Customer Due Diligence (CDD) is op dit moment één van de grootste hoofdbrekers van de financiële sector. Als maatschappij accepteren we simpelweg niet meer dat de onderwereld gebruikmaakt van de systemen van de bovenwereld om criminele activiteiten te ondernemen en zichzelf te verrijken. Financiële instellingen hebben zich echter de laatste decennia vooral gericht op klantgerichtheid zodat de ondernemende crimineel op zijn wenken wordt bediend. Hoe bedien je integere klanten en kun je tegelijkertijd financiële criminaliteit beter en eerder detecteren? Hoe verbeter je de performance van je CDD programma? In dit artikel laten we zie hoe wij op verfrissende wijze bijdragen aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem.

Als ik een boef was, zou ik me rot lachen
Frank Elderson - directeur DNB
Bron: NRC

De afdelingen die belast zijn met het integer houden van ons financiële systeem lijken onder druk te staan. Media, politiek en toezichthouders buitelen over elkaar heen om ons daarvan te doordringen. Frank Elderson, directeur bij DNB, liet zich in een interview met Trouw ontvallen dat hij “zich rot zou lachen als hij een boef was”. Dit zijn serieuze uitspraken. Wie de krant openslaat, ziet genoeg aanleiding om de zorgen van Elderson te delen. Zo kon een creatieve crimineel Footlocker oplichten door hen te berichten over een nieuw bankrekeningnummer van hun huisdistributeur UPS. Niet toevallig betrof het een wijziging naar zijn eigen rekeningnummer. Dat er in de daaropvolgende maanden opeens honderdduizenden euro’s over zijn rekening liepen, viel niemand op. Tot het te laat was. Zo zijn er talloze voorbeelden die laten zien dat criminelen steeds slimmer worden. Maar ook dat ons financiële systeem lekkages te dichten heeft. En dat vormt misschien wel het grootste vraagstuk in de huidige financiële sector.

Meer mensen in je team … is de klassieke oplossing nog steeds de beste?

Om financiële criminaliteit tegen te gaan, stellen onze wetgever en toezichthouders doorlopend nieuwe eisen aan banken en hun rol in het financiële systeem. De statische en vaak verouderde systemen kunnen deze doorlopende ontwikkelingen niet faciliteren. De klassieke oplossing voor dit vraagstuk? Meer mensen. Meer CDD-analisten om de verouderde software te compenseren. En om het groeiende aantal achterstallige controles uit te voeren voordat de toezichthouder overgaat op het uitdelen van boetes.

Het gevolg is dat CDD programma’s vaak worden bemenst door honderden tijdelijke medewerkers, veelal hoogopgeleid en relatief jong. Veel organisaties doen dat bovendien met een verouderd leveranciersmodel waarin het sturen van zoveel mogelijk cv’s wordt beloond, omdat alleen het aantal ‘hits’ wordt geteld. Dat deze aanpak niet meer werkt in de historisch krappe arbeidsmarkt, wordt vaak vergeten. En dan hebben we het nog niet eens over millennials. Managers van een CDD team krijgen spontaan kippenvel bij het ‘M’-woord. Want meer millennials betekent meer inzoomen op individuele wensen, behoeften en werkwaarden. Ga er maar aanstaan.

Maar goed nieuws: het kan ook anders!

Voorspellers van succes bij grootschalige (CDD-)projecten

Bij EIFFEL doen we de dingen altijd een beetje anders. Zo ook bij CDD-projecten. In plaats van uitsluitend te focussen op de hoeveelheid menskracht, beschouwen wij de volgende vier pijlers als voorspellers van succes bij grootschalige projecten:

  1. Bemensing – hoe krijg ik voldoende geschikte professionals aan boord om klantdossiers tijdig te reviewen?
  2. Projectmanagement – hoe houd ik grip op de voortgang van de werkzaamheden?
  3. HR & engagement – hoe houd ik mensen gemotiveerd aan boord in deze krappe arbeidsmarkt?
  4. Technologie – welke technologie ondersteunt mij bij het oplossen van dit vraagstuk?

De kracht van elk van deze vier onderdelen kan à la carte benut worden, maar integraal is het effect uiteraard het grootst.

1. Bemensing: talenten en drijfveren centraal

Talent en Motivatie Analyse als basis voor de werving

Onze ervaring is dat niet het cv, maar de samenstelling van talenten en drijfveren de belangrijkste voorspellers van succes zijn bij grootschalige projecten. Welk werk iemand leuk vindt, wordt immers grotendeels bepaald door zijn of haar drijfveren. Zo kan ‘geen dag hetzelfde’ door de ene professional als zeer wenselijk ervaren worden, terwijl een ander het onbevredigende gevoel heeft zich niet te kunnen vastbijten of specialiseren.

Wij zijn als partner in de afgelopen jaren betrokken geweest bij de bemensing van diverse grote projecten, waaronder CDD-projecten binnen financiële instellingen. Bij werving van projectmedewerkers maken wij gebruik van de Talent en Motivatie Analyse (TMA). De kracht van deze tool zit in de manier waarop drijfveren gekwantificeerd worden. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om werkzaamheden te vertalen naar de drijfveren die de grootste kans op succes voorspellen. Het beeld dat hierdoor ontstaat, vormt de basis van onze werving. Naast de werving van nieuw talent beschikt onze snel groeiende Compliance afdeling over een team van medior en senior analisten.

Wederzijds vertrouwen klant en leverancier

Inkoopafdelingen zijn vaak de poort van de instelling naar de leveranciers en vervullen zodoende een cruciale rol in het samenstellen van je team. In plaats van een groot aantal leveranciers uit te nodigen om zoveel mogelijk cv’s aan te leveren, zien we het meeste resultaat ontstaan in kleine consortia leveranciers. Hierbij wordt het consortium als geheel verantwoordelijk gemaakt voor het bereiken van het projectresultaat door de sourcing van de juiste professionals. Zo stimuleer je commitment op het projectdoel en onderlinge samenwerking in plaats van concurrentie in een toch al krappe arbeidsmarkt. Verder wordt een leverancier niet uitsluitend beloond voor het aantal hits, maar vooral voor de hitratio.

Dit stimuleert om bij ieder cv goed na te denken: is deze professional écht van toegevoegde waarde voor dit team? Durf ik voor deze professional mijn hand in het vuur te steken? Zowel van de leveranciers als van de klant vraagt deze aanpak om verregaand vertrouwen. Vertrouwen dat de leverancier het vraagstuk van de klant goed begrijpt en de persoon achter het cv zo goed kent, dat dit een match is zonder dat het cv daartoe direct aanleiding geeft. Kortom: een samenwerking die meer van elkaar vraagt, maar die absoluut meer resultaten oplevert dan de traditionele aanpak in deze markt.

2. Projectmanagement

Het inrichten van een CDD programma is enorm complex. Het kent talloze factoren. Want wat is belangrijker? Het juist afronden van de dossiers of het juiste aantal dossiers afronden? Of de vraag hoeveel geld een project mag kosten, wetende dat miljoenenboetes een reëel risico zijn. Ook is het belangrijk om na te denken over de scope van het projectteam in combinatie met scope-interpretatie van projectteams voor en na jou in het proces.

Projectmanagement gaat uiteindelijk over de vraag hoe je (de voorspelbaarheid van) succes kunt vergroten. Wij hebben bijna drie decennia ervaring met projectmatig werken. Dat helpt ons om onze klantorganisaties te begeleiden in cruciale keuzes. In CDD omgevingen zijn wij verfrissend door niet onnodig vernieuwend te zijn. Dat wil zeggen: niet iedere omgeving leent zich voor Agile en niet ieder team kan zich zinvol een ‘squad’ noemen. Zeker in productieomgevingen kan een beproefde ‘Waterval'-methodiek veel beter werken. Bij ons werken ruim 100 processpecialisten met uiteenlopende specialisaties. Dat stelt ons in staat om het gewenste proces in te richten dat past bij het karakter van het project. Maar altijd flexibel, want we weten als geen ander dat de houdbaarheid van prioriteiten kort is. Waar vandaag kwaliteit het grootste belang is, kan één brief van een toezichthouder ervoor zorgen dat het programma zich morgen volledig moet inzetten voor kwantiteit.

We ondersteunen in woord en daad om de vier centrale aspecten van projectmanagement, namelijk tijd, geld, kwaliteit en scope, te managen in het licht van het beoogde projectresultaat. Dat doen we altijd met een groep ervaren projectmanagers en PMO’ers voor wie de bancaire sector meer dan bekend terrein is. Mensen die bovendien thuis zijn in vooruitstrevende tooling om voortgang te visualiseren. De tijd van Excellijstjes is voorbij. Met nieuwe Microsoft applicaties als Power BI heb je als opdrachtgever altijd zicht op de ontwikkelingen. Zelfs op je smartwatch.

3. HR & engagement

Hoe houd je mensen aan boord en zorg je als organisatie dat ze eerder, beter en langer presteren? Deze uitdaging wordt vanuit HR & engagement beantwoord met een set aan oplossingen die traditioneel gezien worden als de ‘zachte kant’. De HR businesspartner van de organisatie is bij uitstek geschikt om deze oplossingen te initiëren en te regisseren.

Wij denken als HR businesspartner na over de vraag hoe professionals het gewenste niveau eerder halen, hoe we het verwachte productiegemiddelde kunnen overtreffen en hoe we ervoor kunnen zorgen dat professionals langer aan boord willen blijven.
Ons antwoord? Een gestructureerd geheel van kleine en grote activiteiten die in de geest van het programma worden opgetuigd en zowel de persoonlijke als professionele groei van professionals stimuleren. In ons artikel "Help, mijn projectteam loopt leeg!" schreven we al uitgebreid over de invloed van een goede employee experience op een succesvol project.  

Hierbij gebruiken we de metafoor van topsport voor performanceverbetering vanuit HR-perspectief. Want wat hebben de miljoenen baantjes die oud-Olympiër Pieter van den Hoogenband heeft gezwommen te maken met de honderden dossiers die je als analist moet verslinden? Als je inziet hoe elk dossier of elk baantje bijdraagt aan het behalen van jouw doel, presteer je beter. Immers, de motivatie hoeft dan niet uit ieder separate dossier te komen, maar uit waar de optelling van alle afgeronde dossiers jouw carrière brengt.

Artikel

Whitepaper HR & Engagement

Een aanpak voor zingeving, plezier en verbinding die ervoor zorgt dat professionals beter prester...

Bekijk

4. Techniek

Financiële instellingen werken vaak met beperkte automatisering en meerdere systemen. Wil je een goed beeld krijgen van elke klant, dan betekent dit over het algemeen dat (dure) analisten uren bezig zijn met het handmatig bevragen van bronnen. Vervolgens moet de informatie uit deze bronnen verzameld worden en tenslotte geanalyseerd. Niet alleen is dit proces tijdrovend en duur, de kans op fouten is groot. Daarom laten verschillende financiële instellingen hun onderzoeken ook nog eens controleren door een onafhankelijke, externe, onderzoeker. Soms zelfs tot 100% controle!

Onze KYC-radar helpt financiële instellingen met het onderzoeken van relaties tussen juridische entiteiten, personen en objecten en visualiseert dit netwerk. Dit onderzoek wordt gedaan op basis van interne en externe bronnen die met een API bereikt kunnen worden. De bevindingen worden overzichtelijk weergegeven en de onderzoeker kan waar nodig verdiepen om zo de integriteit van de klant of groep te beoordelen. Alles wordt vervolgens in een overzichtelijk rapport vastgelegd. Hierdoor wordt het onderzoeksproces sneller en meer gestructureerd. En de resultaten worden beter herleidbaar.

Verder werkt de KYC-radar met een alertfunctie die kan worden ingesteld op elke gewenste risico-indicator. Zo stellen we organisaties in staat om gericht ‘event driven’ onderzoek te doen terwijl periodiek onderzoek zonder aanleiding (bijvoorbeeld wanneer er zich geen mutaties hebben voorgedaan op de benoemde risico-indicatoren) tot een minimum beperkt wordt.

Human powered, data driven. Oók bij CDD

De financiële sector staat voor een loodzware uitdaging die ons dwingt nieuwe oplossingen te bedenken om de performance van CDD teams duurzaam te verbeteren. Is de belofte van nieuwe technologie voldoende om de gevaren van een historisch krappe arbeidsmarkt en een nieuwe generatie met andere werkwaarden te overkomen? Wij kijken door een verfrissende bril naar dit snel opkomende vraagstuk in haar complexe context. Wij geloven dat de juiste balans tussen bemensing, projectmanagement, HR & engagement en techniek leidt tot maximaal resultaat. Onze aanpak? Human powered, data driven. Meer weten? Neem contact met ons op. 
Meer succes in grote CDD-projecten 

  • Hoe zorg ik ervoor dat projectmedewerkers eerder en beter
    presteren, én langer aan boord willen blijven?
  • Hoe houd ik grip op mijn project zodat het projectsucces voorspelbaar wordt?
  • Hoe vergoot ik de performance van mijn projectteam met technologie en data?
Lees verder

 

Interesse in onze aanpak?

Wilt u de uitgebreide versie van onze brochure ontvangen met daarin de details van onze visie op succesvolle projecten? Laat dan even een berichtje achter en ik stuur hem u persoonlijk toe.

Mischa van den Broeck
088 045 65 37

mvdbroeck@eiffel.nl

Gerelateerde artikelen
Alle artikelen