Ken je dat gevoel, dat er wéér een project over budget dreigt te gaan terwijl het bij lange na niet af is? Bij voorbaat weet je dat dit zo’n project is dat eindeloos door blijft slepen. In veel gevallen kan Agile werken een oplossing bieden voor dit soort projecten door kortcyclisch resultaat te realiseren. In dit artikel bespreken wij een aantal indicatoren die aangeven of wendbaar organiseren past bij je situatie.

Agile werken wint de laatste jaren steeds meer aan populariteit, steeds meer organisaties realiseren dat zij zich anders moeten gaan organiseren om mee te kunnen gaan in de snel veranderende markt. Scroll maar eens door je eigen timeline op LinkedIn en zie hoe vaak je een artikel over Agile tegenkomt. Hoewel Agile al in de jaren 80 ontstaan is binnen de IT-sector, zien we dat tegenwoordig de Agile-principes veel breder toegepast worden binnen marketingbureaus, HR-afdelingen en zelfs bij banken en overheidsinstanties. In dit artikel gaan we in op een viertal indicatoren die wijzen op een fit voor Agile binnen jouw organisatie.

Veranderende omgeving

Een bewegelijke interne en externe omgeving heeft invloed op je organisatie. Projecten waarbij de weg naar je doel onvoorspelbaar is, lenen zich uitermate goed voor een Agile-aanpak. Wanneer je werkzaam bent in een continu veranderende omgeving kan Agile oplossingen bieden. Agile organiseren zorgt ervoor dat je sneller en accurater inspeelt op externe veranderingen. Denk hierbij aan sociaal-culturele, technologische en politieke ontwikkelingen, zoals het invoeren van een nieuwe AVG-wetgeving. Anderzijds is het door kortcyclisch te werken ook makkelijker in te spelen op interne veranderingen. Op het moment dat er een nieuwe directeur met een andere strategie komt, nieuwe systemen worden ingevoerd of een verandering in de organisatiestructuur plaatsvindt is het makkelijker hier op te reageren als je organisatie wendbaar ingericht is.

Opdeelbaarheid

De methode van Agile berust op een iteratieve en cyclische werkwijze. Dit houdt in dat er in korte iteraties, ook wel sprints genoemd, naar het einddoel wordt gewerkt. Waar bij tradionele methodes een project vaak in zijn geheel wordt aangevlogen, wordt vanuit het Agile gedachtengoed een project of product dus in kleine, behapbare stukjes opgedeeld. Van belang is dat er na elke sprint iets nuttigs, of in andere woorden, iets werkbaars wordt opgeleverd. Waar bij een traditionele aanpak vaak aan het eind blijkt dat het resultaat toch niet helemaal aansloot bij de wensen van de klant, is er bij Agile dus veel ruimte voor bijsturing na elke sprint. Het eerste ‘werkbare’ stukje dat wordt opgeleverd heet een Minimal Viable Product (MVP). Volgende stukjes worden incrementeel aan de MVP toegevoegd, daardoor worden deze ook wel increments genoemd.

Op deze manier wordt er niet een groot product in zijn geheel afgeleverd, maar wordt het product in delen vrijgegeven, zodat er snel op bijgestuurd kan worden door de korte feedbackloops. Software-ontwikkeling (waar Agile is ontstaan) leent zich hier uitermate goed voor. Zo zal het eerste MVP bestaan uit een website met slechts een homepage. Vervolgens krijgt de homepage in volgende releases steeds meer functionaliteiten. Wanneer een project een product verlangt dat niet of lastiger in delen is op te splitsen, dan is de Agile-aanpak minder passend. Bij een groot bouwproject van een datacenter vol met servers kun je je voorstellen dat het onpraktisch is om eerst een klein beetje te bouwen en te testen en vervolgens de bouw bij te sturen.

Fouten maken mag

Eén van de voordelen van Agile is dat het een goede methode is om creativiteit, betrokkenheid en innovatie te genereren bij het ontwikkelteam. Dit zal leiden tot hogere klantwaarde. Het ontwikkelteam wordt namelijk ‘empowered’ om zelf beslissingen te maken, daar de risico’s van in te schatten en het krijgt de ruimte om fouten te maken. Van fouten leer je immers en door korte feedbackloops kunnen fouten snel worden rechtgezet. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van traditionele projectplanning, waar fouten vaak pas achteraf de kop opsteken. Voor het management is het daarom van belang te laten zien dat het achter het team staat, door het team minder direct te sturen en het de ruimte te geven om fouten te maken. Dit laatste is niet binnen elke sector even vanzelfsprekend; een project dat het bouwen van een nieuwe brug omvat heeft in de realisatiefase niet erg veel ruimte voor fouten.

Benieuwd wat Agile werken voor jou kan beteken?
Joost Koenders Process consultant

Multidisciplinaire teams

Als je veel in overleg zit en het gevoel hebt dat er veel verschillende partijen aanwezig zijn, zou er een Agile-belletje moeten gaan rinkelen. Veel stakeholders met sterke afhankelijkheden zijn zorgen voor een hoge complexiteit. Hierdoor wordt de weg naar het eindresultaat vaak traag en stroperig. Agile biedt hierin een oplossing in de vorm van multidisciplinaire teams. Deze teams hebben zelf mandaat waardoor ze snel en zelfstandig kunnen handelen en experimenteren.

Veel betrokkenen betekent ook vaak veel verschillende expertises. Zij zitten in beginsel vaak fysiek verspreid binnen een organisatie, verdeeld over diverse afdelingen. Communicatie, samenwerken en beschikbaarheid is dan belangrijk. Vanuit het Agile-gedachtengoed is het voor het slagen van deze samenwerking van belang deze teamleden te laten samenwerken in goed opgezette multidisciplinaire teams. Voor een goede samenwerking binnen deze multidisciplinaire teams wordt vaak een dagstart (ook wel daily standup) ingericht. Feitelijk is deze dagstart niks meer dan een korte meeting (maximaal 15 minuten) waar besproken wordt wat gedaan is sinds de vorige dagstart, wat er moet gebeuren voor de volgende standup en waar mensen hulp bij nodig hebben. Deze dagstarts werken het best in de vorm van persoonlijke ontmoetingen.

Conclusie

In dit artikel hebben wij een aantal indicatoren die een fit aangeven voor het wendbaar organiseren van jouw organisatie. Sluit jouw organisatie goed aan op deze punten maar heb je het idee dat er nog ruimte is om verder te groeien op het gebied van Agile organiseren? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen