Eindelijk verlost van de minutenregistratie! In de huidige bekostiging van de ggz (geestelijke gezondheidszorg) en de fz (forensische zorg) gaat er veel tijd verloren aan administratieve handelingen. En de systematiek levert onzekerheden op bij het vaststellen van de omzet en de verantwoording richting zorgverzekeraars vanwege de lange doorlooptijd van DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Het kan wel 365 dagen duren voordat er gefactureerd kan worden. Genoeg argumenten om een nieuw bekostigingsmodel te introduceren.

In mei 2019 is vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het zorgprestatiemodel geadviseerd. Dit model lost vanaf 2022 veel van de genoemde tekortkomingen op. In dit artikel lees je waarom de huidige bekostiging niet werkt, welke oplossingen het nieuwe model biedt, en wat je als zorgaanbieder kunt doen om je goed voor te bereiden.

Problematiek van vandaag

Vaak worden fouten bij controles van de zorgnota pas laat geconstateerd. Dit is het gevolg van de lange doorlooptijd van DB(B)C’s. Dit levert problemen op bij het opstellen van de jaarrekening en brengt de liquiditeit van de zorgorganisatie in gevaar.

Het registreren en verantwoorden van zorg is een tijdrovend en inefficiënt proces. Door de verschillende vormen van bekostiging is er een complex aan regels ontstaan. De tijd die hieraan verloren gaat kan beter besteed worden aan het daadwerkelijk leveren van zorg.

Het zorgprestatiemodel

In het nieuwe model verdwijnt de minutenregistratie en worden er ‘prestaties’ geïntroduceerd. Een prestatie is bijvoorbeeld een consult. Door de losse prestaties kan er veel sneller gedeclareerd worden. Administratieve lasten worden aanzienlijk verminderd en de zorguitgaven eerder inzichtelijk. Het uitgangspunt is dat de bekostiging wordt aangesloten op het primaire zorgproces waardoor zorgprocessen nauwelijks zullen veranderen. Wel is er een grote impact op het financiële registratieproces. De ICT-inrichting zal daarop aangepast moeten worden. De registratie van de nieuwe zorgprestaties moet zoveel mogelijk aan agendaplanning gekoppeld worden.

Breng de huidige registratie op orde!

Een juiste, volledige en tijdige registratie heeft een aantal voordelen voor de conversie naar het zorgprestatiemodel:

  • Zorg dat het juiste proces wordt ingericht waaruit betrouwbare data verkregen worden. Hierdoor kan in 2021 de simulatiefase goed uitgevoerd worden om zo nodig bij te kunnen sturen op bijvoorbeeld de (verkoop)gesprekken met zorgverzekeraars.
  • Vanwege de kortere declaratietermijn is het van belang om “first time right” te registreren. In het nieuwe model is er minder tijd voor correctiewerkzaamheden.

Het zorgprestatiemodel lost veel van de huidige problematiek in de bekostiging op. Om goed voorbereid te zijn is het belangrijk dat er snel gestart wordt met het op orde brengen van de registratie. Zo kunnen problemen tijdig voorkomen worden. Wil je weten hoe wij je hierbij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op! Meer daarover binnenkort in ons tweede artikel “Regelarm het zorgprestatiemodel in”.

Lieke Pelders Consultant
Rosalie de Ruiter Professional
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen