurende zorg, mondzorg, paramedische zorg, wijkverpleging en medisch specialistische zorg. En loopt gelijk aan de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM en de overheid. Wanneer deze komen te vervallen zal er een overgangsperiode van 1 week worden ingevoerd.

Waar moet je op letten

De nieuwe regels geven de zorg ademruimte in tijden van crisis, maar leveren ook vragen op: Gaat de verzekeraar mijn declaraties wel uitbetalen? Moet ik mijn daily auditing tool aanpassen? Wat is de impact van deze maatregel op het zelfonderzoek 2020? Wat is de impact van deze maatregel op mijn andere beheersmaatregelen? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je straks geen onrechtmatige declaraties hebt: 

  1. Zorg ervoor dat je onduidelijkheden of vragen niet laat liggen, maar waar mogelijk snel oppakt en inregelt.
  2. Neem contact op met je zorgverzekeraar, zodat vóóraf duidelijk is over hoe om te gaan met deze nieuwe regels.
  3. Zorg voor tijdige communicatie, met duidelijke instructies naar uw zorgverleners.
  4. Ook de tweede lijn (zorgadministratie) dient goed op de hoogte te worden gesteld van de huidige regels, zo zullen bepaalde signaleringen of werklijsten door de nieuwe regels tijdelijk minder relevant kunnen zijn.
  5. De afdeling die gemoeid is met interne controle zou een plan op kunnen stellen om deze “afwijkende” registraties goed in zicht te hebben en hen te isoleren wanneer men bezig gaat met de jaarverantwoording. Op die manier voorkomt u verassingen in de toekomst en blijft de continuïteit van de zorg geborgd.

Doordat de regelgeving rondom het registreren van zorg op afstand niet rijmt met de benodigde maatregelen die voortkomen uit de Corona crisis, heeft de NZa besloten, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart, de regels rondom het registreren van zorg op afstand te verruimen.

Nieuwe regels zorg op afstand

Bron, NZa: “Met het verruimen van de regels nemen wij alle belemmerende voorwaarden weg. Dit betekent dat zorg op afstand ook in rekening kan worden gebracht zonder dat hiervoor een speciale prestatie is vastgesteld of als niet precies is voldaan aan de voorwaarden. Zorgaanbieders kunnen ook dan een reguliere zitting/consult/behandeling declareren.

Dit betekent bijvoorbeeld dat het eerste contact voor logopedie niet in een behandelruimte maar op afstand plaats kan vinden. Deze verruiming geldt ook voor groepsbehandelingen, bijvoorbeeld rondom gecombineerde leefstijlinterventie.”

Ondanks de verruiming van de regels blijft het vastleggen van zitting, consult en behandeling op afstand in het medisch dossier een verplichte voorwaarde voor rechtmatige declaratie. Ook het bewaken van de privacy van de patiënt (AVG) blijft van toepassing. Aan de zorgverzekeraars in Nederland is gevraagd om de nieuwe lijn van de NZa te volgen en de contractuele belemmeringen rondom het registreren van zorg op afstand op te schorten.

De verruiming van de regels geldt voor de farmaceutische zorg, geboortezorg, ggz, fz, huisartsenzorg, kortdurende zorg, mondzorg, paramedische zorg, wijkverpleging en medisch specialistische zorg. En loopt gelijk aan de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM en de overheid. Wanneer deze komen te vervallen zal er een overgangsperiode van 1 week worden ingevoerd.

Waar moet je op letten

De nieuwe regels geven de zorg ademruimte in tijden van crisis, maar leveren ook vragen op: Gaat de verzekeraar mijn declaraties wel uitbetalen? Moet ik mijn daily auditing tool aanpassen? Wat is de impact van deze maatregel op het zelfonderzoek 2020? Wat is de impact van deze maatregel op mijn andere beheersmaatregelen? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je straks geen onrechtmatige declaraties hebt: 

  1. Zorg ervoor dat je onduidelijkheden of vragen niet laat liggen, maar waar mogelijk snel oppakt en inregelt.
  2. Neem contact op met je zorgverzekeraar, zodat vóóraf duidelijk is over hoe om te gaan met deze nieuwe regels.
  3. Zorg voor tijdige communicatie, met duidelijke instructies naar uw zorgverleners.
  4. Ook de tweede lijn (zorgadministratie) dient goed op de hoogte te worden gesteld van de huidige regels, zo zullen bepaalde signaleringen of werklijsten door de nieuwe regels tijdelijk minder relevant kunnen zijn.
  5. De afdeling die gemoeid is met interne controle zou een plan op kunnen stellen om deze “afwijkende” registraties goed in zicht te hebben en hen te isoleren wanneer men bezig gaat met de jaarverantwoording. Op die manier voorkomt u verassingen in de toekomst en blijft de continuïteit van de zorg geborgd.
Vragen? Neem contact met mij op
Annabel Schnoor Professional
Vragen? Neem contact met mij op
Annabel Schnoor Professional
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen