Met de totstandkoming van het klimaatakkoord kunnen organisaties er niet meer omheen: het is hoog tijd om duurzaamheid te omarmen. Maar weet jij wat de duurzaamheidsrisico’s en -kansen van je organisatie zijn? En hoe je die gestructureerd kunt beheersen en benutten? In dit artikel lees je hoe je in vijf stappen succesvol inspeelt op de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Focus op voorkomen negatieve effecten

De maatschappij hecht steeds meer waarde aan het voorkomen van negatieve effecten van ons huidige handelen op de mogelijkheden van toekomstige generaties. Zowel overheden als burgers, consumenten en banken verwachten van organisaties een actieve en substantiële bijdrage hieraan. De overheid kiest daarbij steeds vaker voor regulering. De nieuwe klimaatwet en Europese regelgeving die grote organisaties verplicht om bepaalde informatie ten aanzien van duurzaamheid beschikbaar te maken, zijn hier voorbeelden van. Banken gaan daarnaast eerder het gesprek aan met bedrijven over hun plannen voor reductie van hun CO2-uitstoot. Ruim vijftig financiële instellingen ondertekenden deze maand een commitment om actief aan de slag te gaan met de klimaatdoelen van het kabinet. Hierdoor gaat duurzaamheid vrijwel zeker een vitale rol spelen bij het besluit om wel of geen financiering te verstrekken of bij het bepalen van de rente voor een lening.

Consumenten en burgers hebben hoge verwachtingen

Als consument en burger verwachten we dat bedrijven en overheid duurzaam handelen. We kiezen steeds vaker voor artikelen die geproduceerd zijn zonder schade toe te brengen aan het milieu of de mensen die ze maken. Zo is er een toename van de verkoop van biologisch voedsel en geven we steeds meer de voorkeur aan gecertificeerde producten. Daarnaast verwachten kritische burgers dat de overheid het goede voorbeeld geeft als het gaat om duurzaamheid en dus minstens net zoveel doet als ze verwachten van bedrijven en burgers.

Organisaties verduurzamen om risico’s te beheersen

Veel organisaties zijn uit eigen beweging al begonnen met verduurzaming omdat ze inzien dat ze meer risico’s lopen als ze dat niet doen. Ze zien bijvoorbeeld dat het noodzakelijk is om meer vat te krijgen op risico’s die ontstaan door het opwarmen van de aarde. Bijvoorbeeld het afnemen van de beschikbaarheid van grondstoffen en het ontstaan van hoge kosten voor de bescherming van gebouwen en installaties tegen overstromingen of stormen. Verder nemen de reputatierisico’s toe: negatieve gevolgen van hun bedrijfsvoering voor het milieu of de samenleving worden steeds minder geaccepteerd. Een onvoorziene lozing op het oppervlaktewater of in de lucht levert slechte publiciteit op en mogelijk zelfs een boete.

Duurzaamheid: niet alleen risico’s maar ook kansen

Behalve risico’s zorgt de focus op duurzaamheid ook voor kansen. Door meer vanuit duurzaamheid te denken, kun je kosten besparen of meer inkomsten genereren. Een lagere CO2-uitstoot dan je concurrenten betekent vanaf 2021 namelijk lagere kosten doordat je minder of geen CO2-heffing betaalt of een lagere rente krijgt van je bank. Ook efficiënter gebruikmaken van materialen en vaker virtueel vergaderen leiden tot kostenbesparingen. Daarnaast creëert een duurzame bedrijfsvoering meer opbrengsten doordat je nieuwe producten in de markt kunt zetten of door je in je marketing te onderscheiden van je concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van biologisch voedsel door Albert Heijn of de installatie van zonnepanelen door Eneco. Bedrijven als Tony Chocolonely, 4Ocean of WakaWaka hebben zelfs hun hele businessmodel gestoeld op duurzaamheid.

Integreer duurzaamheid in de reguliere bedrijfsvoering

Om kansen te benutten en risico’s goed te beheersen, is het belangrijk om het managen van duurzaamheid te integreren in je bedrijfsvoering. De basis is nog steeds je reguliere bedrijfsvoering, maar dan bekeken vanuit een iets ander perspectief. Namelijk door niet alleen gericht na te denken over het behalen van financiële resultaten of organisatiedoelen, maar ook over de impact die je activiteiten hebben op maatschappij en milieu. Door deze denkwijze op te nemen in het proces van doelen stellen, risicomanagement en de bredere P&C-cyclus kan je organisatie hier effectief sturing aan geven. Zo zorg je ervoor dat duurzaamheid een stevige basis krijgt binnen je organisatie.

Vijf stappen naar duurzaam succes

Iedere organisatie kan door vijf simpele stappen te doorlopen duurzaam denken integreren in zijn bedrijfsvoering:

  • Stap 1: Bepaal welke duurzame doelstellingen je wilt behalen.
  • Stap 2: Maak een geïntegreerde analyse om de specifieke kansen en risico’s voor jouw organisatie te identificeren. Met deze analyse bepaal je waar de focus op moet komen te liggen.
  • Stap 3: Stel vast wat je organisatie al doet, en wat er nog gedaan moet worden.
  • Stap 4: Verzamel informatie over de voortgang, het gebruik van resources en de resultaten. Met deze informatie kun je de P&C-cyclus continu optimaliseren.
  • Stap 5: Maak je resultaten breeduit zichtbaar en vier dat ze behaald zijn.

Duurzaam denken succesvol integreren in jouw bedrijfsvoering? En zo beter je duurzame risico’s beheren en kansen benutten? Bij EIFFEL helpen we je graag. Neem contact met mij op voor meer informatie.

Over de auteur
Ewout van den Blink Consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen