Agile organiseren bereik je niet met één jaarlijkse strategiebijeenkomst, drie vrijmibo’s en vijf teambuildingsessies. Er wordt vaak onderschat wat ervoor nodig is om een organisatie Agile te maken. Hoewel negentig procent van de managers hoge prioriteit geeft aan het wendbaar inrichten van de organisatie, ziet maar tien procent van deze managers hun organisatie als Agile. Waar schort het aan? Een goede Agile organisatie draait om de mensen, want zij denken, creëren en evolueren. Hoe groeien talenten in een omgeving die constant in beweging is en waarom is dat van belang? Dit artikel beschrijft hoe teamcoaching kan worden toegepast om talenten in staat te stellen zich te ontplooien in Agile organisaties.

Agile organiseren

Een wendbare organisatie is een netwerk van teams waarin de mens centraal staat en waarin gewerkt wordt in korte tijdscycli. Hierdoor is de organisatie klantgericht, is er een snelle time to market en beschikken de teams over een verhoogde productiviteit en moraal. Uniek aan een Agile organisatie is dat de organisatie stabiliteit biedt, maar toch een groot aanpassingsvermogen heeft en dus in staat is snel in te spelen op marktveranderingen en de klantvraag.

In een wendbare organisatie is het belangrijk dat er eigenaarschap, teamvolwassenheid en zelfsturing is. Om dit te bereiken, is het van belang een transparante teamstructuur te creëren, waarin rolduidelijkheid is, onderling vertrouwen wordt uitgesproken en ontplooiingsmogelijkheden zichtbaar zijn. Hierdoor gaan teamleden met een gezonde dosis zelfvertrouwen en oplossingsgericht te werk en wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid aangemoedigd en vanzelfsprekend.

De praktijk leert dat bij het invoeren van Agile werken commitment en ontwikkeling van mensen de grootste uitdaging vormt. Agile teamcoaching kan hier de oplossing bieden.

 

Teamcoaching in organisaties

Teamcoaching ondersteunt teams bij een succesvolle samenwerking en bevordert de persoonlijke ontwikkeling. De focus ligt met name op het versterken van de kwaliteit van teamsamenwerking. In vaktermen spreekt men over de ontwikkeling van teamvolwassenheid.

Er zijn verschillende methodes voor efficiënte teamcoaching. Een tool waar wij graag gebruik van maken is een Talent Motivatie Analyse (TMA). Aan de hand van een assessment kunnen wij de talenten van alle teamleden in kaart brengen. Welke rollen zijn er binnen een team? En welke taken en competenties vormen hierbij de basis? Vervolgens kunnen wij de talenten koppelen aan de rolprofielen en analyseren wie het beste in welke rol past. Door optimaal gebruik te maken van alle verschillende talenten kan de organisatie veel sneller inspelen op veranderingen in de markt. Verschillende disciplines binnen één team zorgen ervoor dat er minder afhankelijkheden van andere afdelingen zijn, waardoor men snel(ler) beslissingen kan nemen. Met het juiste talent op de juiste plek leveren alle teamleden de meeste toegevoegde en duurzame waarde. Het herkennen en erkennen van elkaars talent vormt hierbij de basis voor de prestaties van het team. 

 

Whitepaper
Talent: Het hart van een agile transformatie
De best presterende organisaties hebben de kenmerken van een wendbare organisatie. Veranderingen in de wereld om ons heen volgen elkaar in hoog tempo op. Het snel inspelen op deze veranderingen en de juiste inzet van talent kan de sleutel zijn tot succes. Download de whitepaper en krijg inzicht hoe je talenten inzet in je agile transformatie.
Download

Maandag 11 maart kwamen mijn collega’s bijeen in het Olympisch Sportcentrum van Papendal als één groot team om de gezamenlijke koers te bepalen. Op deze Team EIFFEL dag werd de link gelegd tussen teams om wederzijdse afhankelijkheden bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Door inclusiviteit van alle teams ontstaan rolduidelijkheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap, wat uiteindelijk resulteert in zelfsturende teams. Op deze manier worden individuen en teams betekenisvol verbonden met andere teams en kan samen duurzaam worden gebouwd aan de toekomst.

Wendbaar organiseren om snel te kunnen reageren op marktontwikkelingen en een veranderende klantvraag kan worden gestimuleerd door het goed inzetten van teamcoaching. In een omgeving die continu verandert, is het een uitdaging om talenten in jouw organisatie te laten floreren. Wanneer de mensen niet groeien, kan de organisatie ook nooit de volgende stap zetten. En een organisatie bestaat uit betekenisvol met elkaar verbonden teams. Om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, moet je wel weten waar hun talenten liggen. Om dit bereiken maken wij maken gebruik van de Talent Motivatie Analyse. Deze tool helpt bij het wendbaar inrichten van een Agile organisatie door de harde kant van resultaatverbetering te combineren met het zachte aspect van talent- en teamontwikkeling.

Rik Timmer Process Consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen