De snel veranderende wereld dwingt organisaties om zich in rap tempo aan te passen aan de omgeving. Ter illustratie: door het opstappen van Premier Theresa May neemt de onzekerheid over Brexit alleen maar toe. Komen er nieuwe verkiezingen of een nieuw referendum? Brexit heeft ongekende gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk en is slechts één van de vele veranderingen die we de afgelopen jaren hebben gezien

Veranderingen in beleid, product of dienst nemen vaak zoveel tijd in beslag dat deze al achterhaald zijn op het moment van invoering. Door de razendsnelle veranderingen in de wereld is het niet de vraag óf een organisatie wendbaar moet zijn, maar hoe een organisatie dit kan bereiken. De juiste inrichting van organisatie en teams biedt hierin een oplossing.

Voorbeeld van een wendbaar- ofwel agile team is een scrum team. In zo’n team verdwijnen traditionele rollen als teamleiders en projectmanagers. Samen met je team maak je vooraf een duidelijk overzicht van de rollen die nodig zijn en zorg je dat de inhoud van deze rollen helder zijn. Vervolgens verbind je de verschillende competenties binnen het team aan de verschillende rollen.

Whitepaper
Talent: Het hart van een agile transformatie
De best presterende organisaties hebben de kenmerken van een wendbare organisatie. Veranderingen in de wereld om ons heen volgen elkaar in hoog tempo op. Het snel inspelen op deze veranderingen en de juiste inzet van talent kan de sleutel zijn tot succes. Download de whitepaper en krijg inzicht hoe je talenten inzet in je agile transformatie.
Download

MAAK OPTIMAAL GEBRUIK VAN TALENT & COMPETENTIES

Veel managementgoeroes en psychologen hebben erover geschreven: hoe stel je een team samen dat in staat is om in te kunnen spelen op veranderingen in klantvraag en techniek? “Zet iedereen in zijn of haar kracht” wordt vaak genoemd. Maar hoe doe je dit precies?

Om duidelijkheid te krijgen over de fundering van een team, begin je bij het kijken naar een framework met duidelijke rollen. Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) van het team? Over welke competenties moet een werknemer beschikken om goed te kunnen functioneren in een wendbare omgeving? En welke talenten van medewerkers kunnen bijdragen aan een goed functionerend geheel?

Continue ontwikkeling van talent, competenties en kennis is van grote waarde voor de groei van je organisatie. Het stelt medewerkers in staat om hun expertise te delen. Dit werkt motiverend en draagt bij aan een scherpe en wendbare organisatie vol tevreden medewerkers. Geen mens is hetzelfde, laat staan een team of organisatie. Zet bijvoorbeeld een Talent Motivatie Analye (TMA) in om de sterktes en ambities van je medewerkers in kaart te brengen.

 

CREEËR GEDEELD LEIDERSCHAP

In een wendbare organisatie krijgen werknemers meer ruimte voor zelfstandige beslissingen. Directie en management nemen een andere rol in. In plaats van een centrale sturing en top-down communicatie brengt management vragen, problemen of uitdagingen. Gedeeld leiderschap leidt tot gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid. In praktijk zie je wel dat het hoger management nog steeds de kaders waarin deze beslissingen worden genomen en de algemene richting van de organisatie bepaalt.

Hoe creëer je gedeeld leiderschap in de organisatie? De eerste stap ligt bij het vertrouwen van management in medewerkers en het los durven laten. Niet controleren, maar faciliteren. Wat heeft een medewerker nodig van het management om het werk optimaal uit te voeren en zo een product of dienst neer te zetten? Ga als manager in gesprek met de medewerkers op de werkvloer, sluit aan bij die stand-up en stel die rake vraag.

 

BEGELEID DE INZET VAN METHODEN & MIDDELEN

Door agile teams te begeleiden en de juiste middelen aan te dragen, creëer je omstandigheden die nodig zijn om theorie naar praktijk brengen. Agile is een paraplubegrip waar veel bekende methodes onder vallen. En een agile framework is niet in beton gegoten, experimenteer erop los en ervaar met je team wat werkt en wat niet.

Het continu blijven ontwikkelen, groeien en momentum vasthouden is belangrijk om succesvol en wendbaar te kunnen werken. Plan daarom die lessons learned workshop in waar je gezamenlijk kijkt naar wat er is opgeleverd en koop een Kanbanboard om overzicht te creëren. Je ziet vaak dat niet iedere tool direct werkt. Of dat teams meer tijd willen besteden aan een workshop dan vooraf ingeschat. Bij wendbaar werken zoek je naar de methode en de middelen die aansluiten bij het team en de organisatie.

 

MOEDIG TRANSPARANTIE AAN

Laat de gehele organisatie zien waarmee je bezig bent. Verbeterprogramma’s blijven vaak onder de radar tot ze uitgerold worden. Laat zien wat de voortgang is en waar de organisatie tegenaan loopt. Wat is er in de afgelopen tijd geleerd? Wees als managementteam open en kwetsbaar. En maak medewerkers onderdeel van de uitdagingen, problemen en de successen van de organisatie. Creëer transparantie en laat medewerkers zich betrokken voelen met de organisatie om zo enthousiast een bijdrage te leveren aan het product of dienst waar ze in geloven.

 

SUCCESVOL AGILE WERKEN

In dit artikel staat beschreven welke elementen het verschil kunnen maken om succesvol agile te kunnen werken. Maar wat zegt dit nu eigenlijk en wat is de impact op de organisatie? De mensen zelf maken het verschil en alles staat of valt bij de acceptatie van de verandering. Succesvolle verandering heeft te maken met het creëren van een stabiele basis, een fundament waarop gebouwd kan worden. In ons whitepaper ‘Talent: Het hart van een agile transformatie’ gaan wij dieper in over de mogelijkheden die agile werken te bieden heeft en hoe de competenties en talenten van medewerkers hierin een rol spelen.

Whitepaper
Talent: Het hart van een agile transformatie
De best presterende organisaties hebben de kenmerken van een wendbare organisatie. Veranderingen in de wereld om ons heen volgen elkaar in hoog tempo op. Het snel inspelen op deze veranderingen en de juiste inzet van talent kan de sleutel zijn tot succes. Download de whitepaper en krijg inzicht hoe je talenten inzet in je agile transformatie.
Download
Over de auteur
Bas Groenewoud Process consultant
Gerelateerde artikelen
Alle artikelen